نویسنده = زهرا شیخ الاسلامی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی عملکرد صمغ دانه شاهی در مقایسه با زانتان بر خصوصیات بافتی و تصویری کیک روغنی بدون گلوتن (برنج- ذرت)

دوره 17، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-14

بهاره صحرائیان؛ مهدی کریمی؛ زهرا شیخ الاسلامی


2. اثرات زمان برداشت و مدت زمان انبارمانی بر خواص کمی و کیفی زردآلو (رقم شاهرودی)

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1384، صفحه 31-44

ابراهیم گنجی مقدم؛ زهرا شیخ الاسلامی