نویسنده = شهین زمردی
تعداد مقالات: 9
1. بررسی الگوی تجمع فلزات سنگین، ضرایب تجمع زیستی و انتقال در اندام‌های مختلف گیاه سالیکورنیا (Akhani Salicornia persica)- منطقه دشت نمک مردآباد کرج

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1398

هما بهمدی؛ نیراعظم خوش خلق سیما؛ فروغ شواخی؛ صغری معدنی؛ شهین زمردی


5. ارزیابی زنده مانی و تأثیر‏ لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (LA-5) بر برخی ویژگی های پنیر کوزه

دوره 14، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 113-120

فاطمه دهنوی؛ اصغر خسروشاهی اصل؛ شهین زمردی


6. اثر کلرور کلسیم و دمای نگهداری بر فاکتورهای کیفی و انبارمانی سه رقم گوجه فرنگی

دوره 10، شماره 4، پاییز و زمستان 1388، صفحه 61-72

مشهید هناره؛ شهین زمردی؛ حمیده ژاله رضایی


7. کنترل قهوه ای شدن آنزیمی برگه های گلابی با استفاده از اسید سیتریک

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 75-84

اصغر خسروشاهی اصل؛ شهین زمردی


8. بررسی اثر کم آبیاری درکمیت، کیفیت و قابلیت نگهداری گوجه فرنگی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1385، صفحه 19-30

شهین زمردی؛ امیر نورجو؛ عالیه امامی