نویسنده = علی میثاقی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی فیلم پلی لاکتیک اسید حاوی اسانس کاکوتی کوهی، عصاره اتانولی بر موم و نانوذرات سلولز

دوره 17، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 15-28

نسیم شاویسی؛ علی خنجری؛ افشین آخوندزاده بستی؛ علی میثاقی؛ یاسر شهبازی؛ رضا تیموری فرد