اندازه گیری هوای پمپاژی ایجاد شده در اتمایزر خشک کن پاششی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فنی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد، رشته مکانیک ماشین های کشاورزی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد، رشته مکانیک ماشین‌های کشاورزی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده

امروزه از اتمایزرهای دوار چرخی به­ طور گسترده در خشک­کن­های پاششی استفاده می­شود.  از آثار مخرب دوران چرخ، ایجاد ﺧﻸ درون چرخ است که سبب ورود هوای داغ ­درون ­محفظه به درون چرخ می­شود و مشکلاتی از قبیل انسداد چرخ و انفجار را در پی دارد.  در این تحقیق مشخصات هوای پمپاژی یک اتمایزر دوار با قطر 50 میلی­متر به صورت اندازه­گیری مستقیم فشار مکشی چرخ، همراه با توان مورد نیاز برای پمپاژ هوا تعیین گردید.  توان مورد نیاز برای برش هوا در محیط چرخ و توان مصرفی جهت پمپاژ هوا در سرعت­های 7600 تا 26100 دور در دقیقه و سطوح شکاف 5/0 تا 5/1 میلی­متر  اندازه­گیری، و معلوم شد که تقریبا 10 درصد توان مصرفی اتمایزر برای پمپاژ جریان هوا، 25 درصد برای برش هوا در محیط چرخ و 65 درصد باقیمانده برای غلبه بر اصطکاک و افت­های ناشی از انتقال توان موتور محرک صرف می­شود.  نتایج نشان می­دهد که سطوح سرعت دورانی و شکاف در دبی هوای ورودی به اتمایزر تأثیر دارند.  با افزایش هر دو آن­ها میزان دبی ورودی بیشتر می­شود.  ولی آنچه بیشتر قابل توجه است روند رشد دبی ورودی با بزرگ­تر شدن شکاف است

Filkova, I., Huang, L. X. and Mujumdar, A. S. 1995. Industrial Spray Drying Systems. In: Mujumdar, A. S. (Ed.) Handbook of Industrial Drying. Marcel Dekker, Inc. New York. 263-308.

Goldberg, J. 1987. Prediction of spray dryer performance. Ph. D. Thesis. University of Oxford.

Huang, L., Kumar, K. and Mujumdar, A. S. 2006. A comparative study of a spray dryer with rotary disc atomizer and pressure nozzle using computational fluid dynamic simulations. Chem. Eng. Process. 45(6): 461-470.

Keey, R. B., Enevoldsen, S. S. and Werner, C. 1991. The Air-Pumping Behavior of Rotary Atomizers.
In: Mujumdar, A. S. and Filkova, I. (Eds.) Drying'91. Elsevier. Amsterdam. The Netherlands.
314-323.

Langrish, T. A. G. 2009. Multi-scale mathematical modeling of spray dryers. J. Food Eng. 93, 218-228.

Langrish, T. A. G. and Fletcher, D. 2006. Spray drying of food ingredients and applications of CFD in spray drying. Chem. Eng. Process. 40(4): 345-354.

Masters, K. 1991. Spray Drying Handbook. Longman Scientific and Technical Pub. UK.

Stafford, R., Glass, D. H. and Leah, R. T. 1998. Flowrate quantification of the pumped-air stream from a 63 mm diameter centrifugal wheel atomiser. Chem. Eng. J. 72(2): 139-151.

Svendson, G. 1996. Rotary Atomizer and a Method of Operating It. Patent. US005518180A. Niro Holding A/S. Denmark.

Teunou, E. and Poncelet, D. 2005. Rotary disc atomization for microencapsulation applications-prediction of the particle trajectories. J. Food Eng. 71, 345-353.