نمایه نویسندگان

آ

 • آخوندزاده بستی، افشین مطالعه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی فیلم پلی لاکتیک اسید حاوی اسانس کاکوتی کوهی، عصاره اتانولی بر موم و نانوذرات سلولز [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 15-28]
 • آزادشهرکی، فرزاد بررسی تأثیر روش‌های پوست‌گیری و ژنوتیپ بر شاخص‌های شیمیایی و ارگانولپتیکی گردو و تغییر میزان آفلاتوکسین آن [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 37-50]
 • آزادمرد دمیرچی، صدیف مطالعه تأثیر افزودن پودر دانه بزرک بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر نان [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 61-74]
 • آستانه، فرید معرفی روش جدید استفاده از آهک به منظور اصلاح ویژگی‌های مکانیکی خاک و ارزیابی آن [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 57-70]
 • آسودار، محمدامین اثر روش‌های خاک‌ورزی و وزن چرخ‌های فشاردهنده بر عملکرد گندم دیم در منطقۀ ایذه از استان خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 1-18]
 • آقایاری، فیاض آزمون و اصلاح مدل MEDIWY برای شبیه‌سازی عملکرد گندم دیم و آبی در منطقه مراغه [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 133-150]
 • آقا علیخانی، مجید توسعه مدل ارزیابی آسیب خشکسالی کشاورزی برای گندم دیم در استان کرمانشاه با استفاده از روش‌های آماری و هوشمند [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 1-22]
 • آقاقلی زاده، رویا مطالعه تأثیر افزودن پودر دانه بزرک بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر نان [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 61-74]
 • آقامجیدی، روزبه شبیه‌سازی یک بعدی آبشویی رسوب در مخازن سدها [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 51-64]
 • آقامحمدی، بنفشه تاثیر استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز بر برخی ویژگی های عملکردی شیرخشک بدون چربی [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 91-103]
 • آق خانی، محمدحسین درجه بندی تخم مرغ به روش ماشین بینایی (یادداشت تحقیقاتی) [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 141-150]
 • آهنی، مهدی ساخت و ارزیابی نفوذسنج مخروطی پشت تراکتوری مجهز به میله های نفوذ چندگانه [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 19-34]

ا

 • ابراهیمی، بهزاد افزودن باکتری های پروبیوتیک به فیلم خوراکی بر پایه کربوکسی متیل سلولزو اندازه‌گیری میزان زنده‌مانی در دو دمای یخچالی و محیط [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 79-90]
 • ابراهیمی، رحیم ساخت و ارزیابی دستگاه گردوشکن تک پوسته‌ای خمره‌ای [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 105-116]
 • ابراهیمی، سهیلا تورم تناوبی پلیمرهای ابرجاذب در محیط متخلخل خاک [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 1-18]
 • ابراهیمی، کیومرث بررسی خودپالایی جریان های رودخانه ای با توسعه و کاربرد مدل های ریاضی مطالعه موردی: رودخانه پسیخان- گیلان [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 31-42]
 • ابراهیمی، کیومرث پیش بینی سری های زمانی کیفیت آب رودخانه سفیدرود با استفاده از مدل های خطی تصادفی [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 31-44]
 • ابراهیمی، کیومرث تدوین مدل پشتیبانی تصمیم برای ارزیابی و بهبود عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 125-140]
 • ابراهیمی، نادرقلی برآورد نفوذپذیری خاک‌های چسبنده اشباع در سدهای زیرزمینی با استفاده از مؤلفه‌های فیزیکی [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]
 • ابراهیمیان، حامد ارزیابی صحرایی شاخص‌های مورد استفاده در طراحی سیستم زهکشی زیرزمینی(مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 81-94]
 • ابراهیمیان، حامد برآورد نفوذ در آبیاری جویچه ای یک در میان ثابت و یک در میان متغیر با استفاده از روش مقیاس سازی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 13-24]
 • ابراهیمیان، حامد بررسی بهره‌وری انرژی-آب و بهره‌وری اقتصادی انرژی در سامانه‌های آبیاری بارانی و سطحی در شرایط بهره‌برداری از آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت قزوین) [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 31-44]
 • ابراهیمی پاک، نیازعلی تأثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، و کارایی مصرف آب سیب‌زمینی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 17-30]
 • ابراهیم زاده موسوی، سیدمحمدعلی اثر منبع و مقدار مادة خشک جامد کل دوغ بدون چربی روی پایداری و خواص رئولوژیک آن [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 45-56]
 • ابراهیم زاده موسوی، سیدمحمدعلی تصفیه و رنگبری شربت گلوکز به وسیله اولترافیلتراسیون پلی‌سولفونی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 119-132]
 • ابراهیم زاده موسوی، سیدمحمد علی بررسی تغییرات برخی ویژگی های فیزیکی برگه های سیب خشک شده با روش ترکیبی خشک کن هوای گرم و مایکروویو [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 1-14]
 • ابراهیم‌زاده موسوی، سیدمحمدعلی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم‏های خوراکی بر پایه کفیران و پروتئین‏های آب پنیر [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 37-50]
 • ابری نیا، کارن توان و انرژی مورد نیاز برای انجام عملیات سبک کشاورزی با تراکتور الکتریکی هیبریدی و مقایسه آن با نتایج عملی [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 85-100]
 • ابوالقاسمی فخری، لیلا بررسی خواص فیزیکی نانوکامپوزیت های بر پایه نشاسته سیب زمینی- نانوبلور سلولز (NCC) استخراج شده از پنبه [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 27-38]
 • احدیان، جواد بررسی تأثیر همزمان هندسه جت‌های مستغرق و غلظت پساب خروجی بر طول شناوری مثبت [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 49-66]
 • احمدی، حجت طراحی و ساخت سامانه پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع نقشه- مبنا [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 97-108]
 • احمدی، حجت اثرات سرعت دورانی خردکن چکشی، دما و زمان هم زدن بر کمیت و کیفیت روغن زیتون رقم روغنی [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 71-82]
 • احمدی، حجت بررسی قانون جریان حاکم بر حرکت آب منفذی در آزمایش تحکیم با سرعت کرنش ثابت [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 25-38]
 • احمدی، حجت بررسی و تحلیل دینامیکی عملکرد مبدل گشتاور [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 127-136]
 • احمدی، حجت بررسی تأثیر ویژگی‌های هیدرودینامیکی غیراشباع بر میزان تراوش و پایداری شیب بالادست سد خاکی همگن در اثر تخلیه سریع مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 19-36]
 • احمدی، محمدرضا بهینه سازی فرایند استخراج روغن زیتون به منظور افزایش راندمان و بهبود خصوصیات کیفی (روغن) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 113-126]
 • احمدی، مژگان اثر شیره توت و صمغ‌های دانه ریحان و کتیرا بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، خواص آنتی‌اکسیدانی و خصوصیات حسی شیرکاکائو [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، مسعود تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری بر کارایی مصرف آب چغندرقند پاییزه در منطقۀ مشهد [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 15-30]
 • احمد آلی، جمال بهینه‌سازی سیستم صفحات مستغرق جهت کنترل رسوب در دهانه‌های آبگیر رودخانه‌ها [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 143-158]
 • احمدی چناربن، حسین منحنی های هم دمای دفع و جذب رطوبت گل گیاه علف چایHypericum perfratum L. [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 73-86]
 • احمدی چناربن، حسین اثر مقدار رطوبت بر برخی از خواص فیزیکی دو رقم برنج دم‌سیاه و رضاجو [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 71-80]
 • ایرانی، پرویز بررسی، تعیین ترکیبات آرد و فرمولاسیون مناسب خمیر برای تولید نان های مسطح [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 15-30]
 • ارشد، صالح ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی در شهرستان های استان کرمانشاه [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 1-14]
 • ارشد، صالح توسعه مدل ارزیابی آسیب خشکسالی کشاورزی برای گندم دیم در استان کرمانشاه با استفاده از روش‌های آماری و هوشمند [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 1-22]
 • ارومیه ای، عبدالرسول خواص حرارتی، نفوذپذیری نسبت به بخار آب و مورفولوژی بیونانوکامپوزیت‌های پلی لاکتیک اسید (PLA) [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 25-40]
 • ایزدی خواه، نسیبه اثرات سرعت دورانی خردکن چکشی، دما و زمان هم زدن بر کمیت و کیفیت روغن زیتون رقم روغنی [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 71-82]
 • اسدی، اردشیر ساخت و ارزیابی نشاکار نیمه خودکار برای کشت متراکم نشای ریشه لخت پیاز [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 67-80]
 • اسدی، اردشیر بررسی امکان استفاده از پیازکن میله‌ای برای برداشت پیاز در کشت متراکم [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 93-108]
 • اسدی، اردشیر تأثیر خاک‌ورزی مرسوم و حفاظتی بر عملکرد ذرت در تناوب جو ذرت [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 83-96]
 • اسدی، اردشیر منضم نمودن یک ردیف‌کار خلائی به پیش‌بر‌ دیسکی جهت کاشت ذرت در سامانه بی‌خاک‌ورزی [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 77-90]
 • اسدی، اردشیر ساخت و ارزیابی دستگاه کاشت مستقیم غلات در سیستم بی خاک ورزی مجهز به شیار بازکن فعال [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 69-80]
 • اسدی، اردشیر ایجاد ترک‌های طولی در محل خطوط کاشت با تغییرات در یک ردیف کار جهت بهبود سبز شدن بذر پنبه [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 57-70]
 • اسدی، اردشیر بررسی امکان افزایش سرعت پیشروی نشاکار نیمه‌خودکار با تغییر الگوی کاشت از تک نشایی به چند نشایی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]
 • اسدی، ارشیر مقایسة کشت پشته‌ای و مسطح گندم آبی و بررسی امکان حفظ پشته‌ها به روش کم‌خاک‌ورزی برای کاشت ذرت علوفه ای [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 27-40]
 • اسدی، رسول بهبود مدیریت آبیاری هیبریدهای ذرت دانه‌ای در ارزوئیه کرمان با استفاده از مدل SWAP [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 17-32]
 • اسدی، محمداسماعیل تعیین نیاز آبی ذرت علوفه‌ای و ضریب گیاهی آن در مراحل مختلف رشد [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 125-142]
 • اسدی، محمداسماعیل آبشویی نیترات در سیستم آبیاری بارانی تحت مدیریت کود آبیاری ذرت [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 101-118]
 • اسلامی، امیر بهبود مدیریت آبیاری هیبریدهای ذرت دانه‌ای در ارزوئیه کرمان با استفاده از مدل SWAP [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 17-32]
 • اسلامی، صولت شناسایی مولکولی باکتری‌های با پتانسیل پروبیوتیکی جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی آذربایجان بر اساس ژن 16S rDNA [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 51-62]
 • اسلامی، مرتضی مطالعه تأثیر محتوای رطوبتی بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی دانه آفتابگردان آجیلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسمعیلی، محسن بررسی اثر بخاردهی شلتوک رقم شیرودی بر خصوصیات کیفی، بافت و حرارتی برنج [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسمعیلی، محسن مطالعه تأثیر محتوای رطوبتی بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی دانه آفتابگردان آجیلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسمعیل نیا، سعید مطالعات لایسیمتری روش‌های مدیریت سطح ایستابی برای آبیاری گوجه‌فرنگی [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 113-124]
 • اسمعیلی ورکی، مهدی مطالعه آزمایشگاهی ساختار الگوی جریان انحرافی به دهانه آبگیر جانبی با زاویة 90 درجه و مقدار رسوب ورودی به آن در بندهای انحراف آب [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 49-68]
 • اشرفی زاده، سیدرضا اثر شیوة خاک‌ورزی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر حرکت آب و نیترات در اراضی شمال خوزستان [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 1-18]
 • اشرفی یورقانلو، رقیه بررسی برخی خصوصیات ساختاری و فعالیت آنتی اکسیدانی فیلم زیست تخریب پذیر کازئینات سدیم- حاوی نانورس و اسانس بادرنجبویه و تأثیر آن بر مقاومت اکسیداتیو روغن زیتون [(مقالات آماده انتشار)]
 • اعلمی، مهران مقایسه تأثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگیهای اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 39-54]
 • اعلمی، مهران ژل کربوکسی‌متیل‌سلولز بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر آرد گندم و خصوصیات فیزیکی نان بربری [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 57-68]
 • افراسیاب، پیمان ارزیابی یکنواختی توزیع آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای نیشکر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • افسری، احمد مدل‌سازی عددی جریان در خشک‌کن پاششی دو جداره نیمه صنعتی و تعیین الگوی انتقال حرارت در دیواره به روش دینامیک سیال محاسباتی [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 89-106]
 • افشاری، حامد بررسی ویژگی های مکانیکی فیلم های نانویی نقره- رس برای بسته‌بندی مواد غذایی [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 59-72]
 • افشار چمن آباد، هادی بررسی تاثیر چند روش خاک‏ورزی روی خواص فیزیکی خاک، بهره وری مصرف سوخت و عملکرد پنبه (یادداشت فنی) [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 159-174]
 • افضلی نیا، صادق اثر استفاده از انواع کولتیواتور بر میزان عملکرد و کیفیت چغندرقند [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 57-68]
 • افکاری سیاح، امیرحسین عوامل مؤثر بر عملکرد یک سامانه الکترومکانیکی درجه بندی سیب و کیوی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 63-76]
 • افکاری سیاح، امیرحسین بررسی اثر رقم، اندازه و رطوبت دانه بر ضریب کشسانی و حداکثر تنش تماسی دانة جو [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 115-126]
 • افکاری سیاح، امیرحسین تعیین اثر دوره‌های انبارداری بر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی سیر [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 71-84]
 • افکاری سیاح، امیرحسین تعیین خواص رئولوژیکی دو رقم سیب زمینی طی دوره انبارمانی در انبار فنی و غیرفنی [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 45-60]
 • افکاری سیاح، امیرحسین تعیین ویژگی‌های لزج کشسان (ویسکو الاستیک) دو رقم سیب زمینی ذخیره شده در انبار فنی و غیر فنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • افیونی، داوود تأثیرات کم‌آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات کیفی شش رقم جدید گندم در کبوترآباد اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 131-146]
 • افیونی، داوود مقایسة کشت پشته‌ای و مسطح گندم آبی و بررسی امکان حفظ پشته‌ها به روش کم‌خاک‌ورزی برای کاشت ذرت علوفه ای [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 27-40]
 • اکبری، سیدمیثم بررسی تاثیر صمغ های کتیرا و کربوکسی متیل سلولز بر خواص کیفی سس مایونز [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 39-52]
 • اکبری، مهدی برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددی HYDRUS-2D در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 1-14]
 • اکبری، مهدی بیلان آب خاک و عملکرد محصول گندم با استفاده از مدل شبیه سازی AquaCrop (مطاله موردی در شبکه آبیاری آبشار اصفهان) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 19-34]
 • اکبرنیا، عباس اثرات سرعت دورانی خردکن چکشی، دما و زمان هم زدن بر کمیت و کیفیت روغن زیتون رقم روغنی [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 71-82]
 • اکرامی، محمد بررسی اثر اسید اولئیک بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و سد کنندگی فیلم خوراکی ثعلب [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 51-64]
 • اکرم، اسدالله سیستم هوشمند جداسازی زمان واقعی پسته‌های خندان و ناخندان با تلفیق تکنیک‌های صوتی و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 13-24]
 • اکرم، اسداله طراحی و ساخت دینامومتر اتصال سه نقطه [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 115-130]
 • اکرم، اسداله طراحی خشک‌کن خورشیدی با همرفت اجباری برای سبزی های برگی و ارزیابی عملکرد جمع‌کنندة انرژی خورشیدی [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 147-164]
 • اکرم، مجتبی ارزیابی صحرایی شاخص‌های مورد استفاده در طراحی سیستم زهکشی زیرزمینی(مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 81-94]
 • اکرم، مجتبی مطالعه هیدرولیکی جریان در لوله‌های موجدار زهکشی و ارائة روابط ظرفیت انتقال کاربردی [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 1-18]
 • اکرم، مجتبی مطالعات لایسیمتری روش‌های مدیریت سطح ایستابی برای آبیاری گوجه‌فرنگی [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 113-124]
 • الماسی، مرتضی تعیین گرمای ویژه و هدایت حرارتی انار (رقم آلک) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 61-72]
 • الماسی، مرتضی منحنی های هم دمای دفع و جذب رطوبت گل گیاه علف چایHypericum perfratum L. [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 73-86]
 • الماسی، مرتضی تهیة نقشة رقومی مدیریتی کاربرد علف کش با استفاده از GPS جهت به کارگیری در سامانۀ سمپاشی میزان متغیر (VRA) [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 29-44]
 • الماسی، مرتضی اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج به روش خشکه‌کاری در منطقه شاوور خوزستان [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 89-100]
 • الماسی، هادی تأثیر افزودن دو نوع قوام دهنده‌ روی خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی ماست میوه‌ای قالبی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 65-78]
 • الهامی راد، امیرحسین بررسی عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های استخراجی سبوس برنج در شرایط آون و مقایسه با BHT [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • الهامی راد، امیرحسین بررسی اثر استفاده از شیرین کننده آسه‌سولفام K بر ماندگاری و پایداری حرارتی آسپارتام در نوشابه رژیمی نوع کولا [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 83-96]
 • الوند کوهی، حمید معرفی روش جدید استفاده از آهک به منظور اصلاح ویژگی‌های مکانیکی خاک و ارزیابی آن [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 57-70]
 • امامی، عالیه بررسی اثر کم آبیاری درکمیت، کیفیت و قابلیت نگهداری گوجه فرنگی [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 19-30]
 • امام جمعه، زهرا اثر پیش تیمار اسمز-اولتراسونیک و خشک کردن تکمیلی با مایکروویو بر خصوصیات کیفی گیلاس سیاه خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 67-82]
 • امام جمعه، زهرا خواص حرارتی، نفوذپذیری نسبت به بخار آب و مورفولوژی بیونانوکامپوزیت‌های پلی لاکتیک اسید (PLA) [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 25-40]
 • امام جمعه، زهرا تصفیه و رنگبری شربت گلوکز به وسیله اولترافیلتراسیون پلی‌سولفونی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 119-132]
 • امام جمعه، زهرا بررسی تغییرات برخی ویژگی های فیزیکی برگه های سیب خشک شده با روش ترکیبی خشک کن هوای گرم و مایکروویو [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 1-14]
 • امام جمعه، زهرا بررسی اثر اسید اولئیک بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و سد کنندگی فیلم خوراکی ثعلب [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 51-64]
 • امام جمعه، زهرا تولید امولسیون روغن در آب از روغن خاکشیر (Descurainia Sophia) با استفاده از ترکیب صمغ عربی و پروتئین آب پنیر تغلیظ شده به منظور افزایش پایداری و اثر اولتراسوند بر شاخص اکسیداسیون [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 61-78]
 • ایمانمهر، عبدالاه بررسی امکان کاربرد طیف‌سنجی (420-900 نانومتر) و تکنیک آنالیز مولفه‌های اصلی در تشخیص تقلب آرد نخود‌چی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایمان مهر، عبدالله تعیین برخی خواص فیزیکی دانة کلزا (واریته لیکورد) [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 119-128]
 • ایمان مهر، عبداله طراحی، ساخت، و ارزیابی نقالة نیوماتیکی دانة کلزا در فاز رقیق [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 33-46]
 • امید، محمدحسین بررسی خودپالایی جریان های رودخانه ای با توسعه و کاربرد مدل های ریاضی مطالعه موردی: رودخانه پسیخان- گیلان [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 31-42]
 • امید، محمدحسین ساختار جریان و آشفتگی در آبراهه های مرکب تحت تأثیر پوشش گیاهی صلب سیلاب دشت [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 51-66]
 • امید، محمدحسین اثر بار رسوبی معلق بر ضریب افت انرژی در لوله‌های پلی اتیلن [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • امید، محمدحسین بررسی آزمایشگاهی آبشستگی رسوبات غیرچسبنده در پایین دست کف بند [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 17-28]
 • امید، محمدحسین مطالعه آزمایشگاهی ساختار الگوی جریان انحرافی به دهانه آبگیر جانبی با زاویة 90 درجه و مقدار رسوب ورودی به آن در بندهای انحراف آب [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 49-68]
 • امید، محمدحسین نمون‌سازی جبهه رطوبتی خاک از منبع تغذیه خطی در آبیاری قطره‌ای-نواری [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 53-66]
 • امید، محمود طراحی و ساخت سامانه پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع نقشه- مبنا [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 97-108]
 • امید، محمود طراحی، ساخت و ارزیابی یک روبات متحرک برای انجام عملیات سمپاشی در گلخانه [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 87-100]
 • امید، محمود تعیین حجم و جرم لیمو با استفاده از سیستم ماشین بینایی [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 87-98]
 • امید، محمود سیستم هوشمند جداسازی زمان واقعی پسته‌های خندان و ناخندان با تلفیق تکنیک‌های صوتی و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 13-24]
 • امید، محمود پیاده‌سازی و ارزیابی کنترل‌کننده منطق فازی جهت تنظیمات خودکار کمباین غلات [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 75-88]
 • امید، محمود کنترل کامپیوتری شرایط محیطی گلخانه: قسمت اول- طراحی و پیاده سازی سیستم [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 1-20]
 • امید، محمود کنترل کامپیوتری شرایط محیطی گلخانه: قسمت دوم - آزمون و بررسی عملکرد سیستم [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 21-38]
 • امیری، ابراهیم ارزیابی مدل های گیاهی ORYZA2000، SWAP وWOFOST در مدیریت های مختلف آبیاری [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 13-28]
 • امیری، هیمن تعیین رطوبت بهینه کمپوست جهت تولید پلت کودی با استفاده از اکسترودر [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 75-88]
 • امیری پریان، جعفر برآورد حجم‌ سیب‌زمینی با استفاده از پردازش تصویر [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 113-126]
 • امیری تکلدانی، ابراهیم پیش بینی زاویۀ پایدار سواحل رودخانه های لایه به لایه پس ازگسیختگی توده ای از نوع صفحه ای [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 17-30]
 • امیری تکلدانی، ابراهیم مطالعه صحرایی و آزمایشگاهی پدیدة گسیختگی طره‌ای در سواحل رودخانة تشکیل شده از مصالح چسبنده [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 21-38]
 • امیری تکلدانی، ابراهیم مدل گسترده تحلیل پایداری سواحل رودخانه [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 37-56]
 • امیری تکلدانی، ابراهیم اثرات موقعیت و عمق ترک کششی در پایداری ساحل رودخانه [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 77-94]
 • امیری چایجان، رضا پیش‌بینی ضریب تبدیل شلتوک به برنج سفید در خشک‌کردن به روش بستر ثابت به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 135-156]
 • امیری چایجان، رضا اصول طراحی خشک‌‌کن بسترسیال آزمایشگاهی برای برخی محصولات دانه‏ای زراعی [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 35-52]
 • امیرشقاقی، فرید ارزیابی سمپاش های رایج مورد استفاده در مزارع گندم [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 1-12]
 • امین، سیف الله بررسی بازده و مصرف انرژی در ایستگاه های پمپاژ آبیاری بارانی برخی مزارع استان همدان [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 19-34]
 • امین افشار، مهدی مقایسة برخی ویژگی های شیمیایی، فیزیکی و حسی شیر بافت دار با شیر بی چربی و پرچرب در دورة نگهداری [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 41-50]
 • امین دین، احسان بررسی تاثیر کاربرد فاضلاب تصفیه شده شهری بر ویژگی های شیمیایی خاک در آبیاری قطره ای سطحی [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 65-78]
 • امینی راستابی، جواد تأثیر پوشش دهی با صمغ فارسی بر ماندگاری مغز گردو [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 101-111]
 • امینی زاده، سیدمحمدرضا اثر محیط خیس شدة متغیر و ثابت بر شبیه‌سازی و یکنواختی آبیاری جویچه‌ای [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 63-80]
 • انتظامی، علی اکبر بررسی تأثیر استفادۀ توأم از نانوذرات دی اکسید تیتانیم و نانوکریستال سلولز بر ویژگی های گرمایی، آبگریزی و رنگی بیونانوکامپوزیت های نشاسته- PVOH [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 99-118]
 • انتظامی، علی اکبر بررسی خواص فیزیکی نانوکامپوزیت های بر پایه نشاسته سیب زمینی- نانوبلور سلولز (NCC) استخراج شده از پنبه [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 27-38]
 • اندرزیان، بهرام بهینه سازی مصرف آب و عملکرد برنج در شرایط تنش خشکی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری نکوآباد - اصفهان) [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 25-40]
 • انصاری، حسین تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری بر کارایی مصرف آب چغندرقند پاییزه در منطقۀ مشهد [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 15-30]
 • انصاری پور، امیرحسین بررسی خودپالایی جریان های رودخانه ای با توسعه و کاربرد مدل های ریاضی مطالعه موردی: رودخانه پسیخان- گیلان [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 31-42]
 • ایوانی، افشین تشخیص رسیدگی خربزه با روش غیرمخرب پاسخ آکوستیکی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 89-102]
 • ایوب زاده، سیدعلی بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در آبگیر جانبی با استفاده همزمان از صفحات مستغرق و آبشکن در بسترهای آبرفتی [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 1-18]
 • ایوب زاده، سیدعلی شبیه‌سازی یک بعدی آبشویی رسوب در مخازن سدها [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 51-64]
 • ایوب زاده، سیدعلی تأثیر بار معلق بر ضریب شدت جریان سرریز جانبی در کانال مستطیلی [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 55-70]
 • ایوز، منا تأثیر فرآوری هیدراتاسیون گرم سبوس گندم با ذرات ریز بر ترکیبات شیمیایی آن و خواص نانوایی خمیر [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 51-60]
 • اویسی ها، مهدی بررسی تأثیر شوری آب منفذی بر رفتار تحکیمی و تراکمی خاک های رسی [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 67-82]

ب

 • بابایی، بابک استخراج پکتین به روش پیش هیدرولیز از تفالة برخی از ارقام تجارتی چغندرقند [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 103-114]
 • باباپور، حمید تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان و عصاره دارچین بر خواص کیفی و بافتی کیک روغنی صبحانه در طول نگهداری [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 29-44]
 • بابازاده، حسین توسعة رابطۀ برآورد نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی در آبیاری جویچه ای [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 1-12]
 • بیات، فریبا اثر زمان و دوز (مقدار)های مختلف پرتوتابی الکترون سریع بر تغییرات کمی و کیفی سیر سفید (Allium sativum L.) در مدت نگهداری در انبار [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 51-68]
 • بیات، فریبا بررسی تغییرات برخی ویژگی های کمی و کارایی مصرف آب توده سیر سفید همدان در زمان های قطع و سطوح مختلف آبیاری [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 1-14]
 • بیات، فریبا اثر شرایط گوناگون خشک کردن بر ویژگی‌های کیفی ورقه‌های سیر خشک [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 31-46]
 • بیات، فریبا اثر طول مدت و شرایط نگهداری بر افت وزنی و ویژگیهای کیفی توده‌های سیر استان همدان [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 49-62]
 • بیات، فریبا روش مناسب خشک کردن (التیام‌دهی) طبیعی سیر (Allium sativum L.) پس از برداشت آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • باغانی، جواد اثر آرایش کاشت و مقادیر آب در آبیاری قطره ای بر عملکرد سیب زمینی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 81-94]
 • باغانی، جواد اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر ارقام گندم [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 1-14]
 • باقری، علی توسعۀ مدل پویایی سیستم بهسازی شبکۀ آبیاری با توجه به مشارکت کشاورزان و ارتقای مدیریت شبکه [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 1-24]
 • باقری، علی توسعة مدل بهسازی شبکه‌های آبیاری با رویکرد دینامیک سیستم ها [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 35-56]
 • باقری، فرشته مطالعه هیدرولیکی جریان در لوله‌های موجدار زهکشی و ارائة روابط ظرفیت انتقال کاربردی [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 1-18]
 • باقری، نیکروز طراحی و ساخت سامانه پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع نقشه- مبنا [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 97-108]
 • باقری، نیکروز پایش پارامترهای مؤثر بر خشک شدن سبزی های برگی در یک خشک کن خورشیدی همرفت اجباری [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 73-88]
 • باقری شورکی، سعید طراحی، ساخت و ارزیابی یک روبات متحرک برای انجام عملیات سمپاشی در گلخانه [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 87-100]
 • بانژاد، حسین بررسی رابطه پارامترهای دوام و مقاومت فشاری در پوشش بتنی کانال های آبیاری(مطالعه موردی در همدان) [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 79-92]
 • بحری، بهرام طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه آزمونگر چرخ [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 1-22]
 • بختیاری، محمدرضا مقایسة چند روش خاک‌ورزی جهت کاشت گندم در تناوب با سیب‌زمینی [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 33-46]
 • بخش آبادی، حمید اثر شرایط خیساندن و جوانه‌زنی بر خصوصیات کمی و کیفی عصارة مالت جو [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 45-58]
 • بخشی زاده، ابراهیم عوامل مؤثر بر عملکرد یک سامانه الکترومکانیکی درجه بندی سیب و کیوی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 63-76]
 • بدیعی، فوژان عوامل مؤثر بر نیرو و انرژی برای جداکردن زیره از بوته زیرة سبز [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 49-58]
 • بدیعی، فوژان مطالعة خواص جذب بخارآب در گزانگبین به روش دینامیکی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 81-94]
 • بدیعی، فوژان بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت مکانیکی دانه زیره در بارگذاری شبه استاتیکی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 23-34]
 • بدیعی، فوژان تغییرات انتالپی ژلاتین در زمان نگهداری در حالت شیشه ای [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 127-140]
 • برزگری، ابوالفضل شناسایی مولکولی باکتری‌های با پتانسیل پروبیوتیکی جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی آذربایجان بر اساس ژن 16S rDNA [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 51-62]
 • برقعی، علی محمد تعیین خواص مکانیکی سه رقم سیب صادراتی پس از پنج ماه انبارداری [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 61-74]
 • برقعی، علیمحمد تاثیر دما، سرعت جابه جایی هوا، و روش آماده‌سازی در فرایند خشک شدن انگور بیدانة سفید [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 65-80]
 • برقعی، علیمحمد بررسی اثر دور توپی و سطح مقطع خروجی در ماشین سفید‌کن تیغه ای، بر روی میزان شکستگی برنج1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 53-66]
 • برقعی، علیمحمد بررسی تأثیر سرعت و زاویۀ لبۀ تیغه بر مقاومت برشی ساقۀ ارقام مختلف برنج [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 99-112]
 • برکتی، مژده بررسی تأثیر کربوکسی متیل سلولز و نشاسته سیب زمینی برکیفیت مرغ برگر کم چرب [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]
 • برومندنسب، سعید بررسی آثار زهکشی کنترل شده بر شوری خاک، مدیریت آبیاری و عملکرد نیشکر (مطالعۀ موردی کشت و صنعت امام خمینی) [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 25-40]
 • برومند نسب، سعید اثر شیوة خاک‌ورزی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر حرکت آب و نیترات در اراضی شمال خوزستان [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 1-18]
 • بشارت، سینا برآورد پارامتریک جبهة پیشروی آب در آبیاری نواری خاک های سنگریزه‌ای با استفاده از رطوبت اولیة خاک [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 103-114]
 • بشیری، بهزاد اندازه گیری هوای پمپاژی ایجاد شده در اتمایزر خشک کن پاششی [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 29-36]
 • بصیری، شادی ارزیابی خواص آنتی‌اکسیدانی و آنتی رادیکال های آزاد عصاره‌های به دست آمده از هسته انار (Punica granatum L.) [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 63-76]
 • بصیری، علی رضا منحنی های هم دمای دفع و جذب رطوبت گل گیاه علف چایHypericum perfratum L. [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 73-86]
 • بصیری، علیرضا تاثیر دما، سرعت جابه جایی هوا، و روش آماده‌سازی در فرایند خشک شدن انگور بیدانة سفید [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 65-80]
 • بصیری، علیرضا تعیین منحنی های هم دمای دفعی رطوبت در دماهای خشک کردن پسته [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 125-142]
 • بیگی بیدگلی، سیدرضا حسن تعیین مقاومت برشی ساقه و نیروی لازم برای کندن گل زعفران [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 41-54]
 • بیگی بیدگلی، سیدرضا حسن مقایسه عملکرد گاوآهن دوطرفه مستطیلی سه خیش با گاوآهن برگردان دار یک طرفة سه خیش [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 1-16]
 • بیگ محمدی، زهرا بررسی تأثیر کربوکسی متیل سلولز و نشاسته سیب زمینی برکیفیت مرغ برگر کم چرب [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]
 • بلورژه، میشل ارزیابی روش PIV در تعیین مقیاس های آشفتگی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 85-102]
 • بنایان، محمد تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری بر کارایی مصرف آب چغندرقند پاییزه در منطقۀ مشهد [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 15-30]
 • بهداد، محمد مقایسه فنی و اقتصادی ادوات خاک ورزی مورد استفاده در سله شکنی زعفران در سه زمان آبیاری مختلف [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 93-104]
 • بهرامی، هادی مطالعه تأثیر محتوای رطوبتی بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی دانه آفتابگردان آجیلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهراملو، رضا بررسی رابطه پارامترهای دوام و مقاومت فشاری در پوشش بتنی کانال های آبیاری(مطالعه موردی در همدان) [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 79-92]
 • بهراملو، رضا بررسی علل تخریب بتن در پوشش کانال‌های آبیاری (مطالعه موردی در دشت همدان- بهار) [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 81-92]
 • بهروزی لار، منصور بررسی و تحلیل دینامیکی عملکرد مبدل گشتاور [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 127-136]
 • بهروزی‌نیا، ثمر بررسی تأثیر ویژگی‌های هیدرودینامیکی غیراشباع بر میزان تراوش و پایداری شیب بالادست سد خاکی همگن در اثر تخلیه سریع مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 19-36]
 • بهزاد، طیبه خواص مکانیکی، ممانعتی و حرارتی فیلم های نانوکامپوزیت زئین حاوی مونت موریلونیت [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 79-92]
 • بهمدی، هما مقایسة برخی ویژگی های شیمیایی، فیزیکی و حسی شیر بافت دار با شیر بی چربی و پرچرب در دورة نگهداری [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 41-50]
 • بهمدی، هما اثر استفاده از فناوری بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده (MAP) بر عمر ماندگاری انجیر نیمه‌مرطوب منطقۀ استهبان [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 57-70]
 • بهمدی، هما مطالعة خواص جذب بخارآب در گزانگبین به روش دینامیکی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 81-94]
 • بهمدی، هما بررسی اثر رطوبت زمان برداشت و دماهای مختلف خشک کردن بر کیفیت روغن دانة کانولا و بذر آن [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 1-16]
 • بهمدی، هما تأثیر غلظت‌های بالای دی‌اکسیدکربن در بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده بر کیفیت خرمای رقم سایر [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 143-156]
 • بهمدی، هما تأثیر افزودن آرد ماش و صمغ کتیرا بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و اندیس‏های رنگ پوسته کیک اسفنجی کاکائویی فراسودمند [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 29-40]
 • بهمدی، هما استفاده از فن آوری بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شده (MAP) در نگهداری انجیر خشک [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پارسی نژاد، مسعود ارزیابی صحرایی شاخص‌های مورد استفاده در طراحی سیستم زهکشی زیرزمینی(مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 81-94]
 • پاره کار، منصور برآورد تبخیر غیر ماندگار از سطح خاک لخت به روش شیب هیدرولیکی صفر و مقایسه با مدل بیلان آب [دوره 5، شماره 4، 1383، صفحه 13-24]
 • پاسیار، فرزاد ارائة شاخص‌های تفکیکی ارزیابی عملکرد برای عوامل سازه‌ای و بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 15-30]
 • پدرام، شهره ارزیابی عملکرد دو نمونه پوشش مصنوعی زهکشی PP450 تولید داخل در مقایسه با نوع خارجی آن در شرایط مختلف آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 19-40]
 • پذیرا، ابراهیم بررسی تأثیر مدیریت های زراعی و آبیاری در بهبود کارایی مصرف آب ذرت (مطالعه موردی شبکه آبیاری دز) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 35-50]
 • پذیرا، ابراهیم تأثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، و کارایی مصرف آب سیب‌زمینی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 17-30]
 • پرورش ریزی، عاطفه مطالعه آزمایشگاهی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن گوگردی [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • پیشگر کومله، سیدحسن انتخاب مناسب‌ترین سامانه برداشت ذرت بذری بر مبنای مدل‌های TOPSIS و SAW [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 81-92]
 • پیغبردوست، سیدهادی مطالعه تأثیر افزودن پودر دانه بزرک بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر نان [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 61-74]
 • پیمان، میرحسین تعیین انرژی مصرفی در دو روش سنتی و نیمه مکانیزه برای تولید برنج (بررسی موردی در استان گیلان) [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 67-80]
 • پیمان، میر حسین تعیین انرژی سفیدکردن، شاخص انرژی مصرفی و شاخص سفیدشدگی در سه رقم برنج [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 1-94]
 • پوراحمد، رضوان بررسی خواص کاربردی فیلم‌ مرکب خوراکی بر پایه ترکیب پروتئین آب پنیر- پولولان [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 45-56]
 • پورآذرنگ، هاشم بررسی سینتیک جذب روغن توسط خلال سیب زمینی تحت تأثیر‏ روغن مغز بنه، مواد صابونی ناشوندة روغن مغز بنه و هیدروکلوئید ثعلب طی فرآیند سرخ کردن عمیق [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 97-112]
 • پورآذرنگ، هاشم تاثیر امواج فراصوت بر بعضی خواص نشاسته سیب‌زمینی و گندم [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 95-108]
 • پورحاجی، فاطمه بررسی پایداری اکسیداتیو دونات حاوی اسید آسکوربیک و عصاره چای سبز طی دوره نگهداری با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی (PCA) [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 41-56]
 • پوررضا، علیرضا درجه بندی تخم مرغ به روش ماشین بینایی (یادداشت تحقیقاتی) [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 141-150]
 • پیوست، غلامعلی بررسی تأثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد گوجه‌فرنگی (CV. Hamra) در کشت بدون خاک (کیسه‌ای) [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 31-46]

ت

 • تاج الدین، بهجت تاثیر روش بسته بندی نانویی بر پایه کیتوزان و پوشش واکس نانوکیتوزان بر خصوصیات فیزیکی زردآلو رقم 526 (58- شاهرود) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 41-52]
 • تاج الدین، بهجت بررسی کیفیت کشمش در بسته بندی های مختلف [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 45-64]
 • تاج الدین، بهجت تعیین ترکیبات سه رقم سیب زمینی خراسان و تغییرات آن پس از انبارداری [دوره 5، شماره 4، 1383، صفحه 65-76]
 • تاج‌بخش، محمد برآورد نفوذپذیری خاک‌های چسبنده اشباع در سدهای زیرزمینی با استفاده از مؤلفه‌های فیزیکی [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]
 • تاکی، اورنگ ساخت و ارزیابی نشاکار نیمه خودکار برای کشت متراکم نشای ریشه لخت پیاز [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 67-80]
 • تاکی، اورنگ بررسی امکان استفاده از پیازکن میله‌ای برای برداشت پیاز در کشت متراکم [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 93-108]
 • تاکی، اورنگ تأثیر شاخص سینماتیکی و شکل میله بر عملکرد پیازکن میله‌ای [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 15-28]
 • تاکی، اورنگ ساخت و ارزیابی دستگاه سرزن غلتکی پیاز [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 89-96]
 • تاکی، اورنگ تأثیر خاک‌ورزی مرسوم و حفاظتی بر عملکرد ذرت در تناوب جو ذرت [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 83-96]
 • تاکی، اورنگ منضم نمودن یک ردیف‌کار خلائی به پیش‌بر‌ دیسکی جهت کاشت ذرت در سامانه بی‌خاک‌ورزی [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 77-90]
 • تاکی، اورنگ ساخت و ارزیابی دستگاه کاشت مستقیم غلات در سیستم بی خاک ورزی مجهز به شیار بازکن فعال [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 69-80]
 • تاکی، اورنگ ایجاد ترک‌های طولی در محل خطوط کاشت با تغییرات در یک ردیف کار جهت بهبود سبز شدن بذر پنبه [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 57-70]
 • تاکی، اورنگ بررسی امکان افزایش سرعت پیشروی نشاکار نیمه‌خودکار با تغییر الگوی کاشت از تک نشایی به چند نشایی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]
 • تجددی طلب، کبری اثر خشک کردن چند مرحله‌ای بر بازده تبدیل و مدت زمان خشک کردن شلتوک [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 113-124]
 • تجددی طلب، کبری مقایسه خواص کیفی و مواد معدنی برنج هاشمی با درجات سفیدی متفاوت و قابلیت پذیرش آنها توسط مصرف‌کنندگان [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترابی، منوچهر تاثیر آبیاری جویچه ای با کاشت یک ردیفه و دو ردیفه بر بازده مصرف آب و صفات کمی و کیفی چغندر قند در شرق استان اصفهان [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 15-26]
 • تسلیم‌پور، محمدرضا تعیین کیفیت و کمیت روغن دو رقم زیتون (زرد و دزفول) در دو منطقة آب و هوایی استان فارس [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 57-66]
 • تقی زاده علی سرایی، احمد تحلیل مواجهه روزانه کاربر با ارتعاش تراکتور دو چرخ [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 47-64]
 • تقی زاده مقدم، قدیر بررسی تأثیر فرکانس و شتاب بر آسیب‌های میوه کیوی در ارتعاشات شبیه سازی شده حمل و نقل جاده‌ای [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 1-14]
 • تیموری فرد، رضا مطالعه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی فیلم پلی لاکتیک اسید حاوی اسانس کاکوتی کوهی، عصاره اتانولی بر موم و نانوذرات سلولز [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 15-28]
 • تهور، علی رضا مدل‌سازی عددی جریان در خشک‌کن پاششی دو جداره نیمه صنعتی و تعیین الگوی انتقال حرارت در دیواره به روش دینامیک سیال محاسباتی [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 89-106]
 • توحیدلو، قاسم بررسی عملکرد محصول و کارایی مصرف آب چغندرقند در روش های آبیاری جویچه‌ای و بارانی1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 1-14]
 • توکلی، حامد تخمین میزان نیتروژن در گندم زمستانه با استفاده از حسگرهای مجاورتی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 109-122]
 • توکلی، علیرضا تعیین مشخصه‌‌های فنی سامانه‌های استحصال و جمع‌آوری آب باران برای بادام دیم [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • توکلی، علیرضا بررسی موازنه آب خاک، تاریخ کاشت و عملکرد گندم با استفاده از مدل AquaCrop در شرایط دیم و آبیاری محدود [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 41-56]
 • توکلی، علیرضا افزایش بهره‌وری آب آبیاری ارقام برنج در اصفهان [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 61-74]
 • توکلی، علیرضا افزایش بهره‌وری آب (WP) و تعیین مقدار و زمان بهینة تک‌آبیاری برای کلزای بهارة دیم [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 79-92]
 • توکلی، علیرضا تحلیل اقتصادی مدیریت کم‌آبیاری در کشت خشکه‌کاری برنج [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 99-110]
 • توکلی، علیرضا آزمون و اصلاح مدل MEDIWY برای شبیه‌سازی عملکرد گندم دیم و آبی در منطقه مراغه [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 133-150]
 • توکلی، علیرضا تحلیل اقتصادی آبیاری تکمیلی گندم در حد بهینه ازت در شرایط دیم [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 97-112]
 • توکلی، علیرضا توسعة رابطۀ برآورد نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی در آبیاری جویچه ای [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 1-12]
 • توکلی پور، حمید بررسی اثر استفاده از شیرین کننده آسه‌سولفام K بر ماندگاری و پایداری حرارتی آسپارتام در نوشابه رژیمی نوع کولا [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 83-96]
 • توکلی هشتجین، تیمور طراحی و ساخت سامانة سنجش فراصوتی و بررسی عوامل مؤثر در اندازه‏گیری شاخص‏های فراصوتی محصولات کشاورزی [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 27-48]
 • توکلی هشتجین، تیمور بررسی و تعیین تأثیر رطوبت و دمای دانه بر خواص مکانیکی فشاری دانة برنج قهوه‌ای [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 53-74]
 • توکلی هشتجین، تیمور تحلیل مواجهه روزانه کاربر با ارتعاش تراکتور دو چرخ [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 47-64]
 • توکلی هشتجین، تیمور بررسی اثر رقم، سرعت گردشی تیغه، و رطوبت شلتوک برکارایی ماشین ریشک‌زن [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 127-142]
 • توگلی، علیرضا به‌گزینی برنامة تک‌آبیاری و تاریخ کاشت برای جو در شرایط دیم مراغه و تخمین تابع تولید [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 39-56]

ج

 • جبلی، سیدجلال ارزیابی شبکه های آبیاری به روشBenchmarking با تعیین ارزش نسبی شاخص ها [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 71-88]
 • جعفری، سید مهدی ارزیابی تابش انتخابی مادون ‌قرمز بر غیر فعال‌سازی باسیلوس سرئوس به روش سطح پاسخ [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 57-70]
 • جعفری، علی انتخاب مناسب‌ترین سامانه برداشت ذرت بذری بر مبنای مدل‌های TOPSIS و SAW [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 81-92]
 • جعفری، علی بررسی تأثیر نظام‌های بهره‌برداری خدماتی و خصوصی از ماشین و مساحت زمین زراعی بر شاخص های مکانیزاسیون محصول کلزا در فریدون شهر اصفهان [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 69-80]
 • جعفری، علی مقایسة خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم هندوانه چارلستون گری و کریمسون سوئیت [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 151-166]
 • جعفری، علی محمد بررسی بازده و مصرف انرژی در ایستگاه های پمپاژ آبیاری بارانی برخی مزارع استان همدان [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 19-34]
 • جعفری، محمد بررسی تأثیر سرعت و نوع تیغه بر نیروی مورد نیاز برش ساقة دو رقم نیشکر جنوب خوزستان [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 15-26]
 • جعفری باری، مهدی تعیین مدول برش الاستیسیتة خاک برای به کارگیری در مدل Plaxis1 مطالعه موردی (ترک خوردگی طولی سیل بند خاکی در هلند) [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 41-52]
 • جعفرزاده مقدم، مریم مطالعه تأثیر افزودن پودر دانه بزرک بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر نان [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 61-74]
 • جلالی، وحیدرضا مدل سازی واکنش کلزا به شوری طی دورۀ رشد رویشی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 95-112]
 • جلیلی، جلال ارزیابی شبکه های آبیاری به روشBenchmarking با تعیین ارزش نسبی شاخص ها [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 71-88]
 • جلینی، محمد تأثیر مقادیر و زمان قطع آب آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ارقام گندم در روش آبیاری بارانی [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • جلینی، محمد بررسی روند تغییرات نیترات و آمونیم در نیمرخ خاک با استفاده از مدل ریاضی LEACHN [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 31-48]
 • جلینی، محمد بررسی تاثیر روش آبیاری قطره ای و سطوح مختلف آب بر عملکرد و کارایی مصرف آب در انگور [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 69-78]
 • جمالی، بهزاد پیش بینی سری های زمانی کیفیت آب رودخانه سفیدرود با استفاده از مدل های خطی تصادفی [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 31-44]
 • جمیری، محمدجعفر برآورد دبی های سیلابی بر اساس خصوصیات هندسی و هیدرولیکی مقاطع رودخانه [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 111-128]
 • جمشیدی، بهاره بررسی اثر پیش‌پردازش‌های مختلف طیفی بر ارزیابی غیر مخرب کیفیت پرتقال با اسپکتروفتومتری فروسرخ نزدیک (NIRS) [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 27-44]
 • جمشیدی، بهاره سیستم اپتوالکترونیک تشخیص رنگ محصولات کشاورزی [دوره 5، شماره 4، 1383، صفحه 1-12]
 • جمشیدی، بهاره تعیین خواص رئولوژیکی دو رقم سیب زمینی طی دوره انبارمانی در انبار فنی و غیرفنی [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 45-60]
 • جمشیدی، بهاره تعیین ویژگی‌های لزج کشسان (ویسکو الاستیک) دو رقم سیب زمینی ذخیره شده در انبار فنی و غیر فنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جمشیدی کلجاهی، نسرین بررسی تأثیر استفادۀ توأم از نانوذرات دی اکسید تیتانیم و نانوکریستال سلولز بر ویژگی های گرمایی، آبگریزی و رنگی بیونانوکامپوزیت های نشاسته- PVOH [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 99-118]
 • جمیلی، حسین بررسی تاثیر چند روش خاک‏ورزی روی خواص فیزیکی خاک، بهره وری مصرف سوخت و عملکرد پنبه (یادداشت فنی) [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 159-174]
 • جهاد اکبر، محمدرضا تاثیر آبیاری جویچه ای با کاشت یک ردیفه و دو ردیفه بر بازده مصرف آب و صفات کمی و کیفی چغندر قند در شرق استان اصفهان [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 15-26]
 • جهان جو، بابک تأثیر مادة شیمیایی پلی‌اکریل‌آمید بر تلفات خاک و نفوذ آب در خاک در روش آبیاری جویچه‌ای [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 33-46]
 • جوادی، ارژنگ ارزیابی و تعیین بازده ماشین‌های بوجاری بذر گندم [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 69-80]
 • جوادی، ارژنگ توان و انرژی مورد نیاز برای انجام عملیات سبک کشاورزی با تراکتور الکتریکی هیبریدی و مقایسه آن با نتایج عملی [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 85-100]
 • جوادی، ارژنگ منضم نمودن یک ردیف‌کار خلائی به پیش‌بر‌ دیسکی جهت کاشت ذرت در سامانه بی‌خاک‌ورزی [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 77-90]
 • جوادی، ارژنگ اثر روش خاک‌ورزی بر عملکرد نخود در شرایط دیم مناطق سرد [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 57-68]
 • جوادی، ارژنگ تأثیر خصوصیات کوبنده، ضدکوبنده و رطوبت محصول بر کیفیت کوبش زیره سبز [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 51-60]
 • جوادی، ارژنگ اثر دو دستگاه گاوآهن مرکب بر خصوصیات فیزیکی خاک در مقایسه با گاوآهن برگردان دار [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 47-60]
 • جوادی، ارژنگ مقایسة خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم هندوانه چارلستون گری و کریمسون سوئیت [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 151-166]
 • جوادی، ارژنگ بررسی اثر کاربرد گاوآهن برگرداندار مرکب بر شکست سخت لایة شخم [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 95-110]
 • جوان، محمد بررسی شاخص های عملکرد آبیاری در شبکه آبیاری درودزن [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 33-46]
 • جوان، محمود کاربرد مدل‌های HEC-RAS و MIKE-11 در شبیه‌سازی جریان در کانال‌های آبیاری [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 49-62]
 • جوانمرد، سهیلا محاسبۀ میزان فرابرآورد تبخیر- تعرق مرجع با استفاده از داده‌های ایستگاه های هواشناسی غیرمرجع در ایران [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 67-84]
 • جوکی، محمد بررسی اثر استفاده از شیرین کننده آسه‌سولفام K بر ماندگاری و پایداری حرارتی آسپارتام در نوشابه رژیمی نوع کولا [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 83-96]
 • جوکی، محمد بررسی و تعیین خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی میوه شلیل [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 57-66]
 • جوکار، اکبر تعیین شرایط بهینه خشک کردن دانه انار در خشک‌کن خورشیدی با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 57-72]
 • جوکار، اکبر اثر استفاده از فناوری بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده (MAP) بر عمر ماندگاری انجیر نیمه‌مرطوب منطقۀ استهبان [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 57-70]
 • جوکار، اکبر استفاده از فن آوری بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شده (MAP) در نگهداری انجیر خشک [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوکار، لادن تعیین شرایط بهینه خشک کردن دانه انار در خشک‌کن خورشیدی با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 57-72]
 • جوکار، لادن اثر استفاده از فناوری بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده (MAP) بر عمر ماندگاری انجیر نیمه‌مرطوب منطقۀ استهبان [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 57-70]

چ

 • چاجی، حسین ارزیابی سمپاش های رایج مورد استفاده در مزارع گندم [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 1-12]
 • چاجی، حسین ساخت و ارزیابی موزع مناسب برای کشت بذر خیسیده هندوانه [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 105-118]
 • چاجی، حسین بررسی تاثیر چند روش خاک‏ورزی روی خواص فیزیکی خاک، بهره وری مصرف سوخت و عملکرد پنبه (یادداشت فنی) [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 159-174]
 • چراغی، علی محمد کارآیی مصرف آب گندم تحت شرایط شوری و کم‌آبی [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 47-64]
 • چراغی، علی محمد تعیین بهترین تابع تولید آب- شوری گندم در منطقه شمال گرگان [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 1-14]
 • چرخابی، امیرحسین بررسی تأثیر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر تولید رواناب و رسوب با استفاده از شبیه ساز باران [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]
 • چگینی، غلامرضا اندازه گیری هوای پمپاژی ایجاد شده در اتمایزر خشک کن پاششی [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 29-36]
 • چناری، محمد ارزیابی و تعیین بازده ماشین‌های بوجاری بذر گندم [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 69-80]

ح

 • حاتم، اکرم توسعۀ مدل پویایی سیستم بهسازی شبکۀ آبیاری با توجه به مشارکت کشاورزان و ارتقای مدیریت شبکه [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 1-24]
 • حاج نجاری، حسن روند تغییرات صفات فیزیکی و زیست شیمیایی میوه ارقام بومی تابستانه سیب (Malus domestica Borkh.) در سردخانه [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 59-70]
 • حامدی، منوچهر خواص فیزیکی، شیمیایی و کیفی روغن 10 واریته سویا کشت شده در ایران [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]
 • حبیبی، فاطمه بررسی تأثیر ساختار آمیلوز و آمیلوپکتین بر کیفیت ارقام مختلف برنج ایرانی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 61-70]
 • حبیبی، فاطمه بررسی خواص فیزیکوشیمیایی ارقام برنج در دو منطقه مختلف کشت در ایران [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 15-28]
 • حبیبی اصل، جعفر تأثیر روش‌های خاک‌ورزی و کاشت برنج بر پارامترهای فنی ماشین، عملکرد و اجزای عملکرد گندم و مدیریت بقایا در تناوب برنج-گندم در خوزستان [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 45-62]
 • حبیبی اصل، جعفر بررسی و مقایسه سه روش خشکه‌کاری مکانیزه ارقام مختلف برنج در خوزستان [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 81-96]
 • حجازی، محمدامین جداسازی و شناسایی باکتری های لاکتیکی موجود در پنیر سنتی کوزه [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 83-96]
 • حجازی، محمدامین شناسایی مولکولی باکتری‌های با پتانسیل پروبیوتیکی جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی آذربایجان بر اساس ژن 16S rDNA [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 51-62]
 • حجازی پور، حجت ساخت و ارزیابی دستگاه گردوشکن تک پوسته‌ای خمره‌ای [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 105-116]
 • حداد خداپرست، محمدحسین بررسی سینتیک جذب روغن توسط خلال سیب زمینی تحت تأثیر‏ روغن مغز بنه، مواد صابونی ناشوندة روغن مغز بنه و هیدروکلوئید ثعلب طی فرآیند سرخ کردن عمیق [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 97-112]
 • حیدری، احمد تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و عمق شخم بر عملکرد گندم و مادة آلی خاک در تناوب ذرت دانه‌ای – گندم آبی [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 81-94]
 • حیدری، نادر مطالعات لایسیمتری روش‌های مدیریت سطح ایستابی برای آبیاری گوجه‌فرنگی [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 113-124]
 • حیدری سلطان آبادی، محسن تأثیر شاخص سینماتیکی و شکل میله بر عملکرد پیازکن میله‌ای [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 15-28]
 • حیدری سلطان آبادی، محسن ساخت و ارزیابی دستگاه سرزن غلتکی پیاز [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 89-96]
 • حیدری سلطان آبادی، محسن تعیین میزان شکست سه رقم برنج در سیستم های تبدیل سایشی و مالشی در رطوبت های مختلف [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 67-84]
 • حیدری سلطان آبادی، محسن تأثیر روش های تسریع در خشک شدن بر شاخص های کیفی آلوچه در خشک کن آفتابی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 107-122]
 • حیدری سلطان آبادی، محسن تاثیر دور توپی و موقعیت تیغه برکیفیت برنج در سفید‌کن تیغه‌ای بهینه شده [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 137-150]
 • حسنی، مهدیه ارزیابی تابش انتخابی مادون ‌قرمز بر غیر فعال‌سازی باسیلوس سرئوس به روش سطح پاسخ [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 57-70]
 • حسینی، مریم ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگی‌های کریستالی و میکروسکوپی گرانول‌های نشاستۀ برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ (RSM ) [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 13-24]
 • حسن اقلی، علیرضا بررسی تناسب پوشش های مصنوعی زهکشی با خصوصیات خاک در اراضی دشت شادگان با استفاده از آزمون نفوذسنجی [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 53-66]
 • حسن اقلی، علیرضا ارزیابی عملکرد دو نمونه پوشش مصنوعی زهکشی PP450 تولید داخل در مقایسه با نوع خارجی آن در شرایط مختلف آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 19-40]
 • حسن اقلی، علیرضا بررسی میزان و چگونگی انتقال ازت به عمق خاک در نتیجه عملیات آبیاری با فاضلاب [دوره 5، شماره 4، 1383، صفحه 49-64]
 • حسن بیگی بیدگلی، سیدرضا تشخیص رسیدگی خربزه با روش غیرمخرب پاسخ آکوستیکی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 89-102]
 • حسین خواه، رامین بررسی اثر رطوبت زمان برداشت و دماهای مختلف خشک کردن بر کیفیت روغن دانة کانولا و بذر آن [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 1-16]
 • حسین زاده دلیر، علی تأثیر زهکشی سطحی و سطوح مختلف کود نیتروژنه بردرصد روغن، پروتئین و عملکرد کلزا [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 119-134]
 • حسن لی، علی مراد ارزیابی مؤلفه‌های مختلف مؤثر بر آب‌بها و ارزش اقتصادی آب در تولید مرکبات با سیستم‌های قطره‌ا‌ی (مطالعه موردی) [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 47-60]
 • حسن‌نیا کلایی، محبوبه بررسی خواص کاربردی فیلم‌ مرکب خوراکی بر پایه ترکیب پروتئین آب پنیر- پولولان [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 45-56]
 • حقایقی مقدم، سیدابوالقاسم بررسی عملکرد محصول و کارایی مصرف آب چغندرقند در روش های آبیاری جویچه‌ای و بارانی1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 1-14]
 • حقایقی مقدم، سید ابوالقاسم تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری بر کارایی مصرف آب چغندرقند پاییزه در منطقۀ مشهد [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 15-30]
 • حقیقت شیشوان، سینا طراحی، ساخت و واسنجی دینامومتر اتصال سه‌‌نقطه قابل تنظیم برای تراکتورهای کشاورزی رایج در ایران [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 29-48]
 • حمیدی اصفهانی، زهره بررسی شرایط بهینه بسته‌بندی کاهو (Lactuca sativa L.) در اتمسفر اصلاح شده به منظور افزایش زمان ماندگاری [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 33-44]
 • حمیدی اصفهانی، زهره تأثیر غلظت‌های بالای دی‌اکسیدکربن در بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده بر کیفیت خرمای رقم سایر [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 143-156]
 • حمیدی سپهر، علی اندازه گیری هوای پمپاژی ایجاد شده در اتمایزر خشک کن پاششی [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 29-36]
 • حمیدی فر، حسین ساختار جریان و آشفتگی در آبراهه های مرکب تحت تأثیر پوشش گیاهی صلب سیلاب دشت [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 51-66]
 • حمیدی فر، حسین بررسی آزمایشگاهی آبشستگی رسوبات غیرچسبنده در پایین دست کف بند [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 17-28]
 • حمصی، امیرهومن جداسازی و شناسایی باکتری های لاکتیکی موجود در پنیر سنتی کوزه [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 83-96]
 • حنیفه لو، ابوالفضل تأثیرات آبیاری با پساب فاضلاب شهر اهواز بر خصوصیات هیدرولیکی خاک [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 47-62]

خ

 • خیاط خلقی، مجید شبیه سازی سیستم‌های زهکش زیرزمینی در شرایط غیر ماندگار، با استفاده از تکنیک تحلیل پویایی سیستم [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]
 • خیاط خلقی، مجید برنامه‌ریزی منابع آب در اراضی کشاورزی جنوب تهران1- آنالیز سیستم‌ها [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 1-14]
 • خیاط خلقی، مجید برنامه‌ریزی منابع آب در اراضی کشاورزی جنوب تهران2- طراحی گزینه‌ها و انتخاب گزینه برتر [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 15-26]
 • خیام نکویی، سیدمجتبی تاثیر روش بسته بندی نانویی بر پایه کیتوزان و پوشش واکس نانوکیتوزان بر خصوصیات فیزیکی زردآلو رقم 526 (58- شاهرود) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 41-52]
 • خان احمدی، مرتضی بررسی عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های استخراجی سبوس برنج در شرایط آون و مقایسه با BHT [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • خان احمدی، مرتضی بررسی عملکرد خشک کن انجمادی به کمک شبیه سازی عددی [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 45-58]
 • خان احمدی، مرتضی تأثیر روش های تسریع در خشک شدن بر شاخص های کیفی آلوچه در خشک کن آفتابی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 107-122]
 • خانجانی، محمدجواد بهینه‌سازی سیستم صفحات مستغرق جهت کنترل رسوب در دهانه‌های آبگیر رودخانه‌ها [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 143-158]
 • خجسته پور، مهدی پیش بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: چهار نوع تراکتور رایج در استان خراسان رضوی) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 97-108]
 • خجسته نژند، مصطفی تعیین حجم و جرم لیمو با استفاده از سیستم ماشین بینایی [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 87-98]
 • خداییان چگنی، فرامرز مقایسه تأثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگیهای اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 39-54]
 • خدادای، محسن اثر روش‌های مختلف عمل‌آوری و انباری بر صفات کیفی ارقام پیاز ایرانی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 29-36]
 • خدائیان، فرامرز ارزیابی خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی نوشیدنی شیرفندق بر پایه آب پنیر تخمیر شده با دانه کفیر [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 13-26]
 • خدائیان، فرامرز خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم‏های خوراکی بر پایه کفیران و پروتئین‏های آب پنیر [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 37-50]
 • خدائیان، فرامرز بررسی خواص کاربردی فیلم‌ مرکب خوراکی بر پایه ترکیب پروتئین آب پنیر- پولولان [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 45-56]
 • خدائیان چگنی، فرامرز ژل کربوکسی‌متیل‌سلولز بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر آرد گندم و خصوصیات فیزیکی نان بربری [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 57-68]
 • خراسانی، سپیده تاثیر قارچ‌کش، گرمادرمانی، بسته‌بندی پلی‌اتیلنی، دما و زمان نگهداری بر ویژگی های کیفی نارنگی جیرفت [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 73-88]
 • خرمیان، محمد اثر شیوة خاک‌ورزی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر حرکت آب و نیترات در اراضی شمال خوزستان [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 1-18]
 • خزایی، جواد مقایسه عملکرد گاوآهن دوطرفه مستطیلی سه خیش با گاوآهن برگردان دار یک طرفة سه خیش [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 1-16]
 • خزایی، نعیمه بررسی اثر استفاده از شیرین کننده آسه‌سولفام K بر ماندگاری و پایداری حرارتی آسپارتام در نوشابه رژیمی نوع کولا [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 83-96]
 • خزایی، نعیمه بررسی و تعیین خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی میوه شلیل [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 57-66]
 • خسروانی، علی بررسی تلفات برداشت گندم با کمباین در استان فارس [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 113-130]
 • خسروشاهی اصل، اصغر ارزیابی زنده مانی و تأثیر‏ لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (LA-5) بر برخی ویژگی های پنیر کوزه [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 113-120]
 • خسروشاهی اصل، اصغر کنترل قهوه ای شدن آنزیمی برگه های گلابی با استفاده از اسید سیتریک [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 75-84]
 • خسرو شاهلی، محمود شناسایی مولکولی باکتری‌های با پتانسیل پروبیوتیکی جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی آذربایجان بر اساس ژن 16S rDNA [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 51-62]
 • خسرو شاهلی، محمود تعیین ویژگی‏های مولکولی و کاتالیتیکی آنزیم زایلاناز اسیددوست باسیلوس سابتیلیس K40b [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 53-64]
 • خلخالی، معصومه تدوین مدل پشتیبانی تصمیم برای ارزیابی و بهبود عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 125-140]
 • خلیلی، مژده برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددی HYDRUS-2D در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 1-14]
 • خلیلی، معروف تأثیر عملیات زیرشکنی خاک و دور آبیاری بر عملکرد ذرت دانه‌ای [دوره 5، شماره 4، 1383، صفحه 37-48]
 • خمیری، مرتضی مقایسه تأثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگیهای اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 39-54]
 • خنجری، علی مطالعه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی فیلم پلی لاکتیک اسید حاوی اسانس کاکوتی کوهی، عصاره اتانولی بر موم و نانوذرات سلولز [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 15-28]
 • خوش تقاضا، محمدهادی عمل‏ آوری مکانیزة کاه با اوره و مقایسة آن با شیوه رایج عمل‏آوری کاه در کشور [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 141-154]
 • خوش تقاضا، محمدهادی پیش‌بینی ضریب تبدیل شلتوک به برنج سفید در خشک‌کردن به روش بستر ثابت به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 135-156]
 • خوش تقاضا، محمدهادی طراحی، ساخت، و ارزیابی نقالة نیوماتیکی دانة کلزا در فاز رقیق [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 33-46]
 • خوش تقاضا، محمدهادی برآورد حجم‌ سیب‌زمینی با استفاده از پردازش تصویر [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 113-126]
 • خوش تقاضا، محمدهادی خواص رطوبتی کاه گندم در سطوح مختلف تراکم و دبی پاشش آببا افشانک مخروطی [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 87-102]
 • خوش تقاضا، محمدهادی اصول طراحی خشک‌‌کن بسترسیال آزمایشگاهی برای برخی محصولات دانه‏ای زراعی [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 35-52]
 • خوش تقاضا، محمد هادی بررسی اثر رقم، سرعت گردشی تیغه، و رطوبت شلتوک برکارایی ماشین ریشک‌زن [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 127-142]
 • خوش طینت، خدیجه تعیین ‌عمر انباری ‌چیپس‌ سیب‌زمینی ‌سرخ ‌شده ‌‌در ‌مخلوط‌‌ روغن‌های‌‌ پالم‌ اولئین‌‌ آفتابگردان‌‌ و پنبه دانه [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 59-70]
 • خوشنام، فرهاد تشخیص رسیدگی خربزه با روش غیرمخرب پاسخ آکوستیکی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 89-102]
 • خوشنود یزدی، علی اصغر بررسی روابط بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی برای برآورد رطوبت خاک [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 17-34]

د

 • داداشی، سعید خواص حرارتی، نفوذپذیری نسبت به بخار آب و مورفولوژی بیونانوکامپوزیت‌های پلی لاکتیک اسید (PLA) [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 25-40]
 • دامیار، سیما روند تغییرات صفات فیزیکی و زیست شیمیایی میوه ارقام بومی تابستانه سیب (Malus domestica Borkh.) در سردخانه [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 59-70]
 • دانش، شهناز اثرات کاربرد لجن فاضلاب و عملیات آبشویی بر خصوصیات خاک و کیفیت و عملکرد گیاه جو [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 65-80]
 • دانشی، محمد اثر افزودن برخی ترکیبات کلاته کننده، امولسیفایری و املاح بر خصوصیات حل پذیری و ریز ساختار شیر خشک بدون چربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانش کار آراسته، پیمان مقایسه روش‌های تخمین هدایت هیدرولیکی سفره آب زیرزمینی به منظور استفاده در مدل‌های شبیه‌سازی [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 95-112]
 • داودی، محمدهادی مطالعه صحرایی و آزمایشگاهی پدیدة گسیختگی طره‌ای در سواحل رودخانة تشکیل شده از مصالح چسبنده [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 21-38]
 • داودی، محمدهادی معرفی روش جدید استفاده از آهک به منظور اصلاح ویژگی‌های مکانیکی خاک و ارزیابی آن [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 57-70]
 • داودی، محمدهادی بررسی اثر قطر ریشه درخت بر چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 53-68]
 • داوری، کامران بررسی تأثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد گوجه‌فرنگی (CV. Hamra) در کشت بدون خاک (کیسه‌ای) [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 31-46]
 • داورپناه، زهره خواص مکانیکی، ممانعتی و حرارتی فیلم های نانوکامپوزیت زئین حاوی مونت موریلونیت [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 79-92]
 • داوودی، محمدهادی پیش بینی زاویۀ پایدار سواحل رودخانه های لایه به لایه پس ازگسیختگی توده ای از نوع صفحه ای [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 17-30]
 • دیدار، زهره بررسی اثرات ضدمیکروبی نانوذرات اکسید روی دوپه شده با مس و آلومینیوم بر علیه شیگلا فلکسنری [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 91-100]
 • دژم، محمود اثر پرمنگنات پتاسیم، واکس و بسته بندی بر کیفیت و طول دوره انباری میوه موز [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 57-68]
 • دلاور، مجید مقایسه توابع عملکرد محصولات و تخصیص آب آبیاری بر اساس روش های جدید و قدیم FAO در شبکه آبیاری زاینده رود [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]
 • دلبری، معصومه ارزیابی یکنواختی توزیع آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای نیشکر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • دیلمقانی حسنلویی، محمدرضا برهمکنش پتاسیم وکلسیم بر تغییرات نسبت پتاسیم به کلسیم (K/Ca) و بهبود کیفیت میوه های سیب در شهرستان نقده [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 63-84]
 • دینی، علی اثر منبع و مقدار مادة خشک جامد کل دوغ بدون چربی روی پایداری و خواص رئولوژیک آن [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 45-56]
 • دیندارلو، علی شبیه سازی منحنی رخنه عناصر خنثی و غیر جذبی با استفاده از پارامترهای هیدرولیکی خاک [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 33-44]
 • دهقان، الیاس مقایسه ماله‌های لیزری و مرسوم از نظر شاخص‌های فنی و عملکرد گندم [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 107-118]
 • دهقان، الیاس اثر روش‌ کاشت و مقدار بذر بر عملکرد کلزا در اراضی لب‌شور [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 11-30]
 • دهقان، الیاس اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج به روش خشکه‌کاری در منطقه شاوور خوزستان [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 89-100]
 • دهقانیان، سیدابراهیم تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و زمان انجام پی‌آب بر عملکرد گندم آبی در سیستم کاشت روی پشته‌های عریض [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 15-26]
 • دهقانیان، سیدابراهیم تأثیر عملیات زیرشکن و دور آبیاری برخواص فیزیکی خاک و عملکرد چغندرقند [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 131-144]
 • دهقانی سانیج، حسین جداسازی تبخیر- تعرق به روش بیلان انرژی (نسبت بوون) در سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 71-86]
 • دهقان شعار، زینب تأثیر غلظت‌های بالای دی‌اکسیدکربن در بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده بر کیفیت خرمای رقم سایر [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 143-156]
 • دهقان نیا، جلال بررسی تأثیر استفادۀ توأم از نانوذرات دی اکسید تیتانیم و نانوکریستال سلولز بر ویژگی های گرمایی، آبگریزی و رنگی بیونانوکامپوزیت های نشاسته- PVOH [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 99-118]
 • دهقان نیا، جلال بررسی خواص فیزیکی نانوکامپوزیت های بر پایه نشاسته سیب زمینی- نانوبلور سلولز (NCC) استخراج شده از پنبه [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 27-38]
 • دهنوی، فاطمه ارزیابی زنده مانی و تأثیر‏ لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (LA-5) بر برخی ویژگی های پنیر کوزه [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 113-120]
 • دواتگر، ناصر تأثیر زهکشی سطحی و سطوح مختلف کود نیتروژنه بردرصد روغن، پروتئین و عملکرد کلزا [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 119-134]

ذ

 • ذاکری نیا، مهدی برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددی HYDRUS-2D در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 1-14]
 • ذاکری نیا، مهدی بررسی تغییرات هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از روش معکوس [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 17-30]
 • ذکی دیزجی، حسن طراحی و ساخت سامانة سنجش فراصوتی و بررسی عوامل مؤثر در اندازه‏گیری شاخص‏های فراصوتی محصولات کشاورزی [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 27-48]
 • ذوالفقاریه، حمیدرضا اثر زمان و دوز (مقدار)های مختلف پرتوتابی الکترون سریع بر تغییرات کمی و کیفی سیر سفید (Allium sativum L.) در مدت نگهداری در انبار [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 51-68]
 • ذوالفقاریه، حمیدرضا اثر پرتوهای بتا بر تغییرات کمی و کیفی سیب‌زمینی طی انبارداری [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 45-56]

ر

 • راسخ، منصور عوامل مؤثر بر عملکرد یک سامانه الکترومکانیکی درجه بندی سیب و کیوی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 63-76]
 • راسخ، منصور بررسی اثر رقم، اندازه و رطوبت دانه بر ضریب کشسانی و حداکثر تنش تماسی دانة جو [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 115-126]
 • راسخ، منصور تعیین اثر دوره‌های انبارداری بر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی سیر [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 71-84]
 • رجایی، محمدحسین اثر افزودن برخی ترکیبات کلاته کننده، امولسیفایری و املاح بر خصوصیات حل پذیری و ریز ساختار شیر خشک بدون چربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رجبی پور، علی تشخیص رسیدگی خربزه با روش غیرمخرب پاسخ آکوستیکی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 89-102]
 • رجبی پور، علی بررسی تأثیر سرعت و نوع تیغه بر نیروی مورد نیاز برش ساقة دو رقم نیشکر جنوب خوزستان [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 15-26]
 • رجبی پور، علی بررسی اثر دمای نگهداری روی برخی از خصوصیات مکانیکی مغز پسته [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 67-76]
 • رجبی پور، علی مقایسة خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم هندوانه چارلستون گری و کریمسون سوئیت [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 151-166]
 • رجبی پور، علی بررسی تأثیر سرعت و زاویۀ لبۀ تیغه بر مقاومت برشی ساقۀ ارقام مختلف برنج [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 99-112]
 • رحیمی، حسن مطالعه صحرایی و آزمایشگاهی پدیدة گسیختگی طره‌ای در سواحل رودخانة تشکیل شده از مصالح چسبنده [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 21-38]
 • رحیمی، حسن بررسی قانون جریان حاکم بر حرکت آب منفذی در آزمایش تحکیم با سرعت کرنش ثابت [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 25-38]
 • رحیمی، حسن جابه جایی قائم املاح در خاک غیراشباع بر اثر فرایند الکتروشیمی- اسمز [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 23-36]
 • رحیمی، حسن مدل گسترده تحلیل پایداری سواحل رودخانه [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 37-56]
 • رحیمی، حسن اثرات موقعیت و عمق ترک کششی در پایداری ساحل رودخانه [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 77-94]
 • رحیمی، حسن بررسی رفتار تحکیم پذیری خاک های ریزدانه نرم با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 95-112]
 • رحیمی، هدایت اله مقایسه عملکرد فنی و اقتصادی دو نوع دستگاه جداساز شلتوک در استان فارس [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 85-100]
 • رحیمی، هدایت اله بررسی تلفات برداشت گندم با کمباین در استان فارس [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 113-130]
 • رحیمیان، محمدحسین تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری و کود پتاسیم بر کارآیی مصرف آب و کیفیت میوه گوجه فرنگی رقم پتو ارلی سی اچ [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 75-86]
 • رحیمی جمنانی، محمدعلی بهینه‌سازی الگوی کشت بر اساس مقادیر پیش‌بینی‌شده جریان رودخانه (مطالعه موردی رودخانه صوفی‌چای و شبکه آبیاری پایین‌دست) [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 1-18]
 • رحیم زاده، رضا اثر روش خاک‌ورزی بر عملکرد نخود در شرایط دیم مناطق سرد [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 57-68]
 • رستمی، امین تشخیص پسته های پوک از مغزدار با استفاده از انعکاس وپردازش صدا در دو حوزه زمان و فرکانس [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 123-134]
 • رستمی، علی مدل سازی ریاضی و آزمون تزریق در یک سامانه آزمایشگاهی سمپاش تزریق مستقیم (DI) [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 73-88]
 • رستمی، محمدعلی پایش درصد پوشش بقایای گیاهی و شدت خاک‌ورزی با بهره‌گیری از فناوری سنجش از دور [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 81-96]
 • رستمی، محمدعلی طراحی، ساخت، و ارزیابی پوست‌کن بادام‌زمینی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 1-14]
 • رسولی، ولی اله روند تغییرات صفات فیزیکی و زیست شیمیایی میوه ارقام بومی تابستانه سیب (Malus domestica Borkh.) در سردخانه [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 59-70]
 • رسولی شربیانی، ولی ساخت و ارزیابی نفوذسنج مخروطی پشت تراکتوری مجهز به میله های نفوذ چندگانه [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 19-34]
 • رسولی شربیانی، ولی طراحی، ساخت و واسنجی دینامومتر اتصال سه‌‌نقطه قابل تنظیم برای تراکتورهای کشاورزی رایج در ایران [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 29-48]
 • رشادصدقی، علی طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین قابل حمل برای جمع آوری نیوماتیکی سوسک کلرادو در مزارع سیب زمینی [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 69-82]
 • رضایی، حسین اثر دستگاه پف‌ساز یونجه بر سرعت خشک شدن، تلفات ریزش، و پارامترهای کیفی یونجه در عملیات برداشت [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 103-114]
 • رضایی، حمیده ژاله بررسی اثر آبیاری، تغذیه و تاریخ برداشت بر کیفیت و عمر انباری سیب رددلیشز [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 13-26]
 • رضایی کلج، یوسف تأثیر گرانول های نانوزئولیت حاوی پرمنگنات پتاسیم بر افزایش عمر انبارمانی و خصوصیات کیفی گیلاس تکدانه مشهد [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 11-26]
 • رضایی مایانی، مجید پیش بینی زاویۀ پایدار سواحل رودخانه های لایه به لایه پس ازگسیختگی توده ای از نوع صفحه ای [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 17-30]
 • رضوی، سید محمد علی تاثیر استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز بر برخی ویژگی های عملکردی شیرخشک بدون چربی [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 91-103]
 • رضوی، سیدهادی اثر منبع و مقدار مادة خشک جامد کل دوغ بدون چربی روی پایداری و خواص رئولوژیک آن [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 45-56]
 • رضوانی، سیدمعین الدین بررسی تغییرات برخی ویژگی های کمی و کارایی مصرف آب توده سیر سفید همدان در زمان های قطع و سطوح مختلف آبیاری [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 1-14]
 • رضوانی، سیدمعین الدین بررسی بازده و مصرف انرژی در ایستگاه های پمپاژ آبیاری بارانی برخی مزارع استان همدان [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 19-34]
 • رضوان خواه، امیر تولید امولسیون روغن در آب از روغن خاکشیر (Descurainia Sophia) با استفاده از ترکیب صمغ عربی و پروتئین آب پنیر تغلیظ شده به منظور افزایش پایداری و اثر اولتراسوند بر شاخص اکسیداسیون [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 61-78]
 • رضوی نبوی، سیدمجتبی برآورد عمق آبشستگی در پایین دست‌ سازه‌های شیب شکن [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 1-14]
 • رفاهی، حسینقلی بررسی تأثیر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر تولید رواناب و رسوب با استفاده از شبیه ساز باران [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]
 • رفتنی امیری، زینب بررسی تاثیر صمغ های کتیرا و کربوکسی متیل سلولز بر خواص کیفی سس مایونز [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 39-52]
 • رفیعی، شاهین تشخیص رسیدگی خربزه با روش غیرمخرب پاسخ آکوستیکی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 89-102]
 • رفیعی، شاهین اثرات سرعت دورانی خردکن چکشی، دما و زمان هم زدن بر کمیت و کیفیت روغن زیتون رقم روغنی [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 71-82]
 • رفیعی، شاهین بررسی تأثیر نظام‌های بهره‌برداری خدماتی و خصوصی از ماشین و مساحت زمین زراعی بر شاخص های مکانیزاسیون محصول کلزا در فریدون شهر اصفهان [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 69-80]
 • رفیعی، محمد رفیع ارزیابی مدل FROSTPRO در مبارزه با سرمازدگی درختان هلو به وسیله آبیاری بارانی خودکار* [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 41-52]
 • رمضانی، آزیتا بررسی تناسب پوشش های مصنوعی زهکشی با خصوصیات خاک در اراضی دشت شادگان با استفاده از آزمون نفوذسنجی [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 53-66]
 • رمضانی اعتدالی، هادی ارزیابی مدل EVALUE برای تخمین ضریب زبری مانینگ در آبیاری جویچه ای [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 83-94]
 • رنجبر، ایرج ارزیابی مدل های رگرسیون در پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 87-96]
 • رنجبر، ایرج ساخت و ارزیابی آزمایشگاهی ماشین کنترل نیوماتیک سوسک کلرادو برای مزارع کوچک سیب زمینی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 109-118]
 • رهنما، عبدالامیر اثر روش‌ کاشت و مقدار بذر بر عملکرد کلزا در اراضی لب‌شور [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 11-30]
 • روحی، غلامرضا تعیین انرژی سفیدکردن، شاخص انرژی مصرفی و شاخص سفیدشدگی در سه رقم برنج [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 1-94]
 • روحی، غلامرضا تعیین انرژی مصرفی در دو روش سنتی و نیمه مکانیزه برای تولید برنج (بررسی موردی در استان گیلان) [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 67-80]
 • روحی، غلامرضا بررسی عوامل موثر بر ایجاد ترک و خرده برنج در اثر خشک کردن شلتوک طی فرآیند تبدیل [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 97-112]
 • روحانی، عباس پیش بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: چهار نوع تراکتور رایج در استان خراسان رضوی) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 97-108]
 • روحانی، عباس ارزیابی مدل های رگرسیون در پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 87-96]
 • روزبه، مجید مقایسه روش های مختلف تهیه بستر بذر تحت شرایط خشک بر عملکرد ذرت دانه‌ای بعد از گندم [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 19-32]
 • روزگار، محمدرضا تعیین زاویة استقرار و ضریب اصطکاک داخلی دانه در چند رقم متداول گندم [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 1-12]
 • روستاپور، امیدرضا مدل‌سازی عددی جریان در خشک‌کن پاششی دو جداره نیمه صنعتی و تعیین الگوی انتقال حرارت در دیواره به روش دینامیک سیال محاسباتی [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 89-106]
 • روستاپور، امیدرضا مطالعه جریان در تبخیرکننده صفحه‌ای تغذیه پیشرو با استفاده از مدل‌سازی دینامیک سیال [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 87-104]
 • رئیسی استبرق، علی مطالعه آزمایشگاهی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن گوگردی [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • رئوفت، محمدحسین پایش درصد پوشش بقایای گیاهی و شدت خاک‌ورزی با بهره‌گیری از فناوری سنجش از دور [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 81-96]

ز

 • زابلستانی، مسعود اثر رطوبت بر خواص فیزیکی مغز بادام [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 91-102]
 • زابلستانی، مسعود شبیه سازی و تحلیل رفتار دینامیکی درخت بادام با استفاده از نرم افزار MATLAB [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 145-160]
 • زارع، حمید اثر استفاده از فناوری بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده (MAP) بر عمر ماندگاری انجیر نیمه‌مرطوب منطقۀ استهبان [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 57-70]
 • زارع، حمید استفاده از فن آوری بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شده (MAP) در نگهداری انجیر خشک [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارعی، قاسم ویژگی های هیدرولیکی کپسول های سفالی سامانه آبیاری زیرسطحی در سه بافت خاک [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 57-72]
 • زارعی، قاسم اثر افزایش عمق استغراق ثانویه در بهبود دقت اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با روش دو عمقی گلف [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 125-136]
 • زاهدی فر، مجتبی عمل‏ آوری مکانیزة کاه با اوره و مقایسة آن با شیوه رایج عمل‏آوری کاه در کشور [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 141-154]
 • زرگران، مهتاب بررسی، تعیین ترکیبات آرد و فرمولاسیون مناسب خمیر برای تولید نان های مسطح [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 15-30]
 • زلفی، محسن خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم‏های خوراکی بر پایه کفیران و پروتئین‏های آب پنیر [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 37-50]
 • زمانی، اکبر تأثیر افزودن دو نوع قوام دهنده‌ روی خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی ماست میوه‌ای قالبی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 65-78]
 • زمانی، داوود محمد تهیة نقشة رقومی مدیریتی کاربرد علف کش با استفاده از GPS جهت به کارگیری در سامانۀ سمپاشی میزان متغیر (VRA) [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 29-44]
 • زمردی، شهین تاثیر پوشش خوراکی زئین ذرت و کلرید کلسیم بر بهبود خواص کیفی و افزایش عمر انباری زردآلو [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 27-40]
 • زمردی، شهین ارزیابی زنده مانی و تأثیر‏ لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (LA-5) بر برخی ویژگی های پنیر کوزه [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 113-120]
 • زمردی، شهین اثر کلرور کلسیم و دمای نگهداری بر فاکتورهای کیفی و انبارمانی سه رقم گوجه فرنگی [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 61-72]
 • زمردی، شهین کنترل قهوه ای شدن آنزیمی برگه های گلابی با استفاده از اسید سیتریک [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 75-84]
 • زمردی، شهین بررسی اثر کم آبیاری درکمیت، کیفیت و قابلیت نگهداری گوجه فرنگی [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 19-30]
 • زمردی، شهین تأثیر نوع بسته بندی و پرمنگنات پتاسیم برکیفیت و عمر انبارمانی سه رقم سیب در سردخانه [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 143-156]
 • زمردی، شهین تأثیر افزودن آرد ماش و صمغ کتیرا بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و اندیس‏های رنگ پوسته کیک اسفنجی کاکائویی فراسودمند [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 29-40]
 • زمردی، شهین تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان و عصاره دارچین بر خواص کیفی و بافتی کیک روغنی صبحانه در طول نگهداری [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 29-44]
 • زمردیان، علی تعیین شرایط بهینه خشک کردن دانه انار در خشک‌کن خورشیدی با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 57-72]
 • زندی، پروین تعیین ‌عمر انباری ‌چیپس‌ سیب‌زمینی ‌سرخ ‌شده ‌‌در ‌مخلوط‌‌ روغن‌های‌‌ پالم‌ اولئین‌‌ آفتابگردان‌‌ و پنبه دانه [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 59-70]
 • زهری شیل‌سر، صدیقه طراحی، ساخت و واسنجی استاتیکی یک حسگر نیرو-گشتاور شش درجة آزادی جهت اندازه‌گیری نیروها و گشتاور‌های وارد بر ادوات خاک‌ورزی [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 107-126]

ژ

 • ژاله رضایی، حمیده اثر کلرور کلسیم و دمای نگهداری بر فاکتورهای کیفی و انبارمانی سه رقم گوجه فرنگی [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 61-72]

س

 • سیادت، حمید بررسی تأثیر مدیریت های زراعی و آبیاری در بهبود کارایی مصرف آب ذرت (مطالعه موردی شبکه آبیاری دز) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 35-50]
 • سیاری، امین رضا مدل‌سازی عددی جریان در خشک‌کن پاششی دو جداره نیمه صنعتی و تعیین الگوی انتقال حرارت در دیواره به روش دینامیک سیال محاسباتی [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 89-106]
 • ساکنیان دهکردی، نادر اثر عواملی چند بر رشد سه گونه مرتعی با استفاده از دستگاه مالچ - بذرکار [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 101-124]
 • سالمی، حمیدرضا ارزیابی عملکرد هیدرولیکی ساختمان‌های آبگیر و تنظیم سطح آب در شبکه‌های آبیاری زاینده‌رود و درودزن [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 83-102]
 • سالمی، حمیدرضا افزایش بهره‌وری آب آبیاری ارقام برنج در اصفهان [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 61-74]
 • سالمی، حمیدرضا تأثیرات کم‌آبیاری بر خصوصیات کیفی و عملکرد ارقام ذرت دانه‌ای در منطقه اصفهان [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 71-84]
 • سالمی، حمیدرضا تأثیرات کم‌آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات کیفی شش رقم جدید گندم در کبوترآباد اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 131-146]
 • سالمی، حمیدرضا بررسی واکنش ارقام و لاین های برنج نسبت به عمق‌های مختلف آب آبیاری در منطقه لنجان اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 79-92]
 • سالمی، حمیدرضا بهینه سازی مصرف آب و عملکرد برنج در شرایط تنش خشکی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری نکوآباد - اصفهان) [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 25-40]
 • سامانی، جمال محمدولی شبیه‌سازی یک بعدی آبشویی رسوب در مخازن سدها [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 51-64]
 • سامانی، جمال محمدولی مدل ریاضی یک‌بعدی محاسبه دبی جریان در سدهای سنگریز‌ه‌ای تاخیری مستغرق [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 93-110]
 • سامانی، جمال محمد ولی تأثیر بار معلق بر ضریب شدت جریان سرریز جانبی در کانال مستطیلی [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 55-70]
 • سامانی، جمال محمد ولی روشی ساده برای تخمین توأمان هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل مؤثر خاک [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 143-156]
 • سامانی، جمال محمد ولی انتقال رسوب غیر چسبنده در سازه های سنگریزه ای با استفاده از مدل تلفیقی یک بعدی وآنالیز ابعادی [دوره 5، شماره 4، 1383، صفحه 77-88]
 • سبحانی، علیرضا تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری و کود پتاسیم بر کارآیی مصرف آب و کیفیت میوه گوجه فرنگی رقم پتو ارلی سی اچ [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 75-86]
 • سپاسخواه، علیرضا مقیاس بندی و بررسی تغییرات مکانی ویژگی های نفوذ آب در خاک در مقیاس حوزه آبریز (مطالعه موردی: دشت باجگاه) [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 13-32]
 • سپاسخواه، علیرضا شبیه سازی منحنی رخنه عناصر خنثی و غیر جذبی با استفاده از پارامترهای هیدرولیکی خاک [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 33-44]
 • سپاسخواه، علیرضا بهینه سازی مصرف آب و الگوی کشت با استفاده از تکنیک کم آبیاری در سطح مزرعه: مطالعه موردی شبکه آبیاری درودزن فارس [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 35-52]
 • سپاسخواه، علیرضا ارزیابی مدل FROSTPRO در مبارزه با سرمازدگی درختان هلو به وسیله آبیاری بارانی خودکار* [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 41-52]
 • سپاسخواه، علیرضا آزمون و اصلاح مدل MEDIWY برای شبیه‌سازی عملکرد گندم دیم و آبی در منطقه مراغه [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 133-150]
 • سپاسخواه، علیرضا تأثیر عملیات زیرشکن و دور آبیاری برخواص فیزیکی خاک و عملکرد چغندرقند [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 131-144]
 • ستاری نجف آبادی، میثم بررسی خواص مکانیکی سه نوع گردوی پر مصرف ایرانی تحت بارگذاری استاتیکی [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 87-102]
 • ستاری نجف آبادی، میثم بررسی ویژگی های مکانیکی فیلم های نانویی نقره- رس برای بسته‌بندی مواد غذایی [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 59-72]
 • ستوده قره باغ، رحمت تصفیه و رنگبری شربت گلوکز به وسیله اولترافیلتراسیون پلی‌سولفونی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 119-132]
 • سجادی، سیدجواد تشخیص پسته های پوک از مغزدار با استفاده از انعکاس وپردازش صدا در دو حوزه زمان و فرکانس [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 123-134]
 • سیدان، سیدمحسن ارزیابی فنی و اقتصادی آبیاری با لوله‌های کم فشار (هیدروفلوم) و مقایسه آن با آبیاری سنتی و بارانی [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 73-84]
 • سروش، عباس بررسی قانون جریان حاکم بر حرکت آب منفذی در آزمایش تحکیم با سرعت کرنش ثابت [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 25-38]
 • سعیدی راد، محمدحسین ارزیابی دو مکانیزم اعمال نیروهای فشاری و ضربه‌ای برای جداسازی کلاله از گل زعفران خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • سعیدی راد، محمدحسین تأثیر زمان برداشت، روش‌های برداشت و خشک کردن بر خصوصیات کیفی زرشک [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 101-110]
 • سعیدی راد، محمدحسین تأثیر شرایط مختلف کاه‌بر، الک و سرعت جریان هوا بر کیفیت تمیز کردن دانه‌های زیرة سبز [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 109-118]
 • سعیدی راد، محمدحسین عوامل مؤثر بر نیرو و انرژی برای جداکردن زیره از بوته زیرة سبز [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 49-58]
 • سعیدی راد، محمدحسین تعیین مقاومت برشی ساقه و نیروی لازم برای کندن گل زعفران [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 41-54]
 • سعیدی راد، محمدحسین تأثیر خصوصیات کوبنده، ضدکوبنده و رطوبت محصول بر کیفیت کوبش زیره سبز [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 51-60]
 • سعیدی راد، محمدحسین بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت مکانیکی دانه زیره در بارگذاری شبه استاتیکی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 23-34]
 • سعیدی راد، محمدحسین مقایسه فنی و اقتصادی ادوات خاک ورزی مورد استفاده در سله شکنی زعفران در سه زمان آبیاری مختلف [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 93-104]
 • سعیدی‌راد، محمدحسین ارزیابی فنی بذرکارهای کاشت مستقیم (کاشت بی‌خاک‌ورزی) رایج در کاشت گندم در منطقه خراسان رضوی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 105-118]
 • سفالیان، امید ساخت و ارزیابی نفوذسنج مخروطی پشت تراکتوری مجهز به میله های نفوذ چندگانه [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 19-34]
 • سلاجقه، فرشته بررسی تأثیر روش‌های پوست‌گیری و ژنوتیپ بر شاخص‌های شیمیایی و ارگانولپتیکی گردو و تغییر میزان آفلاتوکسین آن [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 37-50]
 • سلاجقه، فرشته بررسی تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر عمر انباری لیموشیرین رقم محلی [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 1-10]
 • سلامتی، نادر ارزیابی یکنواختی توزیع آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای نیشکر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • سلحشور دلیوند، فاطمه تأثیر زهکشی سطحی و سطوح مختلف کود نیتروژنه بردرصد روغن، پروتئین و عملکرد کلزا [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 119-134]
 • سلیمانی فرد، منصوره مقایسه تأثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگیهای اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 39-54]
 • سلیمانی فرد، منصوره ژل کربوکسی‌متیل‌سلولز بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر آرد گندم و خصوصیات فیزیکی نان بربری [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 57-68]
 • سهرابی، تیمور بررسی تغییرات هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از روش معکوس [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 17-30]
 • سهرابی، تیمور نمون‌سازی جبهه رطوبتی خاک از منبع تغذیه خطی در آبیاری قطره‌ای-نواری [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 53-66]
 • سهرابی، تیمور تأثیر مادة شیمیایی پلی‌اکریل‌آمید بر تلفات خاک و نفوذ آب در خاک در روش آبیاری جویچه‌ای [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 33-46]
 • سهرابی، سمانه کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی هدایت هیدرولیکی اشباع با استفاده از پارامترهای فیزیکی خاک [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 97-112]
 • سهیلی مهدیزاده، احمد طراحی خشک‌کن خورشیدی با همرفت اجباری برای سبزی های برگی و ارزیابی عملکرد جمع‌کنندة انرژی خورشیدی [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 147-164]

ش

 • شاکر، محمد تعیین میزان شکست سه رقم برنج در سیستم های تبدیل سایشی و مالشی در رطوبت های مختلف [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 67-84]
 • شاکر، محمد بررسی اثر تغییر سرعت دورانی روتور سفیدکن سایشی افقی بر خصوصیات تبدیل دو رقم برنج در استان فارس [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 45-56]
 • شاکر، محمد مقایسه عملکرد فنی و اقتصادی دو نوع دستگاه جداساز شلتوک در استان فارس [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 85-100]
 • شاه بیک، محمدعلی تاثیر قارچ‌کش، گرمادرمانی، بسته‌بندی پلی‌اتیلنی، دما و زمان نگهداری بر ویژگی های کیفی نارنگی جیرفت [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 73-88]
 • شاه بیگ، محمدعلی تعیین خواص مکانیکی سه رقم سیب صادراتی پس از پنج ماه انبارداری [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 61-74]
 • شاه بیگ، محمدعلی تاثیر ضخامت فیلم ، آرایش میوه (یک لایه یا دو لایه)، و اندازه بسته بندی ‏‎‎‎بر عمر ‎انباری ‎زردآلو [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 125-138]
 • شاه بیگ، محمدعلی بررسی تأثیر ورقه های گریپ گارد بر کیفیت و کنترل آلودگی قارچی انگور در سردخانه [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 1-16]
 • شاهدی، محمد تأثیر روش های تسریع در خشک شدن بر شاخص های کیفی آلوچه در خشک کن آفتابی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 107-122]
 • شاهدی، محمد استفاده از اسید استیک به جای SO2 در تولید کشمش [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 165-180]
 • شاهدی، محمد خواص مکانیکی، ممانعتی و حرارتی فیلم های نانوکامپوزیت زئین حاوی مونت موریلونیت [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 79-92]
 • شاهرخ نیا، محمدعلی کاربرد مدل‌های HEC-RAS و MIKE-11 در شبیه‌سازی جریان در کانال‌های آبیاری [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 49-62]
 • شاهرخ نیا، محمدعلی بررسی شاخص های عملکرد آبیاری در شبکه آبیاری درودزن [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 33-46]
 • شاه کرمی، نازنین بهینه‌سازی الگوی کشت بر اساس مقادیر پیش‌بینی‌شده جریان رودخانه (مطالعه موردی رودخانه صوفی‌چای و شبکه آبیاری پایین‌دست) [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 1-18]
 • شاهین رخسار، پریسا بررسی تأثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد گوجه‌فرنگی (CV. Hamra) در کشت بدون خاک (کیسه‌ای) [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 31-46]
 • شاویسی، نسیم مطالعه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی فیلم پلی لاکتیک اسید حاوی اسانس کاکوتی کوهی، عصاره اتانولی بر موم و نانوذرات سلولز [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 15-28]
 • شجاعی علی آبادی، سعیده افزودن باکتری های پروبیوتیک به فیلم خوراکی بر پایه کربوکسی متیل سلولزو اندازه‌گیری میزان زنده‌مانی در دو دمای یخچالی و محیط [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 79-90]
 • شیخ الاسلامی، زهرا بررسی کیفیت و عمر انباری ارقام انگور ترکمن و مقایسه آن با رقم‌های محلی [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 1-12]
 • شیخ الاسلامی، زهرا تأثیر افزودن سبوس خیس شده‌، آرد مالت گندم‌، و خمیر ترش بر کاهش اسیدفیتیک نان بربری [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 97-108]
 • شیخ الاسلامی، زهرا اثرات بسته بندی و جاذب اتیلن بر عمر انبارمانی و خواص کمی و کیفی زردآلو (رقم شاهرودی) [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 1-12]
 • شیخ الاسلامی، زهرا تاثیر ضخامت فیلم ، آرایش میوه (یک لایه یا دو لایه)، و اندازه بسته بندی ‏‎‎‎بر عمر ‎انباری ‎زردآلو [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 125-138]
 • شیخ الاسلامی، زهرا اثرات زمان برداشت و مدت زمان انبارمانی بر خواص کمی و کیفی زردآلو (رقم شاهرودی) [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 31-44]
 • شیخ الاسلامی، زهرا نقش امولسیفایرها، درصد استخراج آرد و ترتیب زمانی مخلوط کردن خمیر بر حفظ رطوبت و کیفیت نان نیمه حجیم صنعتی [دوره 5، شماره 4، 1383، صفحه 25-36]
 • شیخ الاسلامی، زهرا بررسی عملکرد صمغ دانه شاهی در مقایسه با زانتان بر خصوصیات بافتی و تصویری کیک روغنی بدون گلوتن (برنج- ذرت) [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]
 • شرایعی، پروین تأثیر نوع و غلظت مواد دیواره بر ریزپوشانی ترکیبات رنگی عصارة زعفران با استفاده از خشک کن انجمادی [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 25-38]
 • شرایعی، پروین تاثیر آب گرم، اتانول و بخار اسیداستیک بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حسی میوه هلو رقم البرتا (Prunus persica Batsch var elberta) [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 59-72]
 • شرایعی، پروین بررسی سینتیک جذب روغن توسط خلال سیب زمینی تحت تأثیر‏ روغن مغز بنه، مواد صابونی ناشوندة روغن مغز بنه و هیدروکلوئید ثعلب طی فرآیند سرخ کردن عمیق [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 97-112]
 • شرایعی، پروین تأثیر غوطه وری در امولسیون روغنی و دمای نگهداری بر کیفیت انبارمانی خربزه [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 69-82]
 • شرایعی، پروین تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری و کود پتاسیم بر کارآیی مصرف آب و کیفیت میوه گوجه فرنگی رقم پتو ارلی سی اچ [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 75-86]
 • شرایعی، پروین بررسی تأثیر ورقه های گریپ گارد بر کیفیت و کنترل آلودگی قارچی انگور در سردخانه [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 1-16]
 • شیرانی راد، امیرحسین تأثیر سیال سازی دانه در فرآیند خشک کردن و خصوصیات زراعی بذر کلزا [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 101-116]
 • شریفی، احمد توان و انرژی مورد نیاز برای انجام عملیات سبک کشاورزی با تراکتور الکتریکی هیبریدی و مقایسه آن با نتایج عملی [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 85-100]
 • شریفی، احمد طراحی، ساخت و ارزیابی مزرعه‌ای نفوذسنج پشت تراکتوری [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 71-84]
 • شرفا، مهدی پیش‌بینی منحنی مشخصه رطوبتی با استفاده از منحنی دانه‌بندی خاک [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 63-80]
 • شریفی مالواجردی، احمد اثر روش خاک‌ورزی بر عملکرد نخود در شرایط دیم مناطق سرد [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 57-68]
 • شریف نسب، هومن ترکیب اطلاعات در نرم افزار تصمیم یار برای انتخاب بهینه ادوات خاک ورزی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 93-108]
 • شعبانی، محمدکاظم بهینه سازی مصرف آب و الگوی کشت با استفاده از تکنیک کم آبیاری در سطح مزرعه: مطالعه موردی شبکه آبیاری درودزن فارس [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 35-52]
 • شفایی، اردشیر کنترل کامپیوتری شرایط محیطی گلخانه: قسمت اول- طراحی و پیاده سازی سیستم [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 1-20]
 • شفایی، اردشیر کنترل کامپیوتری شرایط محیطی گلخانه: قسمت دوم - آزمون و بررسی عملکرد سیستم [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 21-38]
 • شفاعی، سیدمجتبی طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه کنترل خودکار ارتفاع تیغه برای ماشین تسطیح لیزری [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 1-12]
 • شفاعی بجستان، محمود تأثیر عامل شکل صفحات مستغرق بر مدیریت رسوبات بار بستر [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 37-50]
 • شفاعی بجستان، محمود برآورد عمق آبشستگی در پایین دست‌ سازه‌های شیب شکن [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 1-14]
 • شفیع خانی، حمیدرضا تهیة نقشة رقومی مدیریتی کاربرد علف کش با استفاده از GPS جهت به کارگیری در سامانۀ سمپاشی میزان متغیر (VRA) [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 29-44]
 • شفیعی فر، مسعود برنامه‌ریزی منابع آب در اراضی کشاورزی جنوب تهران1- آنالیز سیستم‌ها [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 1-14]
 • شفیعی فر، مسعود برنامه‌ریزی منابع آب در اراضی کشاورزی جنوب تهران2- طراحی گزینه‌ها و انتخاب گزینه برتر [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 15-26]
 • شقاقی، مجتبی اثر افزایش عمق استغراق ثانویه در بهبود دقت اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با روش دو عمقی گلف [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 125-136]
 • شکوهی، علیرضا مقایسه روش‌های تخمین هدایت هیدرولیکی سفره آب زیرزمینی به منظور استفاده در مدل‌های شبیه‌سازی [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 95-112]
 • شینی دشتگل، علی ارزیابی یکنواختی توزیع آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای نیشکر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • شهابی قهفرخی، ایمان بررسی خواص کاربردی فیلم‌ مرکب خوراکی بر پایه ترکیب پروتئین آب پنیر- پولولان [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 45-56]
 • شهاب لواسانی، علیرضا اثر شیره توت و صمغ‌های دانه ریحان و کتیرا بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، خواص آنتی‌اکسیدانی و خصوصیات حسی شیرکاکائو [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهبازی، یاسر مطالعه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی فیلم پلی لاکتیک اسید حاوی اسانس کاکوتی کوهی، عصاره اتانولی بر موم و نانوذرات سلولز [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 15-28]
 • شهبازی، فیض اله بررسی تأثیر فرکانس و شتاب بر آسیب‌های میوه کیوی در ارتعاشات شبیه سازی شده حمل و نقل جاده‌ای [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 1-14]
 • شهپری، سیدعلی ویژگی های هیدرولیکی کپسول های سفالی سامانه آبیاری زیرسطحی در سه بافت خاک [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 57-72]
 • شهیدی، فخری بررسی تأثیر استفاده از خمیرترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربری [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 153-170]
 • شهداد، محمدرضا بررسی عملکرد خشک کن انجمادی به کمک شبیه سازی عددی [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 45-58]
 • شهیدزاده، مرتضی ارزیابی و تعیین بازده ماشین‌های بوجاری بذر گندم [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 69-80]
 • شهیدزاده، مرتضی بررسی تأثیر نظام‌های بهره‌برداری خدماتی و خصوصی از ماشین و مساحت زمین زراعی بر شاخص های مکانیزاسیون محصول کلزا در فریدون شهر اصفهان [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 69-80]
 • شهیدزاده، مرتضی بررسی و تعیین مناسبترین روش سمپاشی به منظور کاهش و بهینه سازی مصرف سم در محصول چغندرقند در دزفول [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 27-42]
 • شهیدزاده، مرتضی بررسی اثر کاربرد گاوآهن برگرداندار مرکب بر شکست سخت لایة شخم [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 95-110]
 • شهیری طبرستانی، هدی بررسی تأثیر کربوکسی متیل سلولز و نشاسته سیب زمینی برکیفیت مرغ برگر کم چرب [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]
 • شواخی، فروغ تأثیر 1- متیل سیکلوپروپن بر زمان رسیدن گوجه فرنگی در انبار [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 89-98]
 • شواخی، فروغ اثر روش‌های مختلف عمل‌آوری و انباری بر صفات کیفی ارقام پیاز ایرانی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 29-36]
 • شواخی، فروغ ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ارقا م جدید سیب زمینی و معرفی ارقام برتر در صنایع فراوری [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 63-78]
 • شواخی، فروغ استفاده از اسید استیک به جای SO2 در تولید کشمش [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 165-180]
 • شوندی، مهدی ارزیابی تابش انتخابی مادون ‌قرمز بر غیر فعال‌سازی باسیلوس سرئوس به روش سطح پاسخ [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 57-70]

ص

 • صادقی، احمد تعیین برخی از خواص فیزیکی میوة زغال‌آخته [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 85-94]
 • صادقی، بلال بررسی تأثیر استفاده از خمیرترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربری [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 153-170]
 • صادقی، روح الله تصفیه و رنگبری شربت گلوکز به وسیله اولترافیلتراسیون پلی‌سولفونی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 119-132]
 • صادقی، سیدحمیدرضا بررسی نقش کاربری اراضی بر نوع و شدت فرسایش خاک(مطالعة موردی: حوزة آبخیزکسیلیان) [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 85-98]
 • صادقی، علیرضا بررسی تأثیر استفاده از خمیرترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربری [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 153-170]
 • صادقی، علیرضا ارزیابی تابش انتخابی مادون ‌قرمز بر غیر فعال‌سازی باسیلوس سرئوس به روش سطح پاسخ [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 57-70]
 • صادقی، فرشاد تعیین کیفیت و کمیت روغن دو رقم زیتون (زرد و دزفول) در دو منطقة آب و هوایی استان فارس [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 57-66]
 • صادقی، مرتضی اثر دستگاه پف‌ساز یونجه بر سرعت خشک شدن، تلفات ریزش، و پارامترهای کیفی یونجه در عملیات برداشت [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 103-114]
 • صادقیان رنانی، مهدی مطالعه آزمایشگاهی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن گوگردی [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • صادقی لاری، عدنان برآورد شوری خاک در محدوده ریشه نیشکر با مدیریت‌های مختلف آبیاری و زهکشی در کشت و صنعت امام خمینی با استفاده از مدل SaltMod [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 1-18]
 • صادقی ماهونک، علیرضا مقایسه تأثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگیهای اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 39-54]
 • صالح‌نیا، بنت الهدی اثر اسانس‌ و عصاره‌های گزنه و نعنا فلفلی در جلوگیری از رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس و تولید آفلاتوکسین B1 [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 67-78]
 • صالحی نیشابوری، سیدعلی اکبر بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در آبگیر جانبی با استفاده همزمان از صفحات مستغرق و آبشکن در بسترهای آبرفتی [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 1-18]
 • صبوری، صمد تبدیل خرمنکوب متداول برنج به یک خرمنکوب جریان محوری و ارزیابی عملکرد آن [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 111-126]
 • صبور روح اقدم، علیرضا مطالعه فولاد سادة کربنی 45 CK جهت استفاده ابزار خاک ورز [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 15-26]
 • صحرائیان، بهاره بررسی پایداری اکسیداتیو دونات حاوی اسید آسکوربیک و عصاره چای سبز طی دوره نگهداری با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی (PCA) [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 41-56]
 • صحرائیان، بهاره بررسی عملکرد صمغ دانه شاهی در مقایسه با زانتان بر خصوصیات بافتی و تصویری کیک روغنی بدون گلوتن (برنج- ذرت) [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]
 • صحرائیان جهرمی، حسین بررسی اثر سرعت دورانی کوبنده، فاصله کوبنده از ضد‌کوبنده و طول ساقه برش‌یافته بر برخی از خصوصیات کیفی گندم [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 89-100]
 • صداقت حسینی، سیدمرتضی طراحی، ساخت و ارزیابی موزع کودکار با قابلیت کنترل پیوسته [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 11-24]
 • صداقت حسینی، سید مرتضی ساخت و ارزیابی سامانه کنترل غلظت محلول خروجی سمپاش میزان متغیر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 93-108]
 • صدرقائن، سیدحسین بررسی عملکرد محصول و کارایی مصرف آب چغندرقند در روش های آبیاری جویچه‌ای و بارانی1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 1-14]
 • صدرقائن، سید حسین اثر آرایش کاشت و مقادیر آب در آبیاری قطره ای بر عملکرد سیب زمینی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 81-94]
 • صدرنیا، حسن مقایسة خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم هندوانه چارلستون گری و کریمسون سوئیت [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 151-166]
 • صدقی، حسین توسعة رابطۀ برآورد نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی در آبیاری جویچه ای [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 1-12]
 • صدقی، علی رشاد ساخت و ارزیابی آزمایشگاهی ماشین کنترل نیوماتیک سوسک کلرادو برای مزارع کوچک سیب زمینی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 109-118]
 • صدیقی، عسگر شبیه سازی سیستم‌های زهکش زیرزمینی در شرایط غیر ماندگار، با استفاده از تکنیک تحلیل پویایی سیستم [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]
 • صرامی، شهریار سیستم اپتوالکترونیک تشخیص رنگ محصولات کشاورزی [دوره 5، شماره 4، 1383، صفحه 1-12]
 • صفی یاری، حسن مطالعه جریان در تبخیرکننده صفحه‌ای تغذیه پیشرو با استفاده از مدل‌سازی دینامیک سیال [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 87-104]
 • صفائیان، نصرت الله بررسی نقش کاربری اراضی بر نوع و شدت فرسایش خاک(مطالعة موردی: حوزة آبخیزکسیلیان) [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 85-98]
 • صفری، محمود مقایسه سه نوع کمباین متداول برنج در منطقه مازندران [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 73-86]
 • صفری، محمود ارزیابی سمپاش های رایج مورد استفاده در مزارع گندم [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 1-12]
 • صفری، محمود ساخت و ارزیابی سمپاش تراکتوری بوم دار مجهز به صفحات چرخان و مقایسه آن با سمپاش تراکتوری بوم دار [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 15-32]
 • صلح جو، علی اکبر تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و زمان انجام پی‌آب بر عملکرد گندم آبی در سیستم کاشت روی پشته‌های عریض [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 15-26]
 • صلح جو، علی اکبر تأثیر عملیات زیرشکن و دور آبیاری برخواص فیزیکی خاک و عملکرد چغندرقند [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 131-144]
 • صمدی، امیر مطالعه صحرایی و آزمایشگاهی پدیدة گسیختگی طره‌ای در سواحل رودخانة تشکیل شده از مصالح چسبنده [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 21-38]
 • صمدی، امیر مدل گسترده تحلیل پایداری سواحل رودخانه [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 37-56]
 • صمدی، امیر اثرات موقعیت و عمق ترک کششی در پایداری ساحل رودخانه [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 77-94]
 • صوتی خیابانی، محمود بررسی تأثیر استفادۀ توأم از نانوذرات دی اکسید تیتانیم و نانوکریستال سلولز بر ویژگی های گرمایی، آبگریزی و رنگی بیونانوکامپوزیت های نشاسته- PVOH [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 99-118]

ط

 • طالبی، سیامک تشخیص پسته های پوک از مغزدار با استفاده از انعکاس وپردازش صدا در دو حوزه زمان و فرکانس [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 123-134]
 • طاهری، مهدی بررسی اثر آبیاری، تغذیه و تاریخ برداشت بر کیفیت و عمر انباری سیب رددلیشز [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 13-26]
 • طاهری، مهدی برهمکنش پتاسیم وکلسیم بر تغییرات نسبت پتاسیم به کلسیم (K/Ca) و بهبود کیفیت میوه های سیب در شهرستان نقده [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 63-84]
 • طباطبایی یزدی، فریده ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگی‌های کریستالی و میکروسکوپی گرانول‌های نشاستۀ برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ (RSM ) [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 13-24]
 • طباطبایی یزدی، فریده بررسی کاربرد نانوکامپوزیت های پلی اتیلن سبک خاک رس در افزایش کیفیت، ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح (بربری) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 51-60]
 • طباطبایی فر، احمد عوامل مؤثر بر نیرو و انرژی برای جداکردن زیره از بوته زیرة سبز [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 49-58]
 • طباطبایی فر، احمد اثر رطوبت بر خواص فیزیکی مغز بادام [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 91-102]
 • طباطبایی فر، احمد تعیین حجم و جرم لیمو با استفاده از سیستم ماشین بینایی [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 87-98]
 • طباطبایی فر، احمد بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت مکانیکی دانه زیره در بارگذاری شبه استاتیکی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 23-34]
 • طباطبایی فر، احمد طراحی، ساخت و ارزیابی مزرعه‌ای نفوذسنج پشت تراکتوری [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 71-84]
 • طباطبایی فر، احمد ساخت و ارزیابی موزع مناسب برای کشت بذر خیسیده هندوانه [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 105-118]
 • طباطبایی فر، احمد بررسی اثر دور توپی و سطح مقطع خروجی در ماشین سفید‌کن تیغه ای، بر روی میزان شکستگی برنج1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 53-66]
 • طباطبایی کلور، رضا بررسی تأثیر فرکانس و شتاب بر آسیب‌های میوه کیوی در ارتعاشات شبیه سازی شده حمل و نقل جاده‌ای [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 1-14]
 • طباطبایی کلور، رضا شناسایی گیاه کاهو و کلم در شرایط نوری مزرعه با استفاده از روش پیشنهادی آستانه گذاری پوسته‌ای [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 13-26]
 • طباطبایی کلور، رضا بررسی تأثیر سرعت و زاویۀ لبۀ تیغه بر مقاومت برشی ساقۀ ارقام مختلف برنج [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 99-112]
 • طباطبائی فر، سید احمد تعیین خواص مکانیکی سه رقم سیب صادراتی پس از پنج ماه انبارداری [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 61-74]
 • طهری، محمد بررسی امکان افزایش سرعت پیشروی نشاکار نیمه‌خودکار با تغییر الگوی کاشت از تک نشایی به چند نشایی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]
 • طهرانی زاده، مینا تهیۀ کربن فعال از چوب نخل خرما با استفاده از تجزیۀ حرارتی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 77-88]

ظ

 • ظریف نشاط، سعید ارزیابی دو مکانیزم اعمال نیروهای فشاری و ضربه‌ای برای جداسازی کلاله از گل زعفران خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • ظریف نشاط، سعید تأثیر شرایط مختلف کاه‌بر، الک و سرعت جریان هوا بر کیفیت تمیز کردن دانه‌های زیرة سبز [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 109-118]
 • ظریف نشاط، سعید ارزیابی فنی بذرکارهای کاشت مستقیم (کاشت بی‌خاک‌ورزی) رایج در کاشت گندم در منطقه خراسان رضوی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 105-118]

ع

 • عابدی، حسنعلی بررسی واکنش ارقام و لاین های برنج نسبت به عمق‌های مختلف آب آبیاری در منطقه لنجان اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 79-92]
 • عابدی کوپایی، جهانگیر استفاده از خاکستر لجن فاضلاب برای بهبود خواص مهندسی خاک های رسی در سازه های آبی [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 93-108]
 • عباسی، سلیمان بررسی تأثیرگونة گندم و نسبت اختلاط آرد بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی سمنو [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 45-56]
 • عباسی، سلیمان مقایسة برخی ویژگی های شیمیایی، فیزیکی و حسی شیر بافت دار با شیر بی چربی و پرچرب در دورة نگهداری [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 41-50]
 • عباسی، سلیمان تأثیر غلظت‌های بالای دی‌اکسیدکربن در بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده بر کیفیت خرمای رقم سایر [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 143-156]
 • عباسی، فریبرز برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددی HYDRUS-2D در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 1-14]
 • عباسی، فریبرز اثر شیوة خاک‌ورزی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر حرکت آب و نیترات در اراضی شمال خوزستان [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 1-18]
 • عباسی، فریبرز بررسی تأثیر مدیریت های زراعی و آبیاری در بهبود کارایی مصرف آب ذرت (مطالعه موردی شبکه آبیاری دز) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 35-50]
 • عباسی، فریبرز ارزیابی فنی و اقتصادی آبیاری با لوله‌های کم فشار (هیدروفلوم) و مقایسه آن با آبیاری سنتی و بارانی [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 73-84]
 • عباسی، فریبرز بررسی جذب کادمیوم از محیط ریشه و تجمع آن در اندام های مختلف محصولات جالیزی رایج ایران [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 31-44]
 • عباسی، فریبرز ارزیابی مدل EVALUE برای تخمین ضریب زبری مانینگ در آبیاری جویچه ای [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 83-94]
 • عباسی، فریبرز بررسی روند تغییرات نیترات و آمونیم در نیمرخ خاک با استفاده از مدل ریاضی LEACHN [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 31-48]
 • عباسی، فریبرز ارزیابی برخی روش های غیر مستقیم تخمین ویژگی های هیدرولیکی خاک برای شبیه سازی رطوبت در یک خاک لوم شنی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 31-44]
 • عباسی، فریبرز بررسی تغییرات هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از روش معکوس [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 17-30]
 • عباسی، فریبرز توسعة رابطۀ برآورد نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی در آبیاری جویچه ای [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 1-12]
 • عباسی، فریبرز ارزیابی یکنواختی توزیع آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای نیشکر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • عباسی، نادر بررسی تأثیر شوری آب منفذی بر رفتار تحکیمی و تراکمی خاک های رسی [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 67-82]
 • عباسی، نادر مطالعه آزمایشگاهی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن گوگردی [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • عباسی، نادر بررسی نقش آنیون‌های موجود در عصارۀ اشباع در پتانسیل واگرایی خاک‌های رسی [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 15-30]
 • عباسی، نادر استفاده از خاکستر لجن فاضلاب برای بهبود خواص مهندسی خاک های رسی در سازه های آبی [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 93-108]
 • عباسی، نادر بررسی رفتار تحکیم پذیری خاک های ریزدانه نرم با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 95-112]
 • عباسی، نادر بررسی تأثیر ویژگی‌های هیدرودینامیکی غیراشباع بر میزان تراوش و پایداری شیب بالادست سد خاکی همگن در اثر تخلیه سریع مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 19-36]
 • عباسپور ثانی، کمال طراحی خشک‌کن خورشیدی با همرفت اجباری برای سبزی های برگی و ارزیابی عملکرد جمع‌کنندة انرژی خورشیدی [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 147-164]
 • عباسپورفرد، محمدحسین شبیه سازی عددی رفتار دینامیکی مواد دانه ای کشاورزی در محیط های گسسته با ارائه مدلی با المانهای مجزا1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 81-96]
 • عباسپور فرد، محمدحسین ارزیابی مدل های رگرسیون در پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 87-96]
 • عباسپور گیلانده، یوسف عوامل مؤثر بر عملکرد یک سامانه الکترومکانیکی درجه بندی سیب و کیوی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 63-76]
 • عباسپور گیلانده، یوسف ساخت و ارزیابی نفوذسنج مخروطی پشت تراکتوری مجهز به میله های نفوذ چندگانه [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 19-34]
 • عباسپور گیلانده، یوسف طراحی، ساخت و واسنجی دینامومتر اتصال سه‌‌نقطه قابل تنظیم برای تراکتورهای کشاورزی رایج در ایران [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 29-48]
 • عباسپور گیلانده، یوسف طراحی، ساخت و واسنجی استاتیکی یک حسگر نیرو-گشتاور شش درجة آزادی جهت اندازه‌گیری نیروها و گشتاور‌های وارد بر ادوات خاک‌ورزی [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 107-126]
 • عبدی، صابر ساخت و ارزیابی آزمایشگاهی ماشین کنترل نیوماتیک سوسک کلرادو برای مزارع کوچک سیب زمینی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 109-118]
 • عبدالرحمنی، بهمن افزایش بهره‌وری آب (WP) و تعیین مقدار و زمان بهینة تک‌آبیاری برای کلزای بهارة دیم [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 79-92]
 • عبداله پور، شمس اله تأثیر شاخص سینماتیکی و شکل میله بر عملکرد پیازکن میله‌ای [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 15-28]
 • عبداله پور، شمس اله ساخت و ارزیابی دستگاه سرزن غلتکی پیاز [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 89-96]
 • عجب شیرجی، یحیی ارزیابی مدل های رگرسیون در پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 87-96]
 • عرب حسینی، اکبر تعیین رطوبت بهینه کمپوست جهت تولید پلت کودی با استفاده از اکسترودر [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 75-88]
 • عرب حسینی، اکبر منحنی های هم دمای دفع و جذب رطوبت گل گیاه علف چایHypericum perfratum L. [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 73-86]
 • عرب زاده، بهروز تحلیل اقتصادی مدیریت کم‌آبیاری در کشت خشکه‌کاری برنج [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 99-110]
 • عزت پناه، حمید جداسازی و شناسایی باکتری های لاکتیکی موجود در پنیر سنتی کوزه [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 83-96]
 • عزت پناه، حمید مقایسة برخی ویژگی های شیمیایی، فیزیکی و حسی شیر بافت دار با شیر بی چربی و پرچرب در دورة نگهداری [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 41-50]
 • عزیزی، آذرخش مقایسه ماله‌های لیزری و مرسوم از نظر شاخص‌های فنی و عملکرد گندم [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 107-118]
 • عزیزی، اصلان جداسازی و شناسایی باکتری های لاکتیکی موجود در پنیر سنتی کوزه [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 83-96]
 • عزیزی، رضا تأثیر عامل شکل صفحات مستغرق بر مدیریت رسوبات بار بستر [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 37-50]
 • عزیزی، محمدحسین بررسی شرایط بهینه بسته‌بندی کاهو (Lactuca sativa L.) در اتمسفر اصلاح شده به منظور افزایش زمان ماندگاری [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 33-44]
 • عزیزی، محمدحسین بررسی ویژگی های مکانیکی فیلم های نانویی نقره- رس برای بسته‌بندی مواد غذایی [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 59-72]
 • عسکری، بیژن بررسی عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های استخراجی سبوس برنج در شرایط آون و مقایسه با BHT [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • عسکری ارده، عزت الله تبدیل خرمنکوب متداول برنج به یک خرمنکوب جریان محوری و ارزیابی عملکرد آن [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 111-126]
 • عسکری اصلی ارده، عزت الله ساخت و ارزیابی نفوذسنج مخروطی پشت تراکتوری مجهز به میله های نفوذ چندگانه [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 19-34]
 • عسکری اصلی ارده، عزت اله تعیین نیروی کوبش در سه رقم متداول برنج تحت شرایط دینامیکی [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 101-114]
 • عسکری اصلی ارده، عزت اله تعیین زاویة استقرار و ضریب اصطکاک داخلی دانه در چند رقم متداول گندم [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 1-12]
 • عسگری، غلامرضا بررسی تغییرات برخی ویژگی های فیزیکی برگه های سیب خشک شده با روش ترکیبی خشک کن هوای گرم و مایکروویو [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 1-14]
 • عسگری، غلامرضا تولید امولسیون روغن در آب از روغن خاکشیر (Descurainia Sophia) با استفاده از ترکیب صمغ عربی و پروتئین آب پنیر تغلیظ شده به منظور افزایش پایداری و اثر اولتراسوند بر شاخص اکسیداسیون [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 61-78]
 • عسگری تپه، ام البنین اثر مقدار رطوبت بر برخی از خواص فیزیکی دو رقم برنج دم‌سیاه و رضاجو [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 71-80]
 • عشرت آبادی، پروین خواص فیزیکی، شیمیایی و کیفی روغن 10 واریته سویا کشت شده در ایران [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]
 • عشقی، مهدی روند تغییرات صفات فیزیکی و زیست شیمیایی میوه ارقام بومی تابستانه سیب (Malus domestica Borkh.) در سردخانه [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 59-70]
 • عطایی، سیدمجید بهبود سبز شدن کلزای آبی با ایجاد ترک‌های طولی درراستای خطوط کاشت با استفاده از شیاربازکن و چرخ فشار مناسب [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 69-86]
 • علی اکبری، مهدی سیستم هوشمند جداسازی زمان واقعی پسته‌های خندان و ناخندان با تلفیق تکنیک‌های صوتی و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 13-24]
 • علامه، علیرضا بررسی تأثیر سرعت و زاویۀ لبۀ تیغه بر مقاومت برشی ساقۀ ارقام مختلف برنج [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 99-112]
 • علی بابا، معصومه بررسی اثر دمای نگهداری روی برخی از خصوصیات مکانیکی مغز پسته [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 67-76]
 • علیزاده، امین بررسی موازنه آب خاک، تاریخ کاشت و عملکرد گندم با استفاده از مدل AquaCrop در شرایط دیم و آبیاری محدود [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 41-56]
 • علیزاده، امین محاسبۀ میزان فرابرآورد تبخیر- تعرق مرجع با استفاده از داده‌های ایستگاه های هواشناسی غیرمرجع در ایران [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 67-84]
 • علیزاده، امین تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری بر کارایی مصرف آب چغندرقند پاییزه در منطقۀ مشهد [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 15-30]
 • علیزاده، حمیدرضا اثر اسانس‌ و عصاره‌های گزنه و نعنا فلفلی در جلوگیری از رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس و تولید آفلاتوکسین B1 [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 67-78]
 • علیزاده، سیامک شناسایی مولکولی باکتری‌های با پتانسیل پروبیوتیکی جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی آذربایجان بر اساس ژن 16S rDNA [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 51-62]
 • علیزاده، محمدرضا مقایسه سه نوع کمباین متداول برنج در منطقه مازندران [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 73-86]
 • علیزاده، محمدرضا بررسی تأثیر روش های مختلف برداشت بر مقدار ضایعات دو رقم برنج در استان خوزستان [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 89-106]
 • علیزاده، محمدرضا تبدیل خرمنکوب متداول برنج به یک خرمنکوب جریان محوری و ارزیابی عملکرد آن [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 111-126]
 • علیزاده، محمدرضا بررسی اثر رقم، سرعت گردشی تیغه، و رطوبت شلتوک برکارایی ماشین ریشک‌زن [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 127-142]
 • علیزاده، محمدرضا تعیین انرژی مصرفی در دو روش سنتی و نیمه مکانیزه برای تولید برنج (بررسی موردی در استان گیلان) [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 67-80]
 • علیزاده، محمدرضا بررسی عوامل موثر بر ایجاد ترک و خرده برنج در اثر خشک کردن شلتوک طی فرآیند تبدیل [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 97-112]
 • علیزاده، محمدرضا بررسی تأثیر رقم و نوع محصول (اصلی و رتون) بر برخی خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و تبدیل شلتوک به برنج سفید [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 93-106]
 • علیزاده، محمد رضا بررسی اثر پاربویل کردن بر خصوصیات تبدیل و کیفی سه رقم طارم، شیرودی و فجر [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 77-88]
 • علیمی، مزدک بررسی تاثیر صمغ های کتیرا و کربوکسی متیل سلولز بر خواص کیفی سس مایونز [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 39-52]
 • علیمرانی، رضا پایش پارامترهای مؤثر بر خشک شدن سبزی های برگی در یک خشک کن خورشیدی همرفت اجباری [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 73-88]
 • علیمردانی، رضا مدل سازی ریاضی و آزمون تزریق در یک سامانه آزمایشگاهی سمپاش تزریق مستقیم (DI) [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 73-88]
 • علیمردانی، رضا طراحی، ساخت و ارزیابی یک روبات متحرک برای انجام عملیات سمپاشی در گلخانه [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 87-100]
 • علیمردانی، رضا تهیة نقشة رقومی مدیریتی کاربرد علف کش با استفاده از GPS جهت به کارگیری در سامانۀ سمپاشی میزان متغیر (VRA) [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 29-44]
 • علیمردانی، رضا پیاده‌سازی و ارزیابی کنترل‌کننده منطق فازی جهت تنظیمات خودکار کمباین غلات [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 75-88]
 • علیمردانی، رضا طراحی، ساخت و ارزیابی مزرعه‌ای نفوذسنج پشت تراکتوری [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 71-84]
 • علیمردانی، رضا طراحی و ساخت دینامومتر اتصال سه نقطه [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 115-130]
 • علیمردانی، رضا ترکیب اطلاعات در نرم افزار تصمیم یار برای انتخاب بهینه ادوات خاک ورزی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 93-108]
 • علیمردانی، رضا بررسی تأثیر سرعت و زاویۀ لبۀ تیغه بر مقاومت برشی ساقۀ ارقام مختلف برنج [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 99-112]
 • علیمردانی، رضا شبیه سازی و تحلیل رفتار دینامیکی درخت بادام با استفاده از نرم افزار MATLAB [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 145-160]
 • علیمردانی، رضا تخمین میزان نیتروژن در گندم زمستانه با استفاده از حسگرهای مجاورتی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 109-122]
 • علوی پناه، سیدکاظم طراحی و ساخت سامانه پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع نقشه- مبنا [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 97-108]
 • علوی نائینی، سیدناصر بررسی اثر سرعت دورانی کوبنده، فاصله کوبنده از ضد‌کوبنده و طول ساقه برش‌یافته بر برخی از خصوصیات کیفی گندم [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 89-100]
 • عمادی، باقر تأثیر شرایط مختلف کاه‌بر، الک و سرعت جریان هوا بر کیفیت تمیز کردن دانه‌های زیرة سبز [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 109-118]
 • عمادی، علیرضا مدیریت بهینه بهره‌برداری از کانال‌های آبیاری در شرایط استفاده تلفیقی از آب‌های سطحی و زیرزمینی [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 27-40]
 • عمادی، علیرضا بررسی رفتار جریان غیرماندگار کانال‌های آبیاری در شرایط تغییرات نیاز و تعیین دستورالعمل مناسب بهره‌برداری (مطالعه موردی کانال E1R1 شبکه دز)1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 79-94]
 • عمادپور، معصومه تأثیر گرانول های نانوزئولیت حاوی پرمنگنات پتاسیم بر افزایش عمر انبارمانی و خصوصیات کیفی گیلاس تکدانه مشهد [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 11-26]
 • عمرانی، آزاد تأثیر گرانول های نانوزئولیت حاوی پرمنگنات پتاسیم بر افزایش عمر انبارمانی و خصوصیات کیفی گیلاس تکدانه مشهد [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 11-26]
 • عین افشار، سودابه تأثیر نوع و غلظت مواد دیواره بر ریزپوشانی ترکیبات رنگی عصارة زعفران با استفاده از خشک کن انجمادی [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 25-38]
 • عین افشار، سودابه مقایسة آلودگی زدایی خشکبار(آلو، کشمش، و برگه) به دو روش مایکروویو و گوگردزنی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 1-12]
 • عین افشار، سودابه تعیین ترکیبات سه رقم سیب زمینی خراسان و تغییرات آن پس از انبارداری [دوره 5، شماره 4، 1383، صفحه 65-76]
 • عیوضی، علیرضا تأثیر خاک ورزی و مدیریت بقایای گندم بر بهره وری مصرف آب، خصوصیات فیزیکی خاک، کمیت و کیفیت چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 35-48]

غ

 • غضنفری مقدم، احمد تهیۀ کربن فعال از چوب نخل خرما با استفاده از تجزیۀ حرارتی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 77-88]
 • غضنفری مقدم، احمد بررسی و مدلسازی فرایند جذب آب در دماهای مختلف و تأثیر آن بر آسیاب کردن هسته خرما [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 97-108]
 • غضنفری مقدم، احمد بررسی اثر دمای نگهداری روی برخی از خصوصیات مکانیکی مغز پسته [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 67-76]
 • غضنفری مقدم، احمد تشخیص پسته های پوک از مغزدار با استفاده از انعکاس وپردازش صدا در دو حوزه زمان و فرکانس [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 123-134]
 • غضنفری مقدم، احمد مدل‌سازی مسیر جریان میوه پوست‌گیری شده و پوست‌گیری نشده زیتون تلخ از یک مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 95-108]
 • غلامی، روناک بررسی خواص فیزیکی نانوکامپوزیت های بر پایه نشاسته سیب زمینی- نانوبلور سلولز (NCC) استخراج شده از پنبه [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 27-38]
 • غلامی، زینب بررسی بهره‌وری انرژی-آب و بهره‌وری اقتصادی انرژی در سامانه‌های آبیاری بارانی و سطحی در شرایط بهره‌برداری از آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت قزوین) [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 31-44]
 • غلامی پرشکوهی، محمد تاثیر دما، سرعت جابه جایی هوا، و روش آماده‌سازی در فرایند خشک شدن انگور بیدانة سفید [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 65-80]

ف

 • فاخر، علی بررسی رفتار تحکیم پذیری خاک های ریزدانه نرم با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 95-112]
 • فاخر دیزجی، محسن اندازه گیری هوای پمپاژی ایجاد شده در اتمایزر خشک کن پاششی [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 29-36]
 • فاخری فرد، احمد تأثیر زهکشی سطحی و سطوح مختلف کود نیتروژنه بردرصد روغن، پروتئین و عملکرد کلزا [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 119-134]
 • فاضل نیاری، ضرغام طراحی، ساخت و واسنجی دینامومتر اتصال سه‌‌نقطه قابل تنظیم برای تراکتورهای کشاورزی رایج در ایران [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 29-48]
 • فاضل نیاری، ضرغام طراحی و ساخت دینامومتر اتصال سه نقطه [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 115-130]
 • فامیل مومن، رضا اثر شرایط مختلف پوست گیری بر کیفیت و کمیت روغن استحصالی دانه کلزا [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 111-124]
 • فتحی، پرویز روشی ساده برای تخمین توأمان هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل مؤثر خاک [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 143-156]
 • فتحی ‌مقدم، منوچهر برآورد نفوذپذیری خاک‌های چسبنده اشباع در سدهای زیرزمینی با استفاده از مؤلفه‌های فیزیکی [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]
 • فرحناکی، عسگر مطالعة خواص جذب بخارآب در گزانگبین به روش دینامیکی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 81-94]
 • فرخیان فیروزی، احمد ایجاد توابع انتقالی نقطه‌ای برای برآورد منحنی رطوبتی خاک های گچی [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 129-142]
 • فردمال، جواد تعیین برخی خواص فیزیکی دانة کلزا (واریته لیکورد) [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 119-128]
 • فرزانه، محسن اثر اسانس‌ و عصاره‌های گزنه و نعنا فلفلی در جلوگیری از رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس و تولید آفلاتوکسین B1 [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 67-78]
 • فرشاد، رضا انتقال رسوب غیر چسبنده در سازه های سنگریزه ای با استفاده از مدل تلفیقی یک بعدی وآنالیز ابعادی [دوره 5، شماره 4، 1383، صفحه 77-88]
 • فرمییر، پیتر بررسی قانون جریان حاکم بر حرکت آب منفذی در آزمایش تحکیم با سرعت کرنش ثابت [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 25-38]
 • فرهادی، رویا تعیین خواص رئولوژیکی دو رقم سیب زمینی طی دوره انبارمانی در انبار فنی و غیرفنی [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 45-60]
 • فرهادی، رویا تعیین ویژگی‌های لزج کشسان (ویسکو الاستیک) دو رقم سیب زمینی ذخیره شده در انبار فنی و غیر فنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرهمند، سیروس مقایسة کشت پشته‌ای و مسطح گندم آبی و بررسی امکان حفظ پشته‌ها به روش کم‌خاک‌ورزی برای کاشت ذرت علوفه ای [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 27-40]
 • فرهمندفر، رضا ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگی‌های کریستالی و میکروسکوپی گرانول‌های نشاستۀ برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ (RSM ) [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 13-24]
 • فرهودی، جواد مطالعه آزمایشگاهی ساختار الگوی جریان انحرافی به دهانه آبگیر جانبی با زاویة 90 درجه و مقدار رسوب ورودی به آن در بندهای انحراف آب [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 49-68]
 • فرهودی، مهدی تاثیر استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز بر برخی ویژگی های عملکردی شیرخشک بدون چربی [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 91-103]
 • فرهوش، رضا بررسی سینتیک جذب روغن توسط خلال سیب زمینی تحت تأثیر‏ روغن مغز بنه، مواد صابونی ناشوندة روغن مغز بنه و هیدروکلوئید ثعلب طی فرآیند سرخ کردن عمیق [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 97-112]
 • فروغی، فرید تعیین تابع توزیع مناسب برای توصیف تغییرات مکانی آب به‌کار رفته در آبیاری بارانی عقربه‌ای [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 53-62]
 • فضلعلی، علیرضا بررسی عملکرد خشک کن انجمادی به کمک شبیه سازی عددی [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 45-58]

ق

 • قادری، کوروش مدل ریاضی یک‌بعدی محاسبه دبی جریان در سدهای سنگریز‌ه‌ای تاخیری مستغرق [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 93-110]
 • قادری، مصطفی جداسازی و شناسایی باکتری های لاکتیکی موجود در پنیر سنتی کوزه [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 83-96]
 • قاسمیان، حسن بررسی اثر پیش‌پردازش‌های مختلف طیفی بر ارزیابی غیر مخرب کیفیت پرتقال با اسپکتروفتومتری فروسرخ نزدیک (NIRS) [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 27-44]
 • قاسمی بوسجین، محمدرضا بررسی و تحلیل دینامیکی عملکرد مبدل گشتاور [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 127-136]
 • قاسمی ورنامخواستی، مهدی ساخت و ارزیابی دستگاه گردوشکن تک پوسته‌ای خمره‌ای [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 105-116]
 • قیافه داوودی، مهدی بررسی کاربرد نانوکامپوزیت های پلی اتیلن سبک خاک رس در افزایش کیفیت، ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح (بربری) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 51-60]
 • قائمی، علی اصغر بررسی تاثیر کاربرد فاضلاب تصفیه شده شهری بر ویژگی های شیمیایی خاک در آبیاری قطره ای سطحی [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 65-78]
 • قائمی، علی اصغر ارزیابی مدل FROSTPRO در مبارزه با سرمازدگی درختان هلو به وسیله آبیاری بارانی خودکار* [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 41-52]
 • قائمی، علی اصغر ارزیابی هیدرولیکی سیستم آبیاری بارانی عقربه ای (Center Pivot) ساخت داخل کشور و بررسی مشکلات فنی آن [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 27-48]
 • قائمی، علی اصغر تعیین تابع توزیع مناسب برای توصیف تغییرات مکانی آب به‌کار رفته در آبیاری بارانی عقربه‌ای [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 53-62]
 • قبادی، محبوبه برآورد نفوذ در آبیاری جویچه ای یک در میان ثابت و یک در میان متغیر با استفاده از روش مقیاس سازی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 13-24]
 • قبادیان، برات طراحی، ساخت، و ارزیابی نقالة نیوماتیکی دانة کلزا در فاز رقیق [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 33-46]
 • قبادیان، برات تحلیل مواجهه روزانه کاربر با ارتعاش تراکتور دو چرخ [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 47-64]
 • قبادیان، برات خواص رطوبتی کاه گندم در سطوح مختلف تراکم و دبی پاشش آببا افشانک مخروطی [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 87-102]
 • قبادیان، برات تعیین برخی خواص فیزیکی دانة کلزا (واریته لیکورد) [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 119-128]
 • قدسی، مسعود اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر ارقام گندم [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 1-14]
 • قدسیان، مسعود بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در آبگیر جانبی با استفاده همزمان از صفحات مستغرق و آبشکن در بسترهای آبرفتی [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 1-18]
 • قدس ولی، علیرضا اثر شرایط خیساندن و جوانه‌زنی بر خصوصیات کمی و کیفی عصارة مالت جو [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 45-58]
 • قدس ولی، علیرضا توزیع اندازة فندقة آفتابگردان ارقام روغنی و تأثیر آن روی ویژگی‌های کمی و کیفی روغن استحصالی [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 103-116]
 • قدس ولی، علیرضا بررسی اختلاط مالت منابع غلاتی جهت استفاده در صنایع پخت و تولید نوشابه‌های مالتی غیر الکلی [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 55-70]
 • قدمی فیروزآبادی، علی ارزیابی فنی و اقتصادی آبیاری با لوله‌های کم فشار (هیدروفلوم) و مقایسه آن با آبیاری سنتی و بارانی [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 73-84]
 • قدوسی، حسام بررسی رفتار جریان غیرماندگار کانال‌های آبیاری در شرایط تغییرات نیاز و تعیین دستورالعمل مناسب بهره‌برداری (مطالعه موردی کانال E1R1 شبکه دز)1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 79-94]
 • قرآن خوان، مجید اثر پرمنگنات پتاسیم، واکس و بسته بندی بر کیفیت و طول دوره انباری میوه موز [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 57-68]
 • قره یاضی، بهزاد تأثیر گرانول های نانوزئولیت حاوی پرمنگنات پتاسیم بر افزایش عمر انبارمانی و خصوصیات کیفی گیلاس تکدانه مشهد [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 11-26]
 • قزوینی، حمیدرضا تعیین میزان شکست سه رقم برنج در سیستم های تبدیل سایشی و مالشی در رطوبت های مختلف [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 67-84]
 • قزوینی، حمیدرضا تأثیر روش های تسریع در خشک شدن بر شاخص های کیفی آلوچه در خشک کن آفتابی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 107-122]
 • قزوینی، حمیدرضا ایجاد ترک‌های طولی در محل خطوط کاشت با تغییرات در یک ردیف کار جهت بهبود سبز شدن بذر پنبه [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 57-70]
 • قیصری، جعفر طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه کنترل خودکار ارتفاع تیغه برای ماشین تسطیح لیزری [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 1-12]
 • قیصری، مهدی تعیین نیاز آبی ذرت علوفه‌ای و ضریب گیاهی آن در مراحل مختلف رشد [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 125-142]
 • قیصری، مهدی آبشویی نیترات در سیستم آبیاری بارانی تحت مدیریت کود آبیاری ذرت [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 101-118]
 • قضاوی، محمدعلی اثر دو دستگاه گاوآهن مرکب بر خصوصیات فیزیکی خاک در مقایسه با گاوآهن برگردان دار [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 47-60]
 • قضاوتی، جلال الدین مدل سازی ریاضی و آزمون تزریق در یک سامانه آزمایشگاهی سمپاش تزریق مستقیم (DI) [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 73-88]
 • قمری، ندا اثرات کاربرد لجن فاضلاب و عملیات آبشویی بر خصوصیات خاک و کیفیت و عملکرد گیاه جو [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 65-80]
 • قمرنیا، هوشنگ ارزیابی شبکه های آبیاری به روشBenchmarking با تعیین ارزش نسبی شاخص ها [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 71-88]
 • قمشی، مهدی تأثیر عامل شکل صفحات مستغرق بر مدیریت رسوبات بار بستر [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 37-50]
 • قنبری، سبحان الله بررسی نقش کاربری اراضی بر نوع و شدت فرسایش خاک(مطالعة موردی: حوزة آبخیزکسیلیان) [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 85-98]
 • قنبریان علویجه، بهزاد کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی هدایت هیدرولیکی اشباع با استفاده از پارامترهای فیزیکی خاک [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 97-112]
 • قنبریان علویجه، بهزاد پیش‌بینی منحنی مشخصه رطوبتی با استفاده از منحنی دانه‌بندی خاک [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 63-80]
 • قنبرزاده، بابک بررسی تأثیر استفادۀ توأم از نانوذرات دی اکسید تیتانیم و نانوکریستال سلولز بر ویژگی های گرمایی، آبگریزی و رنگی بیونانوکامپوزیت های نشاسته- PVOH [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 99-118]
 • قنبرزاده، بابک بررسی خواص فیزیکی نانوکامپوزیت های بر پایه نشاسته سیب زمینی- نانوبلور سلولز (NCC) استخراج شده از پنبه [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 27-38]
 • قنبرزاده، بابک تأثیر افزودن دو نوع قوام دهنده‌ روی خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی ماست میوه‌ای قالبی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 65-78]
 • قهرمان، بیژن بررسی روابط بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی برای برآورد رطوبت خاک [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 17-34]
 • قهرمانیان، بیژن بررسی تأثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد گوجه‌فرنگی (CV. Hamra) در کشت بدون خاک (کیسه‌ای) [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 31-46]
 • قهرمانیان، غلامرضا تأثیر خاک ورزی و مدیریت بقایای گندم بر بهره وری مصرف آب، خصوصیات فیزیکی خاک، کمیت و کیفیت چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 35-48]
 • قوامی، شعبان بررسی اثر دور توپی و سطح مقطع خروجی در ماشین سفید‌کن تیغه ای، بر روی میزان شکستگی برنج1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 53-66]

ک

 • کاشانی نژاد، مهدی ارزیابی تابش انتخابی مادون ‌قرمز بر غیر فعال‌سازی باسیلوس سرئوس به روش سطح پاسخ [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 57-70]
 • کاشفی پور، سیدمحمود برآورد عمق آبشستگی در پایین دست‌ سازه‌های شیب شکن [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 1-14]
 • کیانی، حسین اثر منبع و مقدار مادة خشک جامد کل دوغ بدون چربی روی پایداری و خواص رئولوژیک آن [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 45-56]
 • کیانی، علیرضا برنامه‌ریزی بهینه آبیاری بر اساس رابطۀ آب عملکرد در چند رقم سویا [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 85-102]
 • کیانی، علیرضا ارزیابی مدل SWAP در شبیه‌سازی انتقال آب و املاح در نیمرخ خاک [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 13-30]
 • کیانی، علیرضا کارآیی مصرف آب گندم تحت شرایط شوری و کم‌آبی [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 47-64]
 • کیانی، علیرضا تعیین بهترین تابع تولید آب- شوری گندم در منطقه شمال گرگان [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 1-14]
 • کیانمهر، محمدحسین تعیین رطوبت بهینه کمپوست جهت تولید پلت کودی با استفاده از اکسترودر [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 75-88]
 • کیانمهر، محمدحسین تعیین مقاومت برشی ساقه و نیروی لازم برای کندن گل زعفران [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 41-54]
 • کیانمهر، محمدحسین مقایسه عملکرد گاوآهن دوطرفه مستطیلی سه خیش با گاوآهن برگردان دار یک طرفة سه خیش [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 1-16]
 • کیانمهر، محمدحسین اصول طراحی خشک‌‌کن بسترسیال آزمایشگاهی برای برخی محصولات دانه‏ای زراعی [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 35-52]
 • کانونی، امین ارزیابی راندمان آبیاری جویچه ای تحت مدیریت های مختلف در منطقة مغان [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 17-32]
 • کانونی، امین اثر آرایش کاشت و مقادیر آب در آبیاری قطره ای بر عملکرد سیب زمینی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 81-94]
 • کاوسی، پرویز تعیین ‌عمر انباری ‌چیپس‌ سیب‌زمینی ‌سرخ ‌شده ‌‌در ‌مخلوط‌‌ روغن‌های‌‌ پالم‌ اولئین‌‌ آفتابگردان‌‌ و پنبه دانه [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 59-70]
 • کاوسی، مسعود ارزیابی مدل های گیاهی ORYZA2000، SWAP وWOFOST در مدیریت های مختلف آبیاری [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 13-28]
 • کاوسی، مسعود تأثیر زهکشی سطحی و سطوح مختلف کود نیتروژنه بردرصد روغن، پروتئین و عملکرد کلزا [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 119-134]
 • کاوه، فریدون بررسی تأثیر مدیریت های زراعی و آبیاری در بهبود کارایی مصرف آب ذرت (مطالعه موردی شبکه آبیاری دز) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 35-50]
 • کاوه، فریدون ارزیابی مدل های گیاهی ORYZA2000، SWAP وWOFOST در مدیریت های مختلف آبیاری [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 13-28]
 • کاوه، فریدون تحلیل بازده آبیاری سطحی در مزارع غیر یکپارچة شبکة آبیاری دز [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 135-152]
 • کاوه، فریدون برآورد تبخیر غیر ماندگار از سطح خاک لخت به روش شیب هیدرولیکی صفر و مقایسه با مدل بیلان آب [دوره 5، شماره 4، 1383، صفحه 13-24]
 • کبیر، احسان الله برآورد حجم‌ سیب‌زمینی با استفاده از پردازش تصویر [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 113-126]
 • کیخا، غلامعلی بررسی اثر کم آبیاری در روش های آبیاری کرتی و میکرو (Tape) بر کارایی مصرف آب، عملکرد، و برخی خصوصیات مورفولوژیک پیاز [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 19-30]
 • کیخا، مهدی بررسی اثر کم آبیاری در روش های آبیاری کرتی و میکرو (Tape) بر کارایی مصرف آب، عملکرد، و برخی خصوصیات مورفولوژیک پیاز [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 19-30]
 • کیخایی، فاطمه بررسی اثر کم آبیاری در روش های آبیاری کرتی و میکرو (Tape) بر کارایی مصرف آب، عملکرد، و برخی خصوصیات مورفولوژیک پیاز [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 19-30]
 • کدخدایی، رسول ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگی‌های کریستالی و میکروسکوپی گرانول‌های نشاستۀ برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ (RSM ) [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 13-24]
 • کرامت، جواد خواص مکانیکی، ممانعتی و حرارتی فیلم های نانوکامپوزیت زئین حاوی مونت موریلونیت [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 79-92]
 • کرمی، زهره اثر پیش تیمار اسمز-اولتراسونیک و خشک کردن تکمیلی با مایکروویو بر خصوصیات کیفی گیلاس سیاه خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 67-82]
 • کریمی، غلامحسین بررسی میزان مشارکت آب زیرزمینی کم عمق با شوری‌های مختلف در تأمین نیاز آبی و عملکرد گیاه ذرت [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 31-44]
 • کریمی، محمد اثر زمان آبیاری بر عملکرد و کیفیت انگور و کشمش رقم سفید بی‌دانه در منطقه قزوین1 [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 65-76]
 • کریمی، مهدی تأثیر افزودن سبوس خیس شده‌، آرد مالت گندم‌، و خمیر ترش بر کاهش اسیدفیتیک نان بربری [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 97-108]
 • کریمی، مهدی تاثیر امواج فراصوت بر بعضی خواص نشاسته سیب‌زمینی و گندم [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 95-108]
 • کریمی، مهدی نقش امولسیفایرها، درصد استخراج آرد و ترتیب زمانی مخلوط کردن خمیر بر حفظ رطوبت و کیفیت نان نیمه حجیم صنعتی [دوره 5، شماره 4، 1383، صفحه 25-36]
 • کریمی، مهدی بررسی عملکرد صمغ دانه شاهی در مقایسه با زانتان بر خصوصیات بافتی و تصویری کیک روغنی بدون گلوتن (برنج- ذرت) [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]
 • کریمی، نیره اثر نوع پوشش بسته بندی و مواد رطوبت گیر بر عمر نگهداری قارچ دکمه ای [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 1-12]
 • کرمانی، اصغر تأثیر روش های تسریع در خشک شدن بر شاخص های کیفی آلوچه در خشک کن آفتابی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 107-122]
 • کرمانی، علی ماشاءاله بررسی و تعیین تأثیر رطوبت و دمای دانه بر خواص مکانیکی فشاری دانة برنج قهوه‌ای [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 53-74]
 • کرمپور، فرزاد بررسی اثرات تیمارهای حرارتی و برودتی به منظور ضدعفونی دو رقم خرمای پیارم و زاهدی [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 45-56]
 • کریمپور سهرقه، مهسا تأثیر افزودن آرد ماش و صمغ کتیرا بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و اندیس‏های رنگ پوسته کیک اسفنجی کاکائویی فراسودمند [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 29-40]
 • کسرائی، مهدی مطالعه فولاد سادة کربنی 45 CK جهت استفاده ابزار خاک ورز [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 15-26]
 • کشاورز، عباس تأثیر مادة شیمیایی پلی‌اکریل‌آمید بر تلفات خاک و نفوذ آب در خاک در روش آبیاری جویچه‌ای [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 33-46]
 • کشاورزی، علیرضا ساختار جریان و آشفتگی در آبراهه های مرکب تحت تأثیر پوشش گیاهی صلب سیلاب دشت [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 51-66]
 • کشاورزی، علیرضا کاربرد مدل‌های HEC-RAS و MIKE-11 در شبیه‌سازی جریان در کانال‌های آبیاری [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 49-62]
 • کشوری، نبی اله تعیین رطوبت بهینه کمپوست جهت تولید پلت کودی با استفاده از اکسترودر [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 75-88]
 • کفاشان، جلال ساخت و ارزیابی سمپاش تراکتوری بوم دار مجهز به صفحات چرخان و مقایسه آن با سمپاش تراکتوری بوم دار [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 15-32]
 • کلانتری، سیامک روند تغییرات صفات فیزیکی و زیست شیمیایی میوه ارقام بومی تابستانه سیب (Malus domestica Borkh.) در سردخانه [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 59-70]
 • کلباسی، احمد تاثیر قارچ‌کش، گرمادرمانی، بسته‌بندی پلی‌اتیلنی، دما و زمان نگهداری بر ویژگی های کیفی نارنگی جیرفت [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 73-88]
 • کمالی، آزاده تأثیر نوع و غلظت مواد دیواره بر ریزپوشانی ترکیبات رنگی عصارة زعفران با استفاده از خشک کن انجمادی [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 25-38]
 • کیهانی، علیرضا انتخاب مناسب‌ترین سامانه برداشت ذرت بذری بر مبنای مدل‌های TOPSIS و SAW [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 81-92]
 • کیهانی، علیرضا توان و انرژی مورد نیاز برای انجام عملیات سبک کشاورزی با تراکتور الکتریکی هیبریدی و مقایسه آن با نتایج عملی [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 85-100]
 • کیهانی، علیرضا پایش پارامترهای مؤثر بر خشک شدن سبزی های برگی در یک خشک کن خورشیدی همرفت اجباری [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 73-88]
 • کیهانی، علیرضا طراحی خشک‌کن خورشیدی با همرفت اجباری برای سبزی های برگی و ارزیابی عملکرد جمع‌کنندة انرژی خورشیدی [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 147-164]
 • کوثری، هانیه جداسازی تبخیر- تعرق به روش بیلان انرژی (نسبت بوون) در سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 71-86]
 • کوچکی، آرش ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگی‌های کریستالی و میکروسکوپی گرانول‌های نشاستۀ برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ (RSM ) [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 13-24]
 • کوچک زاده، صلاح اثر بار رسوبی معلق بر ضریب افت انرژی در لوله‌های پلی اتیلن [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • کوچک زاده، صلاح مطالعه هیدرولیکی جریان در لوله‌های موجدار زهکشی و ارائة روابط ظرفیت انتقال کاربردی [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 1-18]
 • کوچک زاده، صلاح اثر محیط خیس شدة متغیر و ثابت بر شبیه‌سازی و یکنواختی آبیاری جویچه‌ای [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 63-80]
 • کوچک زاده، مهدی برآورد پارامتریک جبهة پیشروی آب در آبیاری نواری خاک های سنگریزه‌ای با استفاده از رطوبت اولیة خاک [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 103-114]
 • کوچک زاده، مهدی روشی ساده برای تخمین توأمان هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل مؤثر خاک [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 143-156]
 • کوهی چله کران، نادر بهبود مدیریت آبیاری هیبریدهای ذرت دانه‌ای در ارزوئیه کرمان با استفاده از مدل SWAP [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 17-32]

گ

 • گازر، حمیدرضا مطالعه جریان در تبخیرکننده صفحه‌ای تغذیه پیشرو با استفاده از مدل‌سازی دینامیک سیال [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 87-104]
 • گازر، حمیدرضا تأثیر سیال سازی دانه در فرآیند خشک کردن و خصوصیات زراعی بذر کلزا [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 101-116]
 • گازر، حمیدرضا تعیین برخی از خواص فیزیکی میوة زغال‌آخته [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 85-94]
 • گازر، حمیدرضا تاثیر تغییرات دما و سرعت هوا بر فرایند خشک‌شدن و کیفیت کلزا [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 109-124]
 • گازر، حمیدرضا تعیین منحنی های هم دمای دفعی رطوبت در دماهای خشک کردن پسته [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 125-142]
 • گرامی، کریم مقایسه سه نوع کمباین متداول برنج در منطقه مازندران [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 73-86]
 • گرامی، کریم طراحی و ساخت سامانه پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع نقشه- مبنا [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 97-108]
 • گران، اکبر اثر اسانس‌ و عصاره‌های گزنه و نعنا فلفلی در جلوگیری از رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس و تولید آفلاتوکسین B1 [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 67-78]
 • گرجی، کوثر اثر بار رسوبی معلق بر ضریب افت انرژی در لوله‌های پلی اتیلن [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • گیلانی، عبدالعلی تأثیر روش‌های خاک‌ورزی و کاشت برنج بر پارامترهای فنی ماشین، عملکرد و اجزای عملکرد گندم و مدیریت بقایا در تناوب برنج-گندم در خوزستان [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 45-62]
 • گیلانی، عبدالعلی بررسی و مقایسه سه روش خشکه‌کاری مکانیزه ارقام مختلف برنج در خوزستان [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 81-96]
 • گیلانی، عبدالعلی بررسی تأثیر روش های مختلف برداشت بر مقدار ضایعات دو رقم برنج در استان خوزستان [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 89-106]
 • گلزاریان، محمودرضا پیش بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: چهار نوع تراکتور رایج در استان خراسان رضوی) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 97-108]
 • گلزاریان، محمودرضا شناسایی گیاه کاهو و کلم در شرایط نوری مزرعه با استفاده از روش پیشنهادی آستانه گذاری پوسته‌ای [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 13-26]
 • گل محمدی، عبداله بررسی اثر رقم، اندازه و رطوبت دانه بر ضریب کشسانی و حداکثر تنش تماسی دانة جو [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 115-126]
 • گنابادی، ابراهیم بررسی شرایط بهینه بسته‌بندی کاهو (Lactuca sativa L.) در اتمسفر اصلاح شده به منظور افزایش زمان ماندگاری [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 33-44]
 • گنجی، ابراهیم بررسی اثر کاربرد روغن های گیاهی بر خواص کمی و کیفی و افزایش عمر انبارمانی میوة سیب ارقام گلدن و رددلیشس [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 85-98]
 • گنجی خرم دل، ناصر بررسی اثر کم آبیاری در روش های آبیاری کرتی و میکرو (Tape) بر کارایی مصرف آب، عملکرد، و برخی خصوصیات مورفولوژیک پیاز [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 19-30]
 • گنجی مقدم، ابراهیم تاثیر آب گرم، اتانول و بخار اسیداستیک بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حسی میوه هلو رقم البرتا (Prunus persica Batsch var elberta) [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 59-72]
 • گنجی مقدم، ابراهیم اثرات بسته بندی و جاذب اتیلن بر عمر انبارمانی و خواص کمی و کیفی زردآلو (رقم شاهرودی) [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 1-12]
 • گنجی مقدم، ابراهیم اثرات کاربرد محلول های گرم قارچ کش ایمازالیل بر خواص کمی و کیفی سیب رقم گلدن دلیشس [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 65-78]
 • گنجی مقدم، ابراهیم اثرات زمان برداشت و مدت زمان انبارمانی بر خواص کمی و کیفی زردآلو (رقم شاهرودی) [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 31-44]
 • گوانجی، سارا بهینه سازی مصرف آب و عملکرد برنج در شرایط تنش خشکی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری نکوآباد - اصفهان) [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 25-40]
 • گودرزی، فرزاد تأثیر 1- متیل سیکلوپروپن بر زمان رسیدن گوجه فرنگی در انبار [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 89-98]
 • گودرزی، فرزاد اثر پرتوهای بتا بر تغییرات کمی و کیفی سیب‌زمینی طی انبارداری [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 45-56]
 • گودرزی، فرزاد بررسی اثر مصرف کودهای نیتروژن دار و پتاسیم دار بر تغییرات کیفی سیب زمینی در دورة انبارداری [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 39-50]
 • گودرزی، فرزاد اندازه گیری مقاومت تودة سیب زمینی رقم مارفونا به عبور جریان هوا [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 43-54]
 • گودرزی، فرزاد کارایی نانو ذرات اکسید تیتانیم در حذف بوی نامطلوب از فضای نگهداری گوجه‌فرنگی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 83-92]
 • گوهری، سعید بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در آبگیر جانبی با استفاده همزمان از صفحات مستغرق و آبشکن در بسترهای آبرفتی [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 1-18]
 • گوهری اسدی، سعید تأثیر بار معلق بر ضریب شدت جریان سرریز جانبی در کانال مستطیلی [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 55-70]

ل

 • لیاقت، عبدالمجید بررسی موازنه آب خاک، تاریخ کاشت و عملکرد گندم با استفاده از مدل AquaCrop در شرایط دیم و آبیاری محدود [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 41-56]
 • لیاقت، عبدالمجید ارزیابی عملکرد دو نمونه پوشش مصنوعی زهکشی PP450 تولید داخل در مقایسه با نوع خارجی آن در شرایط مختلف آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 19-40]
 • لیاقت، عبدالمجید جداسازی تبخیر- تعرق به روش بیلان انرژی (نسبت بوون) در سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 71-86]
 • لیاقت، عبدالمجید کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی هدایت هیدرولیکی اشباع با استفاده از پارامترهای فیزیکی خاک [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 97-112]
 • لیاقت، عبدالمجید بررسی جذب کادمیوم از محیط ریشه و تجمع آن در اندام های مختلف محصولات جالیزی رایج ایران [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 31-44]
 • لیاقت، عبدالمجید شبیه سازی سیستم‌های زهکش زیرزمینی در شرایط غیر ماندگار، با استفاده از تکنیک تحلیل پویایی سیستم [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]
 • لیاقت، عبدالمجید ارزیابی مدل EVALUE برای تخمین ضریب زبری مانینگ در آبیاری جویچه ای [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 83-94]
 • لیاقت، عبدالمجید پیش‌بینی منحنی مشخصه رطوبتی با استفاده از منحنی دانه‌بندی خاک [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 63-80]
 • لیاقت، عبدالمجید ارزیابی صحرایی شاخص‌های مورد استفاده در طراحی سیستم زهکشی زیرزمینی(مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 81-94]
 • لیاقت، عبدالمجید نمون‌سازی جبهه رطوبتی خاک از منبع تغذیه خطی در آبیاری قطره‌ای-نواری [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 53-66]
 • لیاقت، عبدالمجید مطالعات لایسیمتری روش‌های مدیریت سطح ایستابی برای آبیاری گوجه‌فرنگی [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 113-124]
 • لیاقت، عبدالمجید اثر محیط خیس شدة متغیر و ثابت بر شبیه‌سازی و یکنواختی آبیاری جویچه‌ای [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 63-80]
 • لیاقت، عبدالمجید بررسی میزان و چگونگی انتقال ازت به عمق خاک در نتیجه عملیات آبیاری با فاضلاب [دوره 5، شماره 4، 1383، صفحه 49-64]
 • لشکری، محمد پیاده‌سازی و ارزیابی کنترل‌کننده منطق فازی جهت تنظیمات خودکار کمباین غلات [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 75-88]
 • لشگری، مجید بررسی امکان کاربرد طیف‌سنجی (420-900 نانومتر) و تکنیک آنالیز مولفه‌های اصلی در تشخیص تقلب آرد نخود‌چی [(مقالات آماده انتشار)]
 • لطفی، حاجیه شناسایی مولکولی باکتری‌های با پتانسیل پروبیوتیکی جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی آذربایجان بر اساس ژن 16S rDNA [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 51-62]
 • لطیفی، عاصفه بررسی اثر پاربویل کردن بر خصوصیات تبدیل و کیفی سه رقم طارم، شیرودی و فجر [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 77-88]
 • لطیفی، عاصفه بررسی روند تغییرات فیزیکوشیمیایی ارقام متداول برنج ایرانی و تأثیر مدت زمان انبارمانی بر آن [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 43-56]
 • لطیفی، عاصفه بررسی خواص فیزیکوشیمیایی ارقام برنج در دو منطقه مختلف کشت در ایران [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 15-28]
 • لطیفی، عاصفه بررسی اثر بخاردهی شلتوک رقم شیرودی بر خصوصیات کیفی، بافت و حرارتی برنج [(مقالات آماده انتشار)]
 • لغوی، محمد طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه آزمونگر چرخ [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 1-22]
 • لغوی، محمد مقایسه روش های مختلف تهیه بستر بذر تحت شرایط خشک بر عملکرد ذرت دانه‌ای بعد از گندم [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 19-32]
 • لویمی، نعیم بررسی و مقایسه سه روش خشکه‌کاری مکانیزه ارقام مختلف برنج در خوزستان [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 81-96]
 • لویمی، نعیم ارزیابی سمپاش های رایج مورد استفاده در مزارع گندم [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 1-12]
 • لویمی، نعیم بررسی تأثیر روش های مختلف برداشت بر مقدار ضایعات دو رقم برنج در استان خوزستان [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 89-106]

م

 • ماشاءاله کرمانی، علی تعیین برخی از خواص فیزیکی میوة زغال‌آخته [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 85-94]
 • مالک، ساناز تولید امولسیون روغن در آب از روغن خاکشیر (Descurainia Sophia) با استفاده از ترکیب صمغ عربی و پروتئین آب پنیر تغلیظ شده به منظور افزایش پایداری و اثر اولتراسوند بر شاخص اکسیداسیون [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 61-78]
 • مالکی، ندا ارزیابی خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی نوشیدنی شیرفندق بر پایه آب پنیر تخمیر شده با دانه کفیر [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 13-26]
 • مباشری، محمدرضا توسعه مدل ارزیابی آسیب خشکسالی کشاورزی برای گندم دیم در استان کرمانشاه با استفاده از روش‌های آماری و هوشمند [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 1-22]
 • مبلی، حسین تشخیص رسیدگی خربزه با روش غیرمخرب پاسخ آکوستیکی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 89-102]
 • مبلی، حسین اثرات سرعت دورانی خردکن چکشی، دما و زمان هم زدن بر کمیت و کیفیت روغن زیتون رقم روغنی [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 71-82]
 • مبلی، حسین توان و انرژی مورد نیاز برای انجام عملیات سبک کشاورزی با تراکتور الکتریکی هیبریدی و مقایسه آن با نتایج عملی [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 85-100]
 • مبلی، حسین بررسی تأثیر سرعت و نوع تیغه بر نیروی مورد نیاز برش ساقة دو رقم نیشکر جنوب خوزستان [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 15-26]
 • مبلی، حسین بررسی تأثیر نظام‌های بهره‌برداری خدماتی و خصوصی از ماشین و مساحت زمین زراعی بر شاخص های مکانیزاسیون محصول کلزا در فریدون شهر اصفهان [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 69-80]
 • مبلی، حسین پیاده‌سازی و ارزیابی کنترل‌کننده منطق فازی جهت تنظیمات خودکار کمباین غلات [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 75-88]
 • مبلی، حسین بررسی تأثیر سرعت و زاویۀ لبۀ تیغه بر مقاومت برشی ساقۀ ارقام مختلف برنج [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 99-112]
 • مبلی، حسین شبیه سازی و تحلیل رفتار دینامیکی درخت بادام با استفاده از نرم افزار MATLAB [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 145-160]
 • میثاقی، علی مطالعه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی فیلم پلی لاکتیک اسید حاوی اسانس کاکوتی کوهی، عصاره اتانولی بر موم و نانوذرات سلولز [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 15-28]
 • مجدی، روح اله تعیین اثر دوره‌های انبارداری بر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی سیر [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 71-84]
 • محترمی، فروغ بررسی برخی خصوصیات ساختاری و فعالیت آنتی اکسیدانی فیلم زیست تخریب پذیر کازئینات سدیم- حاوی نانورس و اسانس بادرنجبویه و تأثیر آن بر مقاومت اکسیداتیو روغن زیتون [(مقالات آماده انتشار)]
 • محتسبی، سیدسعید طراحی، ساخت و ارزیابی یک روبات متحرک برای انجام عملیات سمپاشی در گلخانه [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 87-100]
 • محتسبی، سیدسعید بررسی و تحلیل دینامیکی عملکرد مبدل گشتاور [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 127-136]
 • محتسبی، سیدسعید شبیه سازی و تحلیل رفتار دینامیکی درخت بادام با استفاده از نرم افزار MATLAB [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 145-160]
 • محتسبی، سید سعید پایش پارامترهای مؤثر بر خشک شدن سبزی های برگی در یک خشک کن خورشیدی همرفت اجباری [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 73-88]
 • محتسبی، سید سعید تخمین میزان نیتروژن در گندم زمستانه با استفاده از حسگرهای مجاورتی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 109-122]
 • محجوبی، آرش بررسی آثار زهکشی کنترل شده بر شوری خاک، مدیریت آبیاری و عملکرد نیشکر (مطالعۀ موردی کشت و صنعت امام خمینی) [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 25-40]
 • محجوبی، آرش برآورد شوری خاک در محدوده ریشه نیشکر با مدیریت‌های مختلف آبیاری و زهکشی در کشت و صنعت امام خمینی با استفاده از مدل SaltMod [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 1-18]
 • محرابی، فاطمه مقیاس بندی و بررسی تغییرات مکانی ویژگی های نفوذ آب در خاک در مقیاس حوزه آبریز (مطالعه موردی: دشت باجگاه) [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 13-32]
 • محمدی، ابوالقاسم تأثیر گرانول های نانوزئولیت حاوی پرمنگنات پتاسیم بر افزایش عمر انبارمانی و خصوصیات کیفی گیلاس تکدانه مشهد [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 11-26]
 • محمدی، آسیه مدل‌سازی مسیر جریان میوه پوست‌گیری شده و پوست‌گیری نشده زیتون تلخ از یک مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 95-108]
 • محمدی، دادگر اثر استفاده از انواع کولتیواتور بر میزان عملکرد و کیفیت چغندرقند [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 57-68]
 • محمدی، رضا افزودن باکتری های پروبیوتیک به فیلم خوراکی بر پایه کربوکسی متیل سلولزو اندازه‌گیری میزان زنده‌مانی در دو دمای یخچالی و محیط [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 79-90]
 • محمدی، علیرضا تأثیر کم آبیاری به روش جویچه‌ای یک در میان در مراحل مختلف رشد سیب زمینی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 19-32]
 • محمدی، علیرضا اثرتنش‌های آبی درمراحل مختلف رشد بر کمیت وکیفیت دو رقم گوجه فرنگی (کال جی و موبیل) [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 27-40]
 • محمدی، کورش مدیریت بهینه بهره‌برداری از کانال‌های آبیاری در شرایط استفاده تلفیقی از آب‌های سطحی و زیرزمینی [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 27-40]
 • محمدی، مرتضی اثر شرایط خیساندن و جوانه‌زنی بر خصوصیات کمی و کیفی عصارة مالت جو [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 45-58]
 • محمدیان، آزاده محاسبۀ میزان فرابرآورد تبخیر- تعرق مرجع با استفاده از داده‌های ایستگاه های هواشناسی غیرمرجع در ایران [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 67-84]
 • محمدپور، ایران اثر پرمنگنات پتاسیم، واکس و بسته بندی بر کیفیت و طول دوره انباری میوه موز [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 57-68]
 • محمدپور، ایران بررسی اثرات تیمارهای حرارتی و برودتی به منظور ضدعفونی دو رقم خرمای پیارم و زاهدی [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 45-56]
 • محمدپور، ایران بررسی اثرات گرمادرمانی، ضدعفونی و بسته بندی بر روی عمر انبارمانی میوة موز رقم کاوندیش [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 39-52]
 • محمدزاده، جلال بهینه سازی فرایند استخراج روغن زیتون به منظور افزایش راندمان و بهبود خصوصیات کیفی (روغن) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 113-126]
 • محمدزاده، جلال اثر شرایط مختلف پوست گیری بر کیفیت و کمیت روغن استحصالی دانه کلزا [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 111-124]
 • محمدزاده، جلال بهینه سازی شرایط استخراج و ترسیب در تهیه ایزوله پروتئینی از کنجاله کلزا [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 129-138]
 • محمدزاده، سعید بررسی اثر استفاده از شیرین کننده آسه‌سولفام K بر ماندگاری و پایداری حرارتی آسپارتام در نوشابه رژیمی نوع کولا [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 83-96]
 • محمد زمانی، داود مدل سازی ریاضی و آزمون تزریق در یک سامانه آزمایشگاهی سمپاش تزریق مستقیم (DI) [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 73-88]
 • محمدی کیا، میلاد بررسی اثر اسید اولئیک بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و سد کنندگی فیلم خوراکی ثعلب [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 51-64]
 • محمدی گل، رضا اثر دو دستگاه گاوآهن مرکب بر خصوصیات فیزیکی خاک در مقایسه با گاوآهن برگردان دار [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 47-60]
 • محمدی گل، رضا بررسی امکان کاربرد طیف‌سنجی (420-900 نانومتر) و تکنیک آنالیز مولفه‌های اصلی در تشخیص تقلب آرد نخود‌چی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی مزرعه، حسین تأثیر عملیات زیرشکنی خاک و دور آبیاری بر عملکرد ذرت دانه‌ای [دوره 5، شماره 4، 1383، صفحه 37-48]
 • محمودی، اصغر سیستم هوشمند جداسازی زمان واقعی پسته‌های خندان و ناخندان با تلفیق تکنیک‌های صوتی و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 13-24]
 • محمودی، اصغر طراحی و ساخت دینامومتر اتصال سه نقطه [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 115-130]
 • محمودآبادی، مجید بررسی تأثیر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر تولید رواناب و رسوب با استفاده از شبیه ساز باران [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]
 • محمودیان شوشتری، محمد اثر محیط خیس شدة متغیر و ثابت بر شبیه‌سازی و یکنواختی آبیاری جویچه‌ای [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 63-80]
 • محمودزاده، حسن اثر زمان آبیاری بر عملکرد و کیفیت انگور و کشمش رقم سفید بی‌دانه در منطقه قزوین1 [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 65-76]
 • مختاری، فرهاد بررسی عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های استخراجی سبوس برنج در شرایط آون و مقایسه با BHT [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • مختاریان، علی بررسی کیفیت و عمر انباری ارقام انگور ترکمن و مقایسه آن با رقم‌های محلی [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 1-12]
 • مختاریان، علی بررسی تأثیر ورقه های گریپ گارد بر کیفیت و کنترل آلودگی قارچی انگور در سردخانه [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 1-16]
 • مختاری دیزجی، منیژه طراحی و ساخت سامانة سنجش فراصوتی و بررسی عوامل مؤثر در اندازه‏گیری شاخص‏های فراصوتی محصولات کشاورزی [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 27-48]
 • مختاری زنوزی، پریا شناسایی مولکولی باکتری‌های با پتانسیل پروبیوتیکی جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی آذربایجان بر اساس ژن 16S rDNA [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 51-62]
 • مدندوست، مهدی اثر پرمنگنات پتاسیم، واکس و بسته بندی بر کیفیت و طول دوره انباری میوه موز [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 57-68]
 • میراب زاده، مهدی بررسی میزان و چگونگی انتقال ازت به عمق خاک در نتیجه عملیات آبیاری با فاضلاب [دوره 5، شماره 4، 1383، صفحه 49-64]
 • مرادی دزفولی، پریناز تعیین ویژگی‏های مولکولی و کاتالیتیکی آنزیم زایلاناز اسیددوست باسیلوس سابتیلیس K40b [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 53-64]
 • میران زاده، مختار ایجاد ترک‌های طولی در محل خطوط کاشت با تغییرات در یک ردیف کار جهت بهبود سبز شدن بذر پنبه [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 57-70]
 • میران زاده، مختار بررسی امکان افزایش سرعت پیشروی نشاکار نیمه‌خودکار با تغییر الگوی کاشت از تک نشایی به چند نشایی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]
 • مرتضوی، سیدعلی ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگی‌های کریستالی و میکروسکوپی گرانول‌های نشاستۀ برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ (RSM ) [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 13-24]
 • مرتضوی، سیدعلی بررسی کاربرد نانوکامپوزیت های پلی اتیلن سبک خاک رس در افزایش کیفیت، ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح (بربری) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 51-60]
 • مرتضوی، سیدعلی بررسی تأثیر استفاده از خمیرترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربری [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 153-170]
 • مرتضوی، علی تاثیر امواج فراصوت بر بعضی خواص نشاسته سیب‌زمینی و گندم [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 95-108]
 • مرتضویان، سید امیر محمد افزودن باکتری های پروبیوتیک به فیلم خوراکی بر پایه کربوکسی متیل سلولزو اندازه‌گیری میزان زنده‌مانی در دو دمای یخچالی و محیط [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 79-90]
 • مرید، سعید مقایسه توابع عملکرد محصولات و تخصیص آب آبیاری بر اساس روش های جدید و قدیم FAO در شبکه آبیاری زاینده رود [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]
 • مرید، سعید ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی در شهرستان های استان کرمانشاه [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 1-14]
 • مرید، سعید توسعه مدل ارزیابی آسیب خشکسالی کشاورزی برای گندم دیم در استان کرمانشاه با استفاده از روش‌های آماری و هوشمند [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 1-22]
 • مرید، سعید بهینه‌سازی الگوی کشت بر اساس مقادیر پیش‌بینی‌شده جریان رودخانه (مطالعه موردی رودخانه صوفی‌چای و شبکه آبیاری پایین‌دست) [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 1-18]
 • میرزایی، عظیم اثر اسانس‌ و عصاره‌های گزنه و نعنا فلفلی در جلوگیری از رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس و تولید آفلاتوکسین B1 [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 67-78]
 • میرزایی، علی تأثیر پوشش دهی با صمغ فارسی بر ماندگاری مغز گردو [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 101-111]
 • میرزایی، فرهاد جداسازی تبخیر- تعرق به روش بیلان انرژی (نسبت بوون) در سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 71-86]
 • میرزایی، فرهاد نمون‌سازی جبهه رطوبتی خاک از منبع تغذیه خطی در آبیاری قطره‌ای-نواری [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 53-66]
 • میرزایی ندوشن، فاطمه ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی در شهرستان های استان کرمانشاه [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 1-14]
 • میرلطیفی، سیدمجید تعیین نیاز آبی ذرت علوفه‌ای و ضریب گیاهی آن در مراحل مختلف رشد [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 125-142]
 • میرلطیفی، سیدمجید آبشویی نیترات در سیستم آبیاری بارانی تحت مدیریت کود آبیاری ذرت [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 101-118]
 • میرلطیفی، سید مجید بررسی تناسب پوشش های مصنوعی زهکشی با خصوصیات خاک در اراضی دشت شادگان با استفاده از آزمون نفوذسنجی [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 53-66]
 • میرلطیفی، مجید کارآیی مصرف آب گندم تحت شرایط شوری و کم‌آبی [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 47-64]
 • میرلطیفی، مجید تعیین بهترین تابع تولید آب- شوری گندم در منطقه شمال گرگان [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 1-14]
 • میرمجیدی، عادل بررسی تأثیرگونة گندم و نسبت اختلاط آرد بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی سمنو [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 45-56]
 • میرمجیدی، عادل تأثیر روش های تسریع در خشک شدن بر شاخص های کیفی آلوچه در خشک کن آفتابی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 107-122]
 • میرمجیدی، عادل استخراج پکتین به روش پیش هیدرولیز از تفالة برخی از ارقام تجارتی چغندرقند [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 103-114]
 • میرمجیدی، عادل بررسی اثر رطوبت زمان برداشت و دماهای مختلف خشک کردن بر کیفیت روغن دانة کانولا و بذر آن [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 1-16]
 • میرنیا، سید خلاق مدل سازی واکنش کلزا به شوری طی دورۀ رشد رویشی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 95-112]
 • مستوفی، یونس مقایسة خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم هندوانه چارلستون گری و کریمسون سوئیت [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 151-166]
 • مستوفی سرکاری، محمدرضا انتخاب مناسب‌ترین سامانه برداشت ذرت بذری بر مبنای مدل‌های TOPSIS و SAW [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 81-92]
 • مستوفی سرکاری، محمدرضا ارزیابی عملکرد دستگاه ساقه کن پنبه [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 47-58]
 • مسعودی، حسن طراحی، ساخت و ارزیابی یک روبات متحرک برای انجام عملیات سمپاشی در گلخانه [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 87-100]
 • مسعودی، حسن تعیین خواص مکانیکی سه رقم سیب صادراتی پس از پنج ماه انبارداری [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 61-74]
 • مشرف، لاله بررسی عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های استخراجی سبوس برنج در شرایط آون و مقایسه با BHT [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • مشرف، لاله اثر نوع پوشش بسته بندی و مواد رطوبت گیر بر عمر نگهداری قارچ دکمه ای [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 1-12]
 • مشرف، لاله تأثیر فرآوری هیدراتاسیون گرم سبوس گندم با ذرات ریز بر ترکیبات شیمیایی آن و خواص نانوایی خمیر [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 51-60]
 • مشرف، لاله تأثیرات کم‌آبیاری بر خصوصیات کیفی و عملکرد ارقام ذرت دانه‌ای در منطقه اصفهان [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 71-84]
 • مشرف، لاله بررسی تاثیر دماهای مختلف نگهداری بر زنده مانی لاکتوباسیلوس پلانتارم در سبوس گندم [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 81-90]
 • مشرّف، لاله اثر فراوری سبوس گندم بر کاهش اسید فیتیک و باقیماندۀ سموم دفع آفات نباتی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 71-82]
 • مشعل، محمود ارزیابی عملکرد دو نمونه پوشش مصنوعی زهکشی PP450 تولید داخل در مقایسه با نوع خارجی آن در شرایط مختلف آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 19-40]
 • مشعل، محمود اثر افزایش عمق استغراق ثانویه در بهبود دقت اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با روش دو عمقی گلف [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 125-136]
 • مظاهری تهرانی، مصطفی تاثیر استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز بر برخی ویژگی های عملکردی شیرخشک بدون چربی [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 91-103]
 • مظفری، محمدرضا بررسی تأثیر روش‌های پوست‌گیری و ژنوتیپ بر شاخص‌های شیمیایی و ارگانولپتیکی گردو و تغییر میزان آفلاتوکسین آن [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 37-50]
 • مظلوم زاده، سیدمیثم تأثیر زمان برداشت، روش‌های برداشت و خشک کردن بر خصوصیات کیفی زرشک [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 101-110]
 • معاضد، هادی تأثیرات آبیاری با پساب فاضلاب شهر اهواز بر خصوصیات هیدرولیکی خاک [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 47-62]
 • معدنی، صغری اثر روش‌های مختلف عمل‌آوری و انباری بر صفات کیفی ارقام پیاز ایرانی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 29-36]
 • معیری، منصور بررسی تأثیر مدیریت های زراعی و آبیاری در بهبود کارایی مصرف آب ذرت (مطالعه موردی شبکه آبیاری دز) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 35-50]
 • معیری، منصور تحلیل بازده آبیاری سطحی در مزارع غیر یکپارچة شبکة آبیاری دز [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 135-152]
 • معصومی، امین اله اثر دستگاه پف‌ساز یونجه بر سرعت خشک شدن، تلفات ریزش، و پارامترهای کیفی یونجه در عملیات برداشت [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 103-114]
 • معصومی، امین اله طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه کنترل خودکار ارتفاع تیغه برای ماشین تسطیح لیزری [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 1-12]
 • مفتون آزاد، ندا تعیین شرایط بهینه خشک کردن دانه انار در خشک‌کن خورشیدی با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 57-72]
 • مفتون آزاد، ندا اثر شرایط مختلف پوست گیری بر کیفیت و کمیت روغن استحصالی دانه کلزا [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 111-124]
 • مقدسی، مهنوش مقایسه توابع عملکرد محصولات و تخصیص آب آبیاری بر اساس روش های جدید و قدیم FAO در شبکه آبیاری زاینده رود [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]
 • مقدم واحد، محمد ساخت و ارزیابی دستگاه سرزن غلتکی پیاز [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 89-96]
 • مقیمی عراقی، سامان پیش‌بینی منحنی مشخصه رطوبتی با استفاده از منحنی دانه‌بندی خاک [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 63-80]
 • ملک، سعید اثر نوع پوشش بسته بندی و مواد رطوبت گیر بر عمر نگهداری قارچ دکمه ای [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 1-12]
 • ملک، سعید تعیین میزان شکست سه رقم برنج در سیستم های تبدیل سایشی و مالشی در رطوبت های مختلف [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 67-84]
 • ملک، سعید تأثیر روش های تسریع در خشک شدن بر شاخص های کیفی آلوچه در خشک کن آفتابی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 107-122]
 • ملک، سعید تأثیرات کم‌آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات کیفی شش رقم جدید گندم در کبوترآباد اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 131-146]
 • ملکی تبریز، پیام ارزیابی عملکرد دستگاه ساقه کن پنبه [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 47-58]
 • ملکوتی، محمد جعفر برهمکنش پتاسیم وکلسیم بر تغییرات نسبت پتاسیم به کلسیم (K/Ca) و بهبود کیفیت میوه های سیب در شهرستان نقده [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 63-84]
 • مینایی، سعید بررسی اثر پیش‌پردازش‌های مختلف طیفی بر ارزیابی غیر مخرب کیفیت پرتقال با اسپکتروفتومتری فروسرخ نزدیک (NIRS) [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 27-44]
 • مینایی، سعید مدل سازی ریاضی و آزمون تزریق در یک سامانه آزمایشگاهی سمپاش تزریق مستقیم (DI) [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 73-88]
 • مینایی، سعید منحنی های هم دمای دفع و جذب رطوبت گل گیاه علف چایHypericum perfratum L. [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 73-86]
 • مینایی، سعید تعیین انرژی سفیدکردن، شاخص انرژی مصرفی و شاخص سفیدشدگی در سه رقم برنج [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 1-94]
 • مینایی، سعید بررسی ویژگی های مکانیکی فیلم های نانویی نقره- رس برای بسته‌بندی مواد غذایی [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 59-72]
 • مینایی، سعید طراحی و ساخت سامانة سنجش فراصوتی و بررسی عوامل مؤثر در اندازه‏گیری شاخص‏های فراصوتی محصولات کشاورزی [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 27-48]
 • مینایی، سعید تهیة نقشة رقومی مدیریتی کاربرد علف کش با استفاده از GPS جهت به کارگیری در سامانۀ سمپاشی میزان متغیر (VRA) [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 29-44]
 • مینایی، سعید تاثیر تغییرات دما و سرعت هوا بر فرایند خشک‌شدن و کیفیت کلزا [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 109-124]
 • مینایی، سعید بررسی و تعیین تأثیر رطوبت و دمای دانه بر خواص مکانیکی فشاری دانة برنج قهوه‌ای [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 53-74]
 • مینایی، سعید پیش‌بینی ضریب تبدیل شلتوک به برنج سفید در خشک‌کردن به روش بستر ثابت به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 135-156]
 • مینایی، سعید طراحی، ساخت، و ارزیابی نقالة نیوماتیکی دانة کلزا در فاز رقیق [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 33-46]
 • مینایی، سعید تاثیر دما، سرعت جابه جایی هوا، و روش آماده‌سازی در فرایند خشک شدن انگور بیدانة سفید [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 65-80]
 • مینایی، سعید برآورد حجم‌ سیب‌زمینی با استفاده از پردازش تصویر [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 113-126]
 • مینایی، سعید بررسی اثر رقم، سرعت گردشی تیغه، و رطوبت شلتوک برکارایی ماشین ریشک‌زن [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 127-142]
 • مینایی، سعید ارزیابی عملکرد دستگاه ساقه کن پنبه [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 47-58]
 • مینایی، سعید تعیین برخی خواص فیزیکی دانة کلزا (واریته لیکورد) [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 119-128]
 • مینایی، سعید بررسی عوامل موثر بر ایجاد ترک و خرده برنج در اثر خشک کردن شلتوک طی فرآیند تبدیل [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 97-112]
 • مینایی، سعید سیستم اپتوالکترونیک تشخیص رنگ محصولات کشاورزی [دوره 5، شماره 4، 1383، صفحه 1-12]
 • منتظر، غلامعلی پیش‌بینی ضریب تبدیل شلتوک به برنج سفید در خشک‌کردن به روش بستر ثابت به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 135-156]
 • منصوریان، نجم الدین مقایسه فنی و اقتصادی ادوات خاک ورزی مورد استفاده در سله شکنی زعفران در سه زمان آبیاری مختلف [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 93-104]
 • منعم، محمدجواد توسعۀ مدل پویایی سیستم بهسازی شبکۀ آبیاری با توجه به مشارکت کشاورزان و ارتقای مدیریت شبکه [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 1-24]
 • منعم، محمدجواد مدیریت بهینه بهره‌برداری از کانال‌های آبیاری در شرایط استفاده تلفیقی از آب‌های سطحی و زیرزمینی [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 27-40]
 • منعم، محمدجواد توسعة مدل بهسازی شبکه‌های آبیاری با رویکرد دینامیک سیستم ها [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 35-56]
 • منعم، محمدجواد ارائة شاخص‌های تفکیکی ارزیابی عملکرد برای عوامل سازه‌ای و بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 15-30]
 • منعم، محمدجواد تدوین مدل پشتیبانی تصمیم برای ارزیابی و بهبود عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 125-140]
 • منعم، محمدجواد ارزیابی شبکه های آبیاری به روشBenchmarking با تعیین ارزش نسبی شاخص ها [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 71-88]
 • منعم، محمدجواد بررسی رفتار جریان غیرماندگار کانال‌های آبیاری در شرایط تغییرات نیاز و تعیین دستورالعمل مناسب بهره‌برداری (مطالعه موردی کانال E1R1 شبکه دز)1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 79-94]
 • مهاجرانی، عزالدین بررسی اثر پیش‌پردازش‌های مختلف طیفی بر ارزیابی غیر مخرب کیفیت پرتقال با اسپکتروفتومتری فروسرخ نزدیک (NIRS) [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 27-44]
 • مهاجر مازندرانی، فرزانه اثر روش‌های خاک‌ورزی و وزن چرخ‌های فشاردهنده بر عملکرد گندم دیم در منطقۀ ایذه از استان خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 1-18]
 • مهبودی، سمیه تعیین کیفیت و کمیت روغن دو رقم زیتون (زرد و دزفول) در دو منطقة آب و هوایی استان فارس [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 57-66]
 • مهدیان، محمدحسین هدایت هیدرولیکی خاک ها و نحوة کاربرد آن در طراحی شبکه های زهکشی [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 157-170]
 • مهدیانی، محسن شناسایی گیاه کاهو و کلم در شرایط نوری مزرعه با استفاده از روش پیشنهادی آستانه گذاری پوسته‌ای [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 13-26]
 • مهدی نیا، عباس ارزیابی دو مکانیزم اعمال نیروهای فشاری و ضربه‌ای برای جداسازی کلاله از گل زعفران خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • مهدی نیا، عباس تأثیر خصوصیات کوبنده، ضدکوبنده و رطوبت محصول بر کیفیت کوبش زیره سبز [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 51-60]
 • مهدی نیا، عباس ساخت و ارزیابی موزع مناسب برای کشت بذر خیسیده هندوانه [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 105-118]
 • مهدی‌نیا، عباس ارزیابی فنی بذرکارهای کاشت مستقیم (کاشت بی‌خاک‌ورزی) رایج در کاشت گندم در منطقه خراسان رضوی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 105-118]
 • مهریار، لاله مطالعه تأثیر محتوای رطوبتی بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی دانه آفتابگردان آجیلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهران زاده، محمد تعیین گرمای ویژه و هدایت حرارتی انار (رقم آلک) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 61-72]
 • مهران زاده، محمد بررسی و تعیین مناسبترین روش سمپاشی به منظور کاهش و بهینه سازی مصرف سم در محصول چغندرقند در دزفول [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 27-42]
 • موحد، سارا اثر مقدار رطوبت بر برخی از خواص فیزیکی دو رقم برنج دم‌سیاه و رضاجو [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 71-80]
 • موحدی، مهران بررسی تأثیر نظام‌های بهره‌برداری خدماتی و خصوصی از ماشین و مساحت زمین زراعی بر شاخص های مکانیزاسیون محصول کلزا در فریدون شهر اصفهان [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 69-80]
 • موحدان، محمد بررسی تأثیر شوری آب منفذی بر رفتار تحکیمی و تراکمی خاک های رسی [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 67-82]
 • موحدان، محمد ارزیابی مسائل فنی و اجرایی ژئوممبران جهت پوشش مخازن آب [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 15-28]
 • موحدان، محمد ارزیابی روش PIV در تعیین مقیاس های آشفتگی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 85-102]
 • موسی پور گرجی، احمد ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ارقا م جدید سیب زمینی و معرفی ارقام برتر در صنایع فراوری [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 63-78]
 • موسی پور گرجی، احمد تعیین خواص رئولوژیکی دو رقم سیب زمینی طی دوره انبارمانی در انبار فنی و غیرفنی [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 45-60]
 • موسی پور گرجی، احمد تعیین ویژگی‌های لزج کشسان (ویسکو الاستیک) دو رقم سیب زمینی ذخیره شده در انبار فنی و غیر فنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسی زاده، حسین توان و انرژی مورد نیاز برای انجام عملیات سبک کشاورزی با تراکتور الکتریکی هیبریدی و مقایسه آن با نتایج عملی [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 85-100]
 • موسوی، سیدمحمد ارزیابی خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی نوشیدنی شیرفندق بر پایه آب پنیر تخمیر شده با دانه کفیر [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 13-26]
 • موسوی، سید محمد خواص حرارتی، نفوذپذیری نسبت به بخار آب و مورفولوژی بیونانوکامپوزیت‌های پلی لاکتیک اسید (PLA) [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 25-40]
 • موسوی جهرمی، حبیب بررسی تأثیر همزمان هندسه جت‌های مستغرق و غلظت پساب خروجی بر طول شناوری مثبت [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 49-66]
 • موسوی جهرمی، سید حبیب برآورد نفوذپذیری خاک‌های چسبنده اشباع در سدهای زیرزمینی با استفاده از مؤلفه‌های فیزیکی [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]
 • موسوی فضل، سیدحسن اثرتنش‌های آبی درمراحل مختلف رشد بر کمیت وکیفیت دو رقم گوجه فرنگی (کال جی و موبیل) [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 27-40]
 • موسیوند، مریم تعیین ویژگی‏های مولکولی و کاتالیتیکی آنزیم زایلاناز اسیددوست باسیلوس سابتیلیس K40b [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 53-64]

ن

 • نادری، نادر تأثیر کم آبیاری به روش جویچه‌ای یک در میان در مراحل مختلف رشد سیب زمینی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 19-32]
 • نادری بلداجی، مجتبی طراحی، ساخت و ارزیابی مزرعه‌ای نفوذسنج پشت تراکتوری [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 71-84]
 • نیازمند، راضیه تأثیر نوع و غلظت مواد دیواره بر ریزپوشانی ترکیبات رنگی عصارة زعفران با استفاده از خشک کن انجمادی [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 25-38]
 • ناصری، ابوالفضل تحلیل علیت نفوذ تجمعی در جویچه های آبیاری [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 137-152]
 • ناصری، عبدعلی بررسی میزان مشارکت آب زیرزمینی کم عمق با شوری‌های مختلف در تأمین نیاز آبی و عملکرد گیاه ذرت [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 31-44]
 • ناصری، عبدعلی بررسی آثار زهکشی کنترل شده بر شوری خاک، مدیریت آبیاری و عملکرد نیشکر (مطالعۀ موردی کشت و صنعت امام خمینی) [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 25-40]
 • ناصری، مجتبی تأثیر شرایط مختلف کاه‌بر، الک و سرعت جریان هوا بر کیفیت تمیز کردن دانه‌های زیرة سبز [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 109-118]
 • ناطقی، لیلا اثر شیره توت و صمغ‌های دانه ریحان و کتیرا بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، خواص آنتی‌اکسیدانی و خصوصیات حسی شیرکاکائو [(مقالات آماده انتشار)]
 • نجاتیان، محمدعلی بررسی راهکارهای افزایش عمر انبارمانی و کاهش ضایعات بعضی از ارقام انگور ایران [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 31-50]
 • نجفی، محمدرضا برآورد دبی های سیلابی بر اساس خصوصیات هندسی و هیدرولیکی مقاطع رودخانه [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 111-128]
 • نجفیان، گودرز مقایسه تأثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگیهای اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 39-54]
 • نجفیان، گودرز ژل کربوکسی‌متیل‌سلولز بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر آرد گندم و خصوصیات فیزیکی نان بربری [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 57-68]
 • نیرومند جهرمی، محمود اثر استفاده از انواع کولتیواتور بر میزان عملکرد و کیفیت چغندرقند [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 57-68]
 • نیرومند جهرمی، محمود تأثیر عملیات زیرشکن و دور آبیاری برخواص فیزیکی خاک و عملکرد چغندرقند [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 131-144]
 • نیشابوری، محمدرضا تحلیل علیت نفوذ تجمعی در جویچه های آبیاری [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 137-152]
 • نشاط، علی برآورد تبخیر غیر ماندگار از سطح خاک لخت به روش شیب هیدرولیکی صفر و مقایسه با مدل بیلان آب [دوره 5، شماره 4، 1383، صفحه 13-24]
 • نصیری، مهدی تاثیر امواج فراصوت بر بعضی خواص نشاسته سیب‌زمینی و گندم [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 95-108]
 • نصرآبادی، محمداسماعیل ﺑﺮرﺳﻲ اثر افزودن آرد دانه خربزه بر خواص کمی و کیفی نان تست [(مقالات آماده انتشار)]
 • نصرتی، علی احسان بررسی تغییرات برخی ویژگی های کمی و کارایی مصرف آب توده سیر سفید همدان در زمان های قطع و سطوح مختلف آبیاری [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 1-14]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی تأثیر استفاده از خمیرترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربری [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 153-170]
 • نظرزاده اوغاز، صمد ارزیابی دو مکانیزم اعمال نیروهای فشاری و ضربه‌ای برای جداسازی کلاله از گل زعفران خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • نظرزاده اوغاز، صمد ارزیابی فنی بذرکارهای کاشت مستقیم (کاشت بی‌خاک‌ورزی) رایج در کاشت گندم در منطقه خراسان رضوی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 105-118]
 • نعمتی، حسین بررسی تأثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد گوجه‌فرنگی (CV. Hamra) در کشت بدون خاک (کیسه‌ای) [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 31-46]
 • نیکخواه، شهره بررسی اثر کاربرد روغن های گیاهی بر خواص کمی و کیفی و افزایش عمر انبارمانی میوة سیب ارقام گلدن و رددلیشس [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 85-98]
 • نیکخواه، شهره اثرات کاربرد محلول های گرم قارچ کش ایمازالیل بر خواص کمی و کیفی سیب رقم گلدن دلیشس [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 65-78]
 • نیکفرجام، مهدی ﺑﺮرﺳﻲ اثر افزودن آرد دانه خربزه بر خواص کمی و کیفی نان تست [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیک نژاد، داود جابه جایی قائم املاح در خاک غیراشباع بر اثر فرایند الکتروشیمی- اسمز [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 23-36]
 • نگارستانی، محمدرضا تاثیر قارچ‌کش، گرمادرمانی، بسته‌بندی پلی‌اتیلنی، دما و زمان نگهداری بر ویژگی های کیفی نارنگی جیرفت [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 73-88]
 • نوذری، حامد شبیه سازی سیستم‌های زهکش زیرزمینی در شرایط غیر ماندگار، با استفاده از تکنیک تحلیل پویایی سیستم [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]
 • نوری، حمیده بررسی بهره‌وری انرژی-آب و بهره‌وری اقتصادی انرژی در سامانه‌های آبیاری بارانی و سطحی در شرایط بهره‌برداری از آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت قزوین) [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 31-44]
 • نوری، محمد زمان بررسی خواص فیزیکوشیمیایی ارقام برنج در دو منطقه مختلف کشت در ایران [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 15-28]
 • نوری، مرجان مقایسة برخی ویژگی های شیمیایی، فیزیکی و حسی شیر بافت دار با شیر بی چربی و پرچرب در دورة نگهداری [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 41-50]
 • نوربخش، شهین بررسی و مدلسازی فرایند جذب آب در دماهای مختلف و تأثیر آن بر آسیاب کردن هسته خرما [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 97-108]
 • نوربخش، شهین مدل‌سازی مسیر جریان میوه پوست‌گیری شده و پوست‌گیری نشده زیتون تلخ از یک مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 95-108]
 • نورجو، امیر تأثیر خاک ورزی و مدیریت بقایای گندم بر بهره وری مصرف آب، خصوصیات فیزیکی خاک، کمیت و کیفیت چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 35-48]
 • نورجو، امیر بررسی اثر کم آبیاری درکمیت، کیفیت و قابلیت نگهداری گوجه فرنگی [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 19-30]
 • نورجو، امیر بررسی اثر آبیاری، تغذیه و تاریخ برداشت بر کیفیت و عمر انباری سیب رددلیشز [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 13-26]
 • نوری قیداری، محمدحسین برنامه‌ریزی منابع آب در اراضی کشاورزی جنوب تهران1- آنالیز سیستم‌ها [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 1-14]
 • نوری قیداری، محمدحسین برنامه‌ریزی منابع آب در اراضی کشاورزی جنوب تهران2- طراحی گزینه‌ها و انتخاب گزینه برتر [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 15-26]
 • نوروزیان، کامیار استفاده از خاکستر لجن فاضلاب برای بهبود خواص مهندسی خاک های رسی در سازه های آبی [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 93-108]

و

 • واشقانی فراهانی، ابراهیم تورم تناوبی پلیمرهای ابرجاذب در محیط متخلخل خاک [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 1-18]
 • واعظی، حسین اثر افزودن برخی ترکیبات کلاته کننده، امولسیفایری و املاح بر خصوصیات حل پذیری و ریز ساختار شیر خشک بدون چربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • واعظ تهرانی، مهسا توسعة مدل بهسازی شبکه‌های آبیاری با رویکرد دینامیک سیستم ها [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 35-56]
 • واعظی زاده، مطهره بررسی و مدلسازی فرایند جذب آب در دماهای مختلف و تأثیر آن بر آسیاب کردن هسته خرما [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 97-108]
 • واله قوژدی، هادی تعیین مقاومت برشی ساقه و نیروی لازم برای کندن گل زعفران [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 41-54]
 • وثوقی، منوچهر تصفیه و رنگبری شربت گلوکز به وسیله اولترافیلتراسیون پلی‌سولفونی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 119-132]
 • ولی زاده، مصطفی ارزیابی مدل های رگرسیون در پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 87-96]

ه

 • هاشمی، جعفر بررسی تأثیر فرکانس و شتاب بر آسیب‌های میوه کیوی در ارتعاشات شبیه سازی شده حمل و نقل جاده‌ای [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 1-14]
 • هاشمی، مریم تاثیر روش بسته بندی نانویی بر پایه کیتوزان و پوشش واکس نانوکیتوزان بر خصوصیات فیزیکی زردآلو رقم 526 (58- شاهرود) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 41-52]
 • هاشمی، مریم تعیین ویژگی‏های مولکولی و کاتالیتیکی آنزیم زایلاناز اسیددوست باسیلوس سابتیلیس K40b [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 53-64]
 • هاشمی، مریم خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم‏های خوراکی بر پایه کفیران و پروتئین‏های آب پنیر [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 37-50]
 • هاشمی پور رفسنجانی، حسن تهیۀ کربن فعال از چوب نخل خرما با استفاده از تجزیۀ حرارتی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 77-88]
 • هاشمی فرد دهکردی، سید حبیب الله تعیین گرمای ویژه و هدایت حرارتی انار (رقم آلک) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 61-72]
 • هدایتی زاده، مهدی تعیین میزان شکست سه رقم برنج در سیستم های تبدیل سایشی و مالشی در رطوبت های مختلف [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 67-84]
 • هزارجریبی، ابوطالب برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددی HYDRUS-2D در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 1-14]
 • همایی، مهدی ارزیابی مدل SWAP در شبیه‌سازی انتقال آب و املاح در نیمرخ خاک [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 13-30]
 • همایی، مهدی تورم تناوبی پلیمرهای ابرجاذب در محیط متخلخل خاک [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 1-18]
 • همایی، مهدی مدل سازی واکنش کلزا به شوری طی دورۀ رشد رویشی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 95-112]
 • همایی، مهدی تعیین نیاز آبی ذرت علوفه‌ای و ضریب گیاهی آن در مراحل مختلف رشد [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 125-142]
 • همایی، مهدی برآورد پارامتریک جبهة پیشروی آب در آبیاری نواری خاک های سنگریزه‌ای با استفاده از رطوبت اولیة خاک [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 103-114]
 • همایی، مهدی آبشویی نیترات در سیستم آبیاری بارانی تحت مدیریت کود آبیاری ذرت [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 101-118]
 • همایی، مهدی روشی ساده برای تخمین توأمان هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل مؤثر خاک [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 143-156]
 • همایی، مهدی کارآیی مصرف آب گندم تحت شرایط شوری و کم‌آبی [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 47-64]
 • همایی، مهدی ایجاد توابع انتقالی نقطه‌ای برای برآورد منحنی رطوبتی خاک های گچی [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 129-142]
 • همایی، مهدی تعیین بهترین تابع تولید آب- شوری گندم در منطقه شمال گرگان [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 1-14]
 • همت، عباس بهبود سبز شدن کلزای آبی با ایجاد ترک‌های طولی درراستای خطوط کاشت با استفاده از شیاربازکن و چرخ فشار مناسب [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 69-86]
 • همت، عباس مقایسة کشت پشته‌ای و مسطح گندم آبی و بررسی امکان حفظ پشته‌ها به روش کم‌خاک‌ورزی برای کاشت ذرت علوفه ای [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 27-40]
 • همتی، هاله بررسی برخی خصوصیات ساختاری و فعالیت آنتی اکسیدانی فیلم زیست تخریب پذیر کازئینات سدیم- حاوی نانورس و اسانس بادرنجبویه و تأثیر آن بر مقاومت اکسیداتیو روغن زیتون [(مقالات آماده انتشار)]
 • همتیان سورکی، عبدالله بررسی کاربرد نانوکامپوزیت های پلی اتیلن سبک خاک رس در افزایش کیفیت، ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح (بربری) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 51-60]
 • همدمی، ناصر خواص مکانیکی، ممانعتی و حرارتی فیلم های نانوکامپوزیت زئین حاوی مونت موریلونیت [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 79-92]
 • هناره، مشهید اثر کلرور کلسیم و دمای نگهداری بر فاکتورهای کیفی و انبارمانی سه رقم گوجه فرنگی [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 61-72]
 • هنر، تورج بهینه سازی مصرف آب و الگوی کشت با استفاده از تکنیک کم آبیاری در سطح مزرعه: مطالعه موردی شبکه آبیاری درودزن فارس [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 35-52]
 • هورفر، عبدالحسین بررسی قانون جریان حاکم بر حرکت آب منفذی در آزمایش تحکیم با سرعت کرنش ثابت [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 25-38]
 • هوشمند، عبدالرحیم بررسی آثار زهکشی کنترل شده بر شوری خاک، مدیریت آبیاری و عملکرد نیشکر (مطالعۀ موردی کشت و صنعت امام خمینی) [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 25-40]

ی

 • یارقلی، بهمن بررسی میزان جذب کادمیوم از خاک آلوده در دوره‌های مختلف رشد گوجه فرنگی [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 1-18]
 • یارقلی، بهمن بررسی جذب کادمیوم از محیط ریشه و تجمع آن در اندام های مختلف محصولات جالیزی رایج ایران [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 31-44]
 • یارمند، محمدسعید اثر منبع و مقدار مادة خشک جامد کل دوغ بدون چربی روی پایداری و خواص رئولوژیک آن [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 45-56]
 • یاوری، سهیلا تعیین نیروی کوبش در سه رقم متداول برنج تحت شرایط دینامیکی [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 101-114]
 • یحیی آبادی، مجتبی تأثیر خاک‌ورزی مرسوم و حفاظتی بر عملکرد ذرت در تناوب جو ذرت [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 83-96]
 • یحیی زاده، آسیه بررسی تأثیر ساختار آمیلوز و آمیلوپکتین بر کیفیت ارقام مختلف برنج ایرانی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 61-70]
 • یزدانی، محمدرضا تأثیر زهکشی سطحی و سطوح مختلف کود نیتروژنه بردرصد روغن، پروتئین و عملکرد کلزا [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 119-134]
 • یقبانی، مسعود مقایسه تأثیر آرد مالت گندم و جو بدون پوشینه بر ویژگی های کیفی نان بربری [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 41-50]
 • یقبانی، مسعود بهینه سازی شرایط استخراج و ترسیب در تهیه ایزوله پروتئینی از کنجاله کلزا [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 129-138]
 • یوسفی، قاسم اثر پیش تیمار اسمز-اولتراسونیک و خشک کردن تکمیلی با مایکروویو بر خصوصیات کیفی گیلاس سیاه خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 67-82]
 • یوسف زاده طاهری، محمدرضا طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین قابل حمل برای جمع آوری نیوماتیکی سوسک کلرادو در مزارع سیب زمینی [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 69-82]
 • یونسی الموتی، محمد طراحی، ساخت و ارزیابی موزع کودکار با قابلیت کنترل پیوسته [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 11-24]
 • یونسی الموتی، محمد عمل‏ آوری مکانیزة کاه با اوره و مقایسة آن با شیوه رایج عمل‏آوری کاه در کشور [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 141-154]
 • یونسی الموتی، محمد خواص رطوبتی کاه گندم در سطوح مختلف تراکم و دبی پاشش آببا افشانک مخروطی [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 87-102]
 • یونسی الموتی، محمد ساخت و ارزیابی سامانه کنترل غلظت محلول خروجی سمپاش میزان متغیر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 93-108]