وظایف هیات تحریریه:

1- مقالات براساس نوآوری، کیفیت علمی و انطباق با اهداف نشریه علمی تحقیقات مهندسی صنایع غذایی بررسی و ارزشیابی می‌شوند.

2- با احتساب دوفصلنامه بودن نشریه، کلیه مقالات در مدت زمان مشخص تعیین تکلیف می‌شوند.

3- داور (داوران) توسط سردبیر و اعضای هیات تحریریه تعیین می‌شوند. جلسات دوره‌ای هیات تحریریه نیز به منظور رسیدگی به فرآیند بررسی مقالات و همچنین اخذ تصمیمات و رایزنی‌های لازم به طور منظم و مرتب برگزار می‌گردد.

4- مقالات به طور دقیق و از هر جهت بدون هیچگونه تبعیضی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

5- هیات تحریریه متعهد به عدم افشای هرگونه اطلاعاتی در خصوص روند مقالات پیش از انتشار رسمی آن‌ها می‌باشد.

6- هیات تحریریه متعهد به عدم افشای اسامی داوران به نگارنده‌(گان) مقالات می‌باشد.

وظایف نگارندگان:

1- مقالاتی که برای چاپ در نشریه تحقیقات مهندسی صنایع غذایی ارائه می‌شوند باید حاصل تحقیقات اصیل در زمینه علم گیاه‌پزشکی و یا علوم وابسته به آن باشد.

2- مقالات ارسالی یا بخشی از آن نباید پیشتر و به طور همزمان برای هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور ارسال شده باشد.

3- مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله درکنگره ها، سمپوزیوم‌ها، سمینارهای داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می‌تواند جهت بررسی برای چاپ به مجله ارسال شوند.

4- مجله در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله‌های دریافتی آزاد است.

5- اصلاح و خلاصه کردن مطالب با نظر نویسندگان انجام می شود و مسئولیت صحت محتوای مقالات به عهده نویسندگان است. نویسنده‌، مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن نیست.

6- در صورت استفاده از مطالب دیگران، منبع مورد نظر با شماره و اطلاعات کامل منبع مذکور ارجاع داده شود.

7- مقالات ارسالی نباید در هیچ نشریه دیگری به چاپ رسیده باشد، به همین دلیل تکمیل فرم‌ تعهدنامه نویسنده مبنی بر عدم ارسال مقاله برای سایر نشریات به منظور چاپ یا داوری، در زمان ثبت نام و ارسال مقاله الزامی است.

8- در صورت انصراف از چاپ مقاله، لازم است مسئول مکاتبه موضوع را در اسرع وقت از طریق سامانه آنلاین نشریه، ایمیل و یا کتبا به سردبیر نشریه اعلام نماید.

9- مقاله تالیف شده تا زمان انتشار به عنوان امانت نزد دفتر مجله خواهد بود.

10- اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده مربوطه) مانند داوران، مشاوران، ویراستار و ناشر می بایست کاملاً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت شود.

11- امکان استفاده از نتایج تحقیقات سایرین می‌بایست با ارجاع دهی و اجازه کتبی و صریح از نویسنده انجام شود.

12- مقالات ارائه شده توسط نویسندگان می بایست کار خود نویسنده ارائه کننده مقاله بوده و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود. نشریه تحقیقات مهندسی صنایع غذایی به منظور اطمینان از اصالت مقاله های ارائه شده و جلوگیری از سرقت ادبی، در طی فر آیند داوری، مقاله های فارسی ارائه شده را با استفاده از نرم‌افزار ایرانداک و همیاب مشابهت‌یاب و چکیده انگلیسی مبسوط مقالات را با نرم افزار iThenticat مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد. نویسندگان انتشارات چندگانه، نباید بخشی یا کل مقالاتی را ارسال کنند که آن مقالات قبلاً برای داوری به مجلات دیگر ارائه شده باشند .بر اساس اصول اخلاقی نشر، این نشریه با ارائه همزمان یک مقاله به چند مجله، بعنوان رفتار غیر اخلاقی برخورد می کند.  

13- ذکر فرد مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیرمرتبط) فرد مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می شوند و نویسنده اصلی مقاله می بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند. همچنین کلیه نویسندگان مقاله را مطالعه و نسبت به ارائه آن به توافق رسیده باشند.

14- نویسندگان می بایست کلیه پشتیبان‌های مالی مقاله خود را نیز معرفی نمایند.

15- نویسنده در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را باز پس گیرد.

16- نویسندگان موظفند در هر زمانی که لازم باشد داده‌های خام مقاله را در اختیار هیئت تحریریه قرار دهند.

17- مسئول مکاتبه می‌بایست قبل از ارسال مقاله، هماهنگی‌های لازم و موافقت دیگر همکاران مقاله را اخذ نماید، به این صورت که اسکن موافقت کتبی و امضای دیگر نگارندگان را همراه مقاله به مجله ارسال نماید.

18- توصیه می‌شود، بخش سپاسگزاری با ذکر حامیان و چگونگی تامین منابع پژوهش در آخر مقاله آورده شود.

19- نگارندگان، عهده‌دار درستی و اصالت مطالب درج شده در مقالات خود می‌باشند.


وظایف داوران:

1- داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر نشریه یاری رسانده و یا از طریق ارتباط اعضای تحریریه با نویسنده محترم به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک می‌کنند.

2- داوران می‌بایست به محض دریافت مقالات در صورت عدم امکان یا تمایل به داوری که شامل: الف- عدم داوری مقاله به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا... است. ب- داوری همراه با تآخیر به دلیل شلوغ بودن وقت، عدم دسترسی به امکانات کافی و... است، موضوع را در اسرع وقت به سردبیر مجله اعلام نمایند تا نسبت به فرد جایگزین اقدام گردد.

3- کلیه اطلاعات موجود در مقالات می بایست برای داور محرمانه تلقی شده و داور در حفظ آن بکوشد.

4- داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری کند.

5- توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می بایست با ارجاع دهی کامل در لیست منابع همراه باشد.

6- داوران مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود را نمی بایست برای داوری قبول کنند.

 

معیارهای تألیف

 نویسندگان مقاله برای احراز شرایط نویسندگی لازم است شرایط زیر را داشته باشند:

 • طرح پژوهش، گردآوری یا تحلیل و تفسیر داده ها توسط نویسنده انجام شده باشد؛
 • نگارش مقاله یا بازنگری اساسی و کلی توسط نویسنده انجام شده باشد؛
 • تایید نهایی برای انتشار مقاله توسط نویسنده داده شده باشد. هر مشارکت کننده (هر یک از نویسندگان مقاله) باید سهم و مشارکت قابل قبولی در طرح و نگارش مقاله داشته باشد تا بتواند مسئولیت عمومی بخش های مناسبی از محتوا را بپذیرد.
 اصول نویسندگی و مسئولیت نویسندگان
 • در زمان ارسال مقاله، در طول فرایند بررسی و آماده سازی برای انتشار، نویسنده مسئول مقاله، مسئول ارتباط با مجله و دست اندرکاران مجله است و لازم است جهت اطمینان از انجام کلیه الزامات اداری مجله، مانند رعایت شرایط و ضوابط مقاله، انجام بازنگری مورد نظر داوران، مستندات ثبت کارآزمایی بالینی، و ارائه فرمهای ضروری مانند تعهدنامه و تعارض منافع، با کادر اجرایی نشریه در ارتباط باشد؛ همچنین در طول فرآیند داوری، نویسنده مربوطه باید سریعاً به سؤالات سردبیر و مدیر اجرایی پاسخ دهد و پس از انتشار در صورت لزوم با مجله همکاری کند.
 • پس از پذیرش مقاله و در مرحله انتشار اضافه کردن نام نویسنده جدید و یا تغییر در مسئولیت نویسندگان مجاز نمی باشد. ضمناً، اگر نویسنده‌ای بخواهد از فهرست نویسندگان حذف شود، باید نامه‌ای را با امضای نویسنده و سایر نویسندگان ارسال کند که نشان‌دهنده تمایل آنها برای حذف از فهرست نویسندگان باشد. هر گونه تغییر در ترتیب نویسندگان مستلزم امضای نامه ای توسط همه نویسندگان است که نشان دهنده موافقت آنها باشد.
مطالعات مربوط به انسان و حیوانات

تمام مقالاتی که نتایج تحقیقات تجربی مربوط به افراد انسانی را گزارش می‌کنند، باید حاوی بیانیه‌ای باشد که تأیید کند رضایت آگاهانه از هر آزمودنی یا از قیم او گرفته شده است. تمام مطالعات حیوانی یا انسانی باید پس از تأیید پروتکل آزمایشی توسط کمیته اخلاق محلی مورد استفاده قرار گیرد.

سوء رفتارهای پژوهشی احتمالی

·        جعل داده و داده ­سازی

جعل و داده­سازی به این معناست که محقق واقعاً مطالعه را انجام نداده، بلکه داده ها یا نتایج و اطلاعات ساختگی را ثبت یا گزارش کرده است. جعل داده ها به این معنی است که محقق آزمایش را انجام داده، اما داده ها یا نتایج و یافته های تحقیق را دستکاری کرده، تغییر داده و یا حذف کرده است.

·        انتشار تکراری

انتشار تکراری زمانی اتفاق می‌افتد که دو یا چند مقاله، بدون ارجاع کامل متقاطع، اساساً فرضیه‌ها، داده‌ها، نکات بحث و نتیجه‌گیری یکسانی را به اشتراک بگذارند.

·        تقلب و دستکاری در استناد

استنادهای بیش از حد در یک دستنوشته ارسال شده که به محتوای علمی مقاله کمک نمی کند و صرفاً برای افزایش استناد به کار یک نویسنده یا مقالات منتشر شده در یک مجله خاص گنجانده شده است، تقلب و دستکاری در استناد نامیده می شود. این نوعی سوءرفتار علمی است زیرا اهمیت کار و مقاله­ای که در آن ظاهر می شود به اشتباه نشان می دهد.

·        ارسال همزمان

ارسال همزمان زمانی اتفاق می‌افتد که یک نسخه خطی (یا بخش‌های قابل توجهی از یک دست‌نوشته) به مجله‌ای ارسال می‌شود که قبلاً توسط مجله دیگری در حال بررسی است.

·        انتشار اضافی

انتشارات زائد شامل تقسیم نامناسب نتایج مطالعه به چندین مقاله است که اغلب در نتیجه تمایل به تکمیل رزومه تحصیلی است.

·        مشارکت یا انتساب نامناسب نویسنده

همه نویسندگان فهرست شده باید سهم علمی قابل توجهی در تحقیق موجود در نسخه خطی داشته باشند و همه ادعاهای آن را تأیید کرده باشند. فراموش نکنید که همه کسانی که سهم علمی قابل توجهی داشته اند، از جمله دانشجویان و تکنسین های آزمایشگاهی را فهرست کنید.

·        سرقت ادبی

سرقت ادبی عبارت است از استفاده عمدی از ایده های دیگران یا سایر مطالب اصلی به گونه ای که گویی از خود شخص است. کپی کردن حتی یک جمله از نسخه خطی شخص دیگری یا حتی یکی از خود شما که قبلاً منتشر شده است، بدون استناد مناسب توسط این نشریه به عنوان سرقت علمی تلقی می شود. . بنابراین، سرقت ادبی نقض جدی اخلاق انتشار است و تمام مقالات تحت بررسی یا منتشر شده با استفاده از نرم افزار پیشگیری از سرقت ادبی (همیاب و همانندجو بررسی می شوند. از نویسندگان انتظار می رود قبل از ارسال، مقاله خود را از نظر سرقت ادبی بررسی کنند.

اگر سرقت ادبی در حین داوری تشخیص داده شود، مقاله می تواند رد شود. در صورت شناسایی سرقت ادبی پس از انتشار، ما (نشریه) این حق را برای خود محفوظ می داریم که در صورت لزوم، مقاله را اصلاح یا بازپس گیری کنیم. ما این حق را برای خود محفوظ می داریم که در مورد سرقت ادبی که قبل یا بعد از انتشار آشکار شده است، مؤسسات نویسندگان را مطلع کنیم.

اصول شفافیت

·        طراحی مطالعه و تایید اخلاقی

تحقیقات خوب باید دارای نظم منطقی و طرح پژوهشی مناسب بوده و معیارهای اخلاقی پژوهش را رعایت کرده باشد. انجام تحقیقات با استانداردهای پایین تر ممکن است به منزله سوء رفتار پژوهشی باشد. نویسندگان مسئول کل محتوای علمی و همچنین صحت اطلاعات کتابشناختی هستند.

·          تجزیه و تحلیل داده ها

داده ها باید به طور مناسب تجزیه و تحلیل شوند، تجزیه و تحلیل نامناسب لزوماً به معنای سوء رفتار نیست اما جعل و دستکاری داده ها به منزله رفتار نادرست است.

 

·         دسترسی به داده ها

داده های مورد استفاده برای حمایت از یافته های مطالعه باید در صورت درخواست از نویسنده مربوطه در دسترس باشد.

 

·         تضاد منافع

تضاد منافع از جمله مواردی است که ممکن است کاملاً آشکار نباشد و ممکن است بر قضاوت نویسنده، داوران و ویراستاران تأثیر بگذارد. آنها به عنوان مواردی توصیف شده اند که وقتی بعداً آشکار شوند، خواننده معقول را دچار گمراهی یا فریب خوردن می کند. آنها ممکن است شخصی، تجاری، سیاسی، دانشگاهی یا مالی باشند. منافع «مالی» ممکن است شامل اشتغال، تأمین مالی تحقیقات، مالکیت سهام یا سهام، پرداخت برای سخنرانی یا سفر، مشاوره و پشتیبانی شرکت برای کارکنان باشد.

·         فرایند داوری همتا

این مجله از داوری همتا دوسوکور استفاده می کند، به این معنی که هم هویت داور و هم هویت نویسنده از نظر داوران پنهان می شود و بالعکس، در طول فرآیند بررسی. برای تسهیل این امر، نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که نسخه های خطی آنها به گونه ای تهیه شده است که هویت آنها را از بین نبرد. نویسندگان این حق را دارند که به دلیل تضاد منافع احتمالی، در صورتی که نخواهند دست‌نوشته‌شان توسط یک داور خاص بازبینی شود، با ویرایشگر ارتباط برقرار کنند. هیچ مقاله ای رد نمی شود مگر اینکه نظرات منفی حداقل از دو داور دریافت شود.

·        سیاست آرشیوی
  • این خط‌مشی، سیاست های نشریه تحقیقات مهندسی صنایع غذایی را در قبال آرشیو و بایگانی نسخه هایی از مقالات توسط نویسندگان در فضاهایی مانند صفحات وب شخصی و سازمانی و مخازن موضوعی مختلف، بیان میکند.  
  •  تحقیقات مهندسی صنایع غذایی تحت مجوز دسترسی آزاد منتشر میشود که بر این اساس مقالات را می توان بلافاصله طبق شرایط مجوز خاص آنها در دسترس قرار داد. اگر نویسنده‌ای مقاله‌ای را تحت مجوز دسترسی آزاد منتشر کرده باشد،  نویسنده از سوی این نشریه مجاز است تا نسخه منتشر شده را در هنگام انتشار به‌جای نسخه‌های خطی پذیرفته شده به اشتراک بگذارد.
  • نویسندگان همچنین می‌توانند از اطلاعات چکیده و استناد (مانند عنوان، نام نویسنده، تاریخ انتشار) مقاله خود در هر مکانی و در هر زمان از جمله رسانه‌های اجتماعی مانند لینکدین، فیس‌بوک، وبلاگ‌ها و توییتر مجدداً استفاده کنند، مشروط بر اینکه در صورت امکان، پیوندی به مقاله اضافه شود. ترجیحاً پیوند باید شامل شناسه دیجیتال شی (DOI) باشد که در اطلاعات استناد در مورد مقاله به صورت آنلاین یافت می شود. نسخه پذیرفته شده ممکن است در: وب سایت شخصی نویسنده و/یا مخزن یا آرشیو شرکت/موسسه نویسنده قرار گیرد. آرشیو خود نسخه ارسالی مشمول دوره تحریم نمی باشد.
  •  تحقیقات مهندسی صنایع غذایی اکنون به طور رسمی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (NLAI) آرشیو شده است.
·        برنامه زمانبندی انتشار

 به صورت دوفصلنامه (2 شماره در سال) منتشر می‌شود. تمامی مقالات منتشر‌شده در وب سایت اختصاصی (https://fooder.areeo.ac.ir/) در دسترس خواهند بود.

·        حریم خصوصی و محرمانه بودن

تمامی مقالات باید با نهایت رعایت محرمانه بودن نویسندگان بررسی شوند. نویسندگان هنگامی که مقالات را برای بازبینی ارسال می کنند، نتایج کار علمی و تلاش خلاقانه خود را به ویراستاران می سپارند و ممکن است شهرت و حرفه آنها در خطر باشد. افشای جزئیات محرمانه در طول بررسی نسخه خطی نویسنده ممکن است نقض حقوق آنها باشد. داوران نیز حقوق محرمانگی دارند که سردبیر باید به آن احترام بگذارد. اگر ظن عدم صداقت یا تقلب در مقاله وجود داشته باشد، ممکن است محرمانگی نقض شود، اما در غیر این صورت باید رعایت شود. علاوه بر نویسندگان و داوران، ویراستاران از افشای اطلاعات مربوط به مقالات (از جمله دریافت، محتوا، وضعیت در فرآیند بررسی، انتقاد داور، یا سرنوشت نهایی) منع می‌شوند. درخواست برای استفاده از مواد در مراحل قانونی در این دسته گنجانده شده است.

ویراستاران باید به داوران توضیح دهند که مقلاتی که برای بررسی ارسال می‌شوند، در مالکیت و دارایی خصوصی نویسندگان هستند. در نتیجه، داوران و کارکنان تحریریه باید با خودداری از بحث عمومی یا تصاحب آثار نویسندگان قبل از انتشار مقاله، به حقوق نویسندگان احترام بگذارند. داوران نباید اجازه داشته باشند از مقاله برای فایل های خود کپی تهیه کنند و نباید اجازه داشته باشند آن را با دیگران به اشتراک بگذارند مگر در صورتی که ویرایشگر به آنها اجازه دهد. پس از ارسال نظرات، داوران باید نسخه هایی از مقاله را برگردانند یا از بین ببرند. ویراستاران نباید نسخه هایی از مقاله رد شده را نگه دارند. همچنین بدون اجازه داور، نویسنده و ویراستار، نظرات بازبین نباید منتشر شود یا به‌صورت عمومی منتشر شود.

·        صاحب امتیاز و ناشر
·        مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 
هیأت تحریریه و مدیره

 تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دارای هیئت تحریریه بسیار قوی است که اعضای آن از اساتید و پژوهشگران شناخته شده در زمینه های موضوعی در حوزه مجله هستند. نام کامل و وابستگی ویراستاران و دبیران نشریه در وب سایت نشریه (https://fooder.areeo.ac.ir/journal/office?edbc=2028#edb2028) ارائه شده است.

 تیم تحریریه/اطلاعات تماس

 تحقیقات مهندسی صنایع غذایی اطلاعات حرفه ای و اطلاعات تماس هیأت تحریریه مجله را در وب‌سایت نشریه ارائه کرده است (https://fooder.areeo.ac.ir/journal/editorial.board) .

·        حق چاپ و مجوز

بر اساس این اصل که در دسترس قرار دادن یافته های پژوهشی به صورت رایگان، از تبادل دانش جهانی برای عموم پشتیبانی می کند، این مجله دسترسی آزاد و فوری به محتوای خود را فراهم می کند. همه مقالات این مجله تحت مجوز بین‌المللی ­Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY  4.0)   منتشر می‌شوند که استفاده، اشتراک‌گذاری، اقتباس، توزیع، و تکثیر در هر رسانه یا قالبی را تا زمانی که نویسنده (نویسندگان) اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند، مجاز می‌سازد. تحت مجوز دسترسی آزاد، نویسندگان حق چاپ را برای محتوای مقالات خود حفظ می‌کنند، اما به دیگران اجازه می‌دهند تا محتوا را دانلود، استفاده مجدد، چاپ مجدد، تغییر، توزیع و/یا کپی کنند(تا زمانی که نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند و به اصل منبع به درستی استناد شده باشد). در این نشریه نویسنده صاحب حق چاپ می باشد. 

بر اساس این مجوز نویسندگان حقوق زیر را خواهند داشت:

  • مقاله خود را مطابق با بخش "حقوق استفاده شخصی" ** به اشتراک بگذارند تا زمانی که حاوی مجوز کاربر نهایی و پیوند DOI به نسخه رکورد در این مجله باشد.
  • حفظ حقوق مالکیت معنوی (از جمله داده های تحقیقاتی)
  • اعتبار و انتساب مناسب برای اثر منتشر شده.

**حقوق استفاده شخصی

  • نویسندگان می توانند از مقالات خود برای مقاصد علمی به طور کلی یا جزئی استفاده کنند، مانند:
  • استفاده در تدریس در کلاس (از جمله توزیع نسخه، کاغذ یا الکترونیک).
  • توزیع کپی ها (از جمله از طریق ایمیل) به همکاران پژوهشی شناخته شده برای استفاده شخصی آنها
  • استفاده در آثار بعدی
  • گسترش مقاله به صورت کتاب
·        تبلیغات

سیاست نشریه این است که تبلیغات ندارد.

·        اصلاحیه یا بازپس­گیری مقالات

برای حفظ یکپارچگی سوابق علمی و دانشگاهی، گاهی ممکن است نشریه به ضرورت مجبور به انتشار اصلاحیه یا بازپس­گیری مقاله منتشر شده در مجله باشد. طبق هنجارهای مورد توافق جامعه دانشگاهی، این کار معمولاً با انتشار "اصلاحیه" یا "بازپس­گیری" و بدون ایجاد تغییرات در مقاله اصلی و فقط با انتشار مقاله جدیدی که یک هایلایت اصلاحیه یا بازپس گیری دارد، انجام می‌شود. مقاله در مالکیت عمومی باقی می‌ماند و معمولاً باید در Erratum یا Retraction بعدی نمایه شود. در موارد استثنایی که مطالب مقاله قابل اصلاح نباشد ممکن است مجبور شویم مطالب را از وب‌سایت و سایت‌های آرشیو خود حذف کنیم. ممکن است لازم باشد نویسنده (نویسندگان) اصلی با اظهار نظر در مورد مقاله منتشر شده، اصلاحات جزئی در مقالات منتشر شده انجام دهند. تنها در صورتی قابل قبول خواهد بود که اصلاحات بر نتایج یا نتیجه گیری مقاله تأثیری نداشته باشد.

·        اصلاحیه

تغییرات در مقالات منتشر شده که بر معنا و نتیجه مقاله تأثیر می گذارد، اما کل مقاله را باطل نمی کند، ممکن است به صلاحدید ویراستار یا ویراستاران، با انتشار یک Erratum (اصلاحیه) نمایه شده و مرتبط با مقاله اصلی اصلاح شود. تغییرات در نویسندگی مقالات منتشر شده از طریق Erratum تصحیح می شود.

·        بازپس گیری

اگر اطلاعات علمی در یک مقاله به طور قابل توجهی در موارد نادر به خطر بیفتد، ممکن است مناسب باشد که مقالات منتشر شده پس گرفته شود. در این موارد مجله باید با دستورالعمل های بازپس گیری COPE مطابقت داشته باشد. مقالات پس گرفته شده نمایه شده و به اصل مقاله ارجاع داده می شود.