مجله "تحقیقات مهندسی صنایع غذایی" مقاله‌های علمی- پژوهشی در زمینه‌های مهندسی صنایع غذایی را که به زبان فارسی نوشته شده و قبلاً منتشر نشده یا برای انتشار در مجله یا نشریه‌ای دیگر ارسال نشده باشد، برای بررسی و داوری می­ پذیرد و در صورت تأیید به ­ترتیب تاریخ وصول چاپ می‌کند. همچنین مقاله­ های گردآوری یا تحلیلی که توسط پژوهشگران صاحب­نظر و تنها به دعوت هیئت تحریریه در زمینه مسائل روز تحقیقات فنی و مهندسی صنایع غذایی تهیه شده است، پس از بررسی و تصویب به چاپ خواهد رسید."

 

این مجله یک فصلنامه با دسترسی آزاد است که توسط موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی منتشر می شود. تمامی مقالات به روش داوری بسته بررسی می شوند.

 

***************************************************

این نشریه از قوانین  (COPE کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می کند.
مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی با استفاده از نرم افزار تشخیص سرقت ادبی در روند بررسی خود برای تشخیص اصالت مقالات ارسالی بهره می گیرد.

****************************************************

با توجه به مجوز شماره 3/18/67030 مورخ 1392/05/09 دفتر سیاست­گذاری، برنامه ­ریزی و امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای انجام مراحل داوری هر مقاله که به مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی ارسال می­ شود مبلغ 1,000,000 ریال (یکصدهزار تومان) دریافت خواهد شد. بنابراین لازم است پس از تایید اولیه موضوع و فرمت مقاله توسط اعضا هیات تحریریه و قبل از شروع مراحل داوری، فیش واریزی اسکن شده نیز در بخش فایل­ های تکمیلی/اضافی سایت بارگذاری شود (پس از دریافت فیش واریزی، مقاله ارسالی وارد مرحله بررسی و داوری خواهد شد).

همچنین در صورت پذیرفته شدن مقاله، مبلغ 1,000,000 ریال (یکصدهزار تومان) دیگر برای تأمین بخشی از هزینه­ ها و انتشار مجله از نویسنده(گان) دریافت خواهد شد.

شماره حساب 2173829002004 بانک ملی ایران شعبه فردوسی کرج، (کد شعبه: 2633)
به نام درآمد اختصاصی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 توجه فرمائید وجوه واریز شده به­ هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.

شماره جاری: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 65، بهار و تابستان 1397 (پاییز و زمستان 1397) 

2. مطالعه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی فیلم پلی لاکتیک اسید حاوی اسانس کاکوتی کوهی، عصاره اتانولی بر موم و نانوذرات سلولز

صفحه 15-28

نسیم شاویسی؛ علی خنجری؛ افشین آخوندزاده بستی؛ علی میثاقی؛ یاسر شهبازی؛ رضا تیموری فرد


4. تعیین خواص رئولوژیکی دو رقم سیب زمینی طی دوره انبارمانی در انبار فنی و غیرفنی

صفحه 45-60

رویا فرهادی؛ امیرحسین افکاری سیاح؛ احمد موسی پور گرجی؛ بهاره جمشیدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

(دو فصلنامه تحقیقات مهندسی صنایع غذایی)

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی
شاپا چاپی
2645-45131
شاپا الکترونیکی
2645-4521