تماس با ما

 
 
نشانی پستی : کرج - بلوار شهید فهمیده- روبروی بانک کشاورزی - موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

صندوق پستی:845-31585

ایمیل: fooder96@gmail.com

 تلفن:
026-32708359
 
 026-32705320
 026-32705242

CAPTCHA Image