دوره و شماره: دوره 16، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-126 
1. برآورد نفوذپذیری خاک‌های چسبنده اشباع در سدهای زیرزمینی با استفاده از مؤلفه‌های فیزیکی

صفحه 1-14

نادرقلی ابراهیمی؛ محمد تاج‌بخش؛ منوچهر فتحی ‌مقدم؛ سید حبیب موسوی جهرمی


2. تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری بر کارایی مصرف آب چغندرقند پاییزه در منطقۀ مشهد

صفحه 15-30

سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ امین علیزاده؛ مسعود احمدی؛ محمد بنایان؛ حسین انصاری


4. بررسی خواص کاربردی فیلم‌ مرکب خوراکی بر پایه ترکیب پروتئین آب پنیر- پولولان

صفحه 45-56

محبوبه حسن‌نیا کلایی؛ فرامرز خدائیان؛ رضوان پوراحمد؛ ایمان شهابی قهفرخی


6. اثر اسانس‌ و عصاره‌های گزنه و نعنا فلفلی در جلوگیری از رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس و تولید آفلاتوکسین B1

صفحه 67-78

اکبر گران؛ بنت الهدی صالح‌نیا؛ حمیدرضا علیزاده؛ عظیم میرزایی؛ محسن فرزانه


7. خواص مکانیکی، ممانعتی و حرارتی فیلم های نانوکامپوزیت زئین حاوی مونت موریلونیت

صفحه 79-92

زهره داورپناه؛ جواد کرامت؛ ناصر همدمی؛ محمد شاهدی؛ طیبه بهزاد