بررسی بازده و مصرف انرژی در ایستگاه های پمپاژ آبیاری بارانی برخی مزارع استان همدان

سیدمعین الدین رضوانی؛ علی محمد جعفری؛ سیف الله امین

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 19-34

چکیده
  با توجه به گسترش سیستم‌های آبیاری تحت فشار در سال­های اخیر و مصرف انرژی بیشتر در این سیستم‌ها برای تولید فشار مورد نیاز سیستم، در این تحقیق مصرف انرژی، تلفات، و بازده مجموع انرژی درایستگاه­های پمپاژ آبیاری بارانی دیزلی و برقی برخی از مزارع استان­ همدان بررسی شد.  برای مقایسه عملکرد ایستگاه­های پمپاژ آبیاری بارانی، از معیار ...  بیشتر