آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 236
تعداد پذیرش 104
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 68

مقالات منتشر شده (از سال 1382)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 512
تعداد مشاهده مقاله 515364
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 261533
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 146 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 360 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 236 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 208 روز
درصد پذیرش 44 %