تاریخچه نشریه "تحقیقات مهندسی صنایع غذایی"

آنچه امروز تحت عنوان نشریه علمی‌ "تحقیقات مهندسی صنایع غذایی" توسط موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی  با اعتبار علمی منتشر می‌شود، یکی از نشریات تخصصی منشعب از نشریه تحقیقات مهندسی کشاورزی است که بر اساس درخواست شمارۀ  7553/249 مورخ 27/11/93 این موسسه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تفکیک آن به سه نشریه تخصصی در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی، صنایع غذایی و سازه‌های آبیاری و زهکشی و تاییدیه شماره 311325/18/3 مورخ 6/12/97 دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی آن وزارت با اعتبار علمی و پژوهشی است. نشریه تحقیقات مهندسی کشاورزی از سال 1375 به مدت 19 سال و با انتشار 16 جلد و هر جلد با 4 شماره مقالات علمی متعددی را به جامعه علمی کشور ارائه نموده است. این نشریه در حال حاضر در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ، ایران ژورنال، بانک اطلاعات نشریات کشور، پایگاه اطلاعات جهاد دانشگاهی و مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (Agrisis) نمایه می‌شود.

از سال 1397 نشریه تحقیقات مهندسی صنایع غذایی با حفظ استانداردها و سوابق نشریه تحقیقات مهندسی کشاورزی و اعتبار علمی و نمایه در پایگاه های استنادی یاد شده به طور مستقل و به صورت تخصصی چاپ می‌شود. امید است با همکاری همه محققان و متخصصان کشور روند رو به تکامل این نشریه همچون گذشته ادامه ‌یابد.

 

انواع مقالات پذیرفته شده عبارتند از:

 • مقاله پژوهشی
 •  مقاله مروری
 • مقاله تحلیلی
 • مقاله گردآوری
 • گزارش‌های کوتاه


ویژگی‌های نشریه "تحقیقات مهندسی صنایع غذایی"

 • ناشر: مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (http://www.aeri.ir)
 • مجوز انتشار:  شماره و تاریخ مجوز کمیسیون نشریات وزارت عتف: 3/18/311325 مورخ 1397/12/6
 • رتبه علمی: در ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال 1400، موفق به اخذ رتبه ب، شده است. 
 • رتبه علمی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی: در  ارزیابی نشریات علمی  سال 1400،  در بین 74 نشریه، موفق به اخذ امتیاز +92 و درجه +A شده است (https://evaljournals.areeo.ac.ir/).
 • منشور اخلاق: به عضویت کمیته بین‌المللی اخلاق در نشر (COPE)  در نیامده است ولی از اصول آن پیروی می‌کند.
 • تناوب انتشار: دوفصلنامه
 • نوع دسترسی: دسترسی آزاد
 • نوع داوری: تمامی مقالات به روش داوری همتا دو‌سو ناشناس توسط حداقل 2 داور  بررسی می‌شوند.
 • زبان اصلی نشریه: فارسی
 •  چکیده آنلاین: فارسی- انگلیسی
 • چکیدۀ مبسوط انگلیسی: به منظور افزایش اثربخشی در پایگاه‌های نمایه‌کننده، چکیده مبسوط مقالات پس از پذیرش نهایی از نویسندۀ مسئول درخواست خواهد شد.
 • نرم‌افزار سرقت ادبی: به‌منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان؛ در بررسی اصالت مقالات این نشریه، از سامانه  «همانندجو»  یا «همیاب» برای مقالات فارسی و از نرم‌افزار «iThenticate» برای چکیده مبسوط مقالات، استفاده می‌شود. در صورت همانندی بیش از 35 درصد، مقاله از فرایند بررسی خارج می‌گردد.

 • هزینۀ بررسی اولیه مقاله: مطابق دستورالعمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1400 برای وصول اولیه و بررسی مقالات هزینه دریافت نمی شود. 
 • هزینه انتشار: در صورت پذیرش مقاله، مبلغ 2000000 ریال برای تأمین هزینه‌های ویراستاری، صفحه آرایی ... دریافت خواهد شد. برای اطلاع از معافیت های پرداخت لطفاً به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه بفرمایید.
 • نحوه پرداخت: پرداخت به‌صورت آنلاین و طریق سایت موسسه تحقیقات فنی و مهندسی و یا واریز به حساب شماره حساب 510100004001042903014689 IR  بانک مرکزی جهوری اسلامی ایران  بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی موسسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی می‌باشد.

سیاستهای دسترسی باز"تحقیقات مهندسی صنایع غذایی" به عنوان یک نشریه الکترونیکی با دسترسی آزاد منتشر می‌شود، بنابراین همه مقالات بلافاصله پس از بررسی فرآیند و پذیرش بدون هزینه برای خواندن، توزیع و/یا استفاده مجدد به صورت آنلاین در دسترس هستند . نشریه تحقیقات مهندسی صنایع غذایی تحت شرایط و معیارهای مجوز   Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY  4.0) منتشر می شود.

قانون کپی رایت: تحت مجوز دسترسی آزاد نشریه به نگارندگان مقالات اجازه می‌دهد که حق چاپ و حقوق انتشار را بدون محدودیت حفظ نمایند. اما به هر کسی اجازه می‌دهند محتوای مقاله را بارگیری،  استفاده مجدد،  چاپ مجدد و کپی کند به شرط آن که نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شوند.

آدرس تماس نشریه "تحقیقات مهندسی صنایع غذایی"

وبسایت نشریه: https://fooder.areeo.ac.ir/

نشانی پست الکترونیک: fooder96@gmail.com و aeri.ferj@areeo.ac.ir

ایمیل مدیر مسئول:  h.dehghanisanij@areeo.ac.ir

ایمیل سردبیر: emamj@ut.ac.ir

ایمیل مدیر داخلی: fooder96@gmail.com

نشانی: کرج - بلوار شهید فهمیده- روبروی بانک کشاورزی - مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

صندوق پستی: 845-31585