نویسنده = امیرحسین افکاری سیاح
تعداد مقالات: 2
1. تعیین ویژگی‌های لزج کشسان (ویسکو الاستیک) دو رقم سیب زمینی ذخیره شده در انبار فنی و غیر فنی

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 29-44

10.22092/fooder.2019.123267.1174

رویا فرهادی؛ امیرحسین افکاری سیاح؛ بهاره جمشیدی؛ احمد موسی پور گرجی


2. تعیین خواص رئولوژیکی دو رقم سیب زمینی طی دوره انبارمانی در انبار فنی و غیرفنی

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-60

10.22092/fooder.2018.121934.1151

رویا فرهادی؛ امیرحسین افکاری سیاح؛ احمد موسی پور گرجی؛ بهاره جمشیدی