بررسی تغییرات برخی ویژگی های کمی و کارایی مصرف آب توده سیر سفید همدان در زمان های قطع و سطوح مختلف آبیاری

سیدمعین الدین رضوانی؛ فریبا بیات؛ علی احسان نصرتی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22092/jaer.2011.100315

چکیده
  از آنجا که مدیریت آبیاری (زمان قطع آبیاری، حجم آب آبیاری و دور آبیاری) بر عملکرد و کیفیت پس از برداشت محصول سیر و قابلیت انباری آن اثر گذار است، آزمایشی به‌صورت طرح کرت­های خرد شده در قالب بلوک­های کامل تصادفی به‌مدت سه سال (1386-1384) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اکباتان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان اجرا شد که در آن مقادیر ...  بیشتر

بررسی بازده و مصرف انرژی در ایستگاه های پمپاژ آبیاری بارانی برخی مزارع استان همدان

سیدمعین الدین رضوانی؛ علی محمد جعفری؛ سیف الله امین

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 19-34

چکیده
  با توجه به گسترش سیستم‌های آبیاری تحت فشار در سال­های اخیر و مصرف انرژی بیشتر در این سیستم‌ها برای تولید فشار مورد نیاز سیستم، در این تحقیق مصرف انرژی، تلفات، و بازده مجموع انرژی درایستگاه­های پمپاژ آبیاری بارانی دیزلی و برقی برخی از مزارع استان­ همدان بررسی شد.  برای مقایسه عملکرد ایستگاه­های پمپاژ آبیاری بارانی، از معیار ...  بیشتر