دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-108 
3. بررسی خواص فیزیکی نانوکامپوزیت های بر پایه نشاسته سیب زمینی- نانوبلور سلولز (NCC) استخراج شده از پنبه

صفحه 27-38

10.22092/jaer.2015.100438

روناک غلامی؛ بابک قنبرزاده؛ جلال دهقان نیا؛ علی اکبر انتظامی؛ لیلا ابوالقاسمی فخری